SMS กวนใจ ยกเลิกได้ ทำต ามนี้

หล า ยคนคงเคยเจอข้ อความส่ งมาเป็น SMS แล้วเราก็เผลอ กดสมัครใช้บริการไม่รู้ตัว โดยเฉพาะคนแก่ ทำให้มีข้ อความต่างๆ มากมายเข้ามาตลอ ดเวลา สร้างความรำคาญใจให้กับเราและยังทำให้ เราสิ้นเปลืองเ งิ นโดยใช่เหตุ

แต่วันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เพราะเรามีวิ ธียกเลิก ข้ อความ SMS เหล่านี้มาแนะนำกับบทความ วิ ธียกเลิกข้ อความ SMS ที่กวนใจ ทำให้เราต้องสิ้นเปลือง ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง หล า ยวันที่แล้วเรากลับบ้าน ที่ต่างจังหวัดมา คนแถวบ้านถามว่า

ห นู ๆ มาดูนี่ให้ป้าที มัน มีข้ อความเข้าตลอ ดเวลาเลย แล้วป้าเติมเ งิ นกี่บ า ทมัน ก็หักของป้าไปหมด บางทีเติมมาจะเอาไว้โทรหาลูก แต่มันก็หักไปๆ จนไม่เหลือสักบ า ทแล้ว เดือ ดร้อน มาก ทำยังไงให้ sms พวกนี้มันไม่ส่ งหาเรา

ถ้ามันส่ งมาเฉยๆ ไม่เป็นไรหรอ ก แต่นี่ส่ งมาแล้วเหมือนป้าจะโดนหักเ งิ น เราก็เลยช่วยป้าเขาดู พบว่าเป็นแบบนั้นจริงๆ มี sms กวนใจส่ งมามากมาย แถมยังขอบคุณที่ รับข่าว ส า ร ด้วย แบบนี้ไม่ได้การล่ะเลยเปิดคอมขึ้น

มาค้นหาทันทีว่าจะ ยกเลิกให้ป้าแกอย่ างไร หลังจากยกเลิกแล้วก็มีช าวบ้านอีกหล า ยคน มาสอบถาม ก็เลยต้องเขียนบทความนี้ เพื่อรวบรวมว่าแต่ละเครือข่ายยกเลิกยังไง ใครเห็นก็ แ ช ร์ บอ กต่อคนที่ไม่รู้ให้ด้วยนะคะ

จะได้ช่วยๆกัน ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ คนที่ไม่เคยคิด อ ย า ก จะได้รับ SMS ทั้งหล า ย แต่ต้องมาถูกลักไก่แอบหักเ งิ นในโทรศัพท์หรือเก็บเ งิ น ผ่ า น ใบเสร็จค่าโทรศัพท์มือถือ ที่เป็นเรื่องแดงขึ้น มา

เพราะมีคนนับร้อยไปร้องเรียนต่อ คณะก ร ร มการกิจการวิทยุกระจายเ สี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กสทช. เป็นผลต้องให้เรียกผู้ประกอบการมา รับทราบความเดือ ดร้อนของผู้ใช้บริการ

และให้ไปแก้ไขปัญหา กสทช. แนะนำว่า ถ้ามี SMS ที่ไม่ต้อง โผล่เข้ามาในโทรศัพท์มือถือ ถ้าไม่ต้องการ ผู้บริโภคมีสิทธิ์แจ้งยกเลิก คือ กด *137 แล้วโทรออ กฟรี เพื่อทำการยกเลิกบริการดังกล่าว สามารถทำได้ทุกเครือข่าย เบอร์เดียวกัน

แนะนำกดยกเลิกแล้วร้องเรียน 1200 สายด่วน กสทช. ขอให้ค่ายมือถือคืนเ งิ น ในส่วน SMS ที่เด้งเข้ามา สิทธิ์ของท่าน เ งิ นของท่าน ต้องได้คืน แต่ขอให้กด *137 เพื่อยืนยันว่า ไม่ต้องการจริงๆ แนะนำขอให้ลูกหลานรบกวน

ช่วยสอ ดส่องและช่วย กดยกเลิกแทนด้วย ที่สำคัญ โปรดสังเกตบ่อยๆ เนื่องจากแม้จะกดยกเลิกแล้ว

แต่วันดีคืนดี SMS เหล่านี้ มันชอบต ามมาหลอ กหลอ กเด้งเข้าเครื่องอีกได้ ก็ให้กดยกเลิกซ้ำ ค่ายมือถือ

โทรถามโทรแจ้งชอบอ้างว่า บล็อ กไม่ได้ทั้งหมด และอ้างว่า ผู้บริโภค สมัครใจรับเอง

ทั้งที่หล า ยคน ยืนยันเ สี ยงแข็งว่า ไม่ได้สมัคร ไม่เคยสมัคร ไม่รู้มาได้อย่ างไร แต่คราวนี้ ต่อให้ค่ายมือถือ ยืนยันเ สี ยงเข้มแข็งแค่ไหน ขอให้รู้ว่า

ผู้บริโภคไม่ได้สมัครใจ อ ย า ก ได้แน่นอน เลขาธิการ กสทช. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ กล่าวว่า จากการชี้แจง ของผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกร า ย กรณีผู้บริโภคถูก SMS ดูดเ งิ นผู้ใช้บริการ ซึ่งประช าชนต้องเ สี ยเ งิ น

โดยไม่ได้สมัครใจ สำรวจพบว่า ปี 2560 มีร้องเรียนถูก SMS คิดเ งิ นโดยไม่ได้สมัครจาก ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 ค่ายใหญ่ มายัง กสทช. 772 เรื่อง คิดเป็นเ งิ นประมาณ 176,911 บ า ท ขณะที่ปีนี้มีประช าชน ร้องเรียนเข้ามา

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 15 เมษายน โดยไม่ได้สมัครใจ 292 เรื่อง เมื่อคิดเป็นเ งิ นประมาณ 58,217 บ า ท ซึ่ง

กสทช.ได้ดำเนินการยุติ เรื่องดังกล่าว แล้วทั้งหมดด้วยการให้ค่ายมือถือ ไปติ ดตั้ งอุปกรณ์พร้อมรองรับการส่ ง SMS ยกเลิก

SMS ที่คิดเ งิ นโดยไม่ได้สมัครใจ ผ่ า น ทาง *137# แล้วกดโทรออ ก เป็นระบบอัตโนมัติให้แล้ว

เสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 สัปดาห์ จากนั้นส่ ง SMS ตอบกลับผู้ใช้บริการ แล้วดำเนินการต ามขั้นตอนคืนเ งิ น ให้กับผู้ใช้บริการที่ร้องเรียนเข้ามาเพื่อรั ก ษ าฐานลูกค้ า

ที่มา parinyacheewit, deelight888 sit-smiling