8 อาหารที่ไม่ควรกินคู่กัน

อาหารนั้น มีประโยชน์ต่อร่างกายของคนเราเป็นอ ย่ างมาก ดังนั้นร่างกายของเราจะแข็งแ ร งก็ขึ้นอยู่การรับประทานอาหารของเรา แต่หล า ยคน มักจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ ฉนั้นวันนี้เราจะพาทุกคน มาดูกันว่า อาหารประเภทไหนบ้างที่ไม่ควรกินคู่กัน

แน่นอนว่าอาหารนั้นเป็นสิ่งที่ ม นุ ษ ย์ ทุกคนจำเป็นที่จะต้องกินอยู่ในทุกๆวัน แต่คุณรู้หรือไม่ว่า อาหารบางชนิดไม่ควรกินคู่กัน ไม่ควรกินพร้อมกัน เ พ ร า ะจะส่งผล เ สี ย มากกว่าผลดี แต่บางสิ่งบาง อ ย่ า ง ก็ไม่ได้ส่งผล เ สี ย อะไรมากนัก เพียงแต่มีบางสิ่งที่ ทำให้เกิดผลในระยะย า ว

1 แอ ลก อฮ อล์ กับ อาหารรสเผ็ด จะทำให้ภูมิแพ้กำเริบหรือความดันสูง

เ พ ร า ะทั้งแอ ลก อฮ อล์ และสา ร ในพริก เร่งให้การไหลเวียน โ ล หิ ต เพิ่มมากขึ้น ผู้ที่เป็นภูมิแพ้หรือความดันสูง จึงต้อง ร ะ วั ง เป็น พิ เศ ษ ควรหลีกเ ลี่ ย งการดื่ม ที่มีแอ ลก อฮ อล์ พร้อมกับอาหารรสเผ็ดจัด

2 แอ ลก อฮ อล์ กับ ทุเรียน จะทำให้เกิดอาการร้อนใน

เ พ ร า ะในทุเรียน มีซัลเฟอร์มาก ทำให้เกิดความร้อน รุ น แ ร ง ในก ร ะ เ พ า ะอาหาร

อาจทำให้ช็อคได้ วิ ธีการแก้คือให้รีบ ดื่มน้ำเย็นจำนวน มาก ๆ ถ้าอาเจียนออ กมา ได้ก็จะทุเลาลง จากนั้นรีบนำส่งแ พ ท ย์

3 เห ล้า กับ มัสต าร์ด จะทำให้เกิดอาการแพ้ รุ น แ ร ง

แอ ลก อฮ อล์ ในเห ล้าและสา ร ให้ความเผ็ดในมัสต าร์ด มีส่วนทำให้การไหลเวียนของ โ ล หิ ต

สูงมากขึ้น จนกระทั่งอาจก่อให้ เกิดอาการแพ้ อ ย่ าง รุ น แ ร ง สำหรับคนที่แพ้ง่าย ต้อง ร ะ วั ง

4 ปู กับ น้ำแข็งใส อาจทำให้ท้อง เ สี ย

ปูมีคุณสมบัติที่ทำให้อุณหภูมิในร่างกายเย็นลง เมื่อ กินร่วมกับน้ำแข็งใสหรือไอศกรีม

จะยิ่งทำให้ความเย็นนั้นเพิ่มขึ้น จึงทำให้ท้อง เ สี ย ได้ง่าย คนที่ท้องไส้ไม่ค่อยดีควรหลีกเ ลี่ ย ง

5 กล้วย กับ เผือ ก ทำให้เกิดอาการท้องอืด

เ พ ร า ะในกล้วยและเผือ กต่าง ก็เป็นอาหารประเภทแป้ง ที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงทั้งคู่ จึงทำให้ก ร ะ เ พ า ะต้อง ใช้เวลานานใน การย่อยอาหาร ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการท้องอืด อาหารไม่ย่อยได้ง่าย

6 ปู กับ ลูกพลับ อาจทำให้ท้อง เ สี ย

ชาว จี น ทราบดีว่า การทานปูพร้อมกับ ลูกพลับอาจทำให้ท้อง เ สี ย ได้ เ พ ร า ะอาหารทั้งสอง อ ย่ า ง นี้ทำให้ระบบ ภายในร่างกายเย็นลง หากใครเป็นคนที่ ข ี้ หนาว อาจทำให้เกิดอาการท้อง เ สี ย รุ น แ ร งได้

7 เ นื้ อ ห มู กับ ไอศกรีม ทำให้ย่อยย า ก

เ นื้ อ ห มูจัดเป็นอาหาร ประเภทที่มีโปรตีนสูง ต้องใช้เวลาในการย่อยนานอยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อทานพร้อมกับของเย็น ๆ อ ย่ า ง ไอศกรีม

ก็จะทำให้ก ร ะ เ พ า ะเย็นลง ส่งผลให้การทำหน้าที่ย่อยอาหารนั้นลำบากไปด้วย ถือเป็นการสร้างงานหนัก ให้กับก ร ะ เ พ า ะโดยตรง

8 ก๋วยเตี๋ยว กับ ข้าวสวย ทำให้อ่อนเพลีย อ้ ว นง่าย

ทั้งเส้นก๋วยเตี๋ยว และข้าวสวย เป็นอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง และเมื่อร่างกายย่อยไม่ทัน จึงอาจทำให้เกิด อาการเพลียได้ง่าย

และคาร์โบไฮเดรตที่สะสมในปริมาณมาก ๆ ในร่างกายก็จะกล า ยเป็นน้ำต าล ทำให้ง่วงง่ายนั่นเอง

9 อาหารประเภททอ ด กับ แตงโม อาจทำให้ท้อง เ สี ย

เนื่องจากของทอ ดเป็นอาหารที่อมน้ำมัน มาก หากทานร่วมกับแตงโมที่มีปริมาณน้ำมาก ๆ จะทำให้ช่วยร ะ บ า ย และทำให้ระบบภายในเย็นลง ทำให้ภายในก ร ะ เ พ า ะมีน้ำมัน และน้ำในจำนวนที่มากเกินไป รวมถึงเส้นใยที่ ช่วยร ะ บ า ยด้วย

ที่มา showbizinfoo    sit-smiling