9 ข้ อคน มีที่ดินว่ า งเปล่าควรรู้ ก่ อ นเ สี ยที่ดินให้คนอื่นไม่รู้ตัว

ถ้าพูดถึงท รั พ ย์สินที่มีค่าอีกอ ย่ างที่หล า ยๆคน มักจะซื้ อหรือเก็บไว้เป็น ม ร ด กให้กับลูกหลานคงหนีไม่พ้นที่ดิน ซึ่งในย ามแก่ตัวไปก็จะแบ่งให้กับลูกหลานได้มีที่ไว้ทำกิน แต่บางคน มีที่เยอะและมักจะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ใช้อะไร และบางทีหากเราทิ้งไว้นานเกินไปไม่มาดูแลเราอาจจะเ สี ยที่ดินให้กับคนอื่นได้นะ

ฉนั้นในวันนี้เราเลยมีคำแนะนำในการดูแลที่ดินที่ซื้ อไว้ และไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ โดยอาจทำให้เ สี ยสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของไป ในหลักของกฎห ม า ยการครอบครองปรปักษ์

ก็คือ บุคคลใดครอบครองท รั พ ย์สินของผู้อื่นไว้โดยสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมท รั พ ย์ได้ครอบครองติด กันเป็นเวลา 10 ปี ถ้าเป็นสังหาริมท รั พ ย์ได้ครอบครองติด กันเป็นเวลา 5 ปี ก็ถือว่าบุคคลนั้นได้ก ร ร มสิทธิ์

เนื่องด้วยกฎห ม า ยว่ามาแบบนี้ก็ระวังจะเ สี ยสิทธิ์ในการครอบครองให้กับผู้อื่นไปง่ายๆ ฉะนั้นจะต้องมาดูแลกันหน่อยนะ ที่ดิน มันคือท รั พ ย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มเรื่อย ๆ ด้วย และสิ่งที่เจ้าของที่ควรจะทำก็คือ

1 ตรวจหลักหมุดด้วยว่ายังอยู่ที่เดิมไหม เคลื่อนย้าย ชำชุด หรือไม่เพื่อหาทางแก้ปัญหา

2 เมื่อไปดูที่ดินควรถามคนในละแวกนั้นว่ามีใครเข้ามาใช้ที่ดินเราบ้างไหม

3 หมั่นไปดูแลทิ่ดินของตนเองอ ย่ างน้อย ๆ ปีละ 1 ครั้ง

4 ที่ดินเราควรล้อมรั้วไว้เพื่อ กำหนดเขตแดนที่แน่นอน

5 แสดงป้ายไว้ก็ดีว่ามีเจ้าของ เพราะบางทีคนอาจคิดว่าเป็นที่ดินสาธารณะก็ได้

6 หากมีคน มาอาศัยก็ตกลงกันให้ดีว่าจะเช่าหรือซื้ อที่ดินของเรา และมีการทำสัญญาให้เรียบร้อย ถ้าไม่ ก็รีบไล่ออ กไปทันที

7 หากหมุดห า ยควรไปแจ้งความและดำเนินคดีเอาไว้ ลงบันทึกประจำวัน

8 ควรรังวัดที่ดินอ ย่ างน้อยทุก 5 ปี หรือเมื่อพบความผิ ดปกติของเนื้อที่ที่เรามี เพราะที่ดินอาจมีการเพิ่มหรือลดได้ โดยเฉพาะที่ดินริมตลิ่งหรือริมน้ำ

9 สังเกตว่ามีร่องรอยทางเดินผ่านหรือทางรถวิ่งผ่านประจำหรือไม่ เพราะอาจจะโดนใช้เป็นทางผ่านประจำก็ได้

ก ารมีที่ดินแล้วไม่ยอมดูแลมันก็เหมือนเราไม่สนใจและละเลย คนก็อาจจะเอาไปครองได้เลยหากเขาอาศัยอยู่นานพอ ฉะนั้น อ ย่ าให้ช่องโหว่ตรงนี้ของกฎห ม า ยมาทำให้เราต้องเ สี ยที่ดินไปเปล่าๆก็ต้องดูแลให้ทั่วถึงด้วย

ที่มา เพจ สายตรงกฎห ม า ย  poobpub