8 สิ่งก่อนเข้านอน ไม่ควรทำ

หล า ยคนอาจจะมองว่า การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออ ย่ างเดียวก็เพียงพอแล้ว แต่นั่นยังคงไม่เพียงพอค่ะ เพราะเราจะต้องเลือ กรับประทานอาหารที่ได้เป็นประโยชน์กับร่างกาย การออ กกำลังกายอ ย่ างสม่ำเสมอ ร่างกายที่แข็งแ ร งมีสุ ข ภ า พที่ดี การที่เรามีสิ่งเหล่านี้จะทำให้ตัวเรามีชัยไปกว่าครึ่ง การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ การดื่ มน้ำเปล่าให้มากพอในแต่ละวัน สิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแ ร ง และยังมี สุ ข ภ า พที่ดี

สิ่งดีๆที่เรานำมามอบให้กับทุกท่านในวันนี้ เป็น 8 สิ่งที่เรียกได้ว่าแนะนำว่าไม่ควรทำก่อนนอนอ ย่ างมากๆเลย หล า ยคนยังคงไม่รู้ และยังคงได้ทำกันอยู่เป็นประจำ หากเราทำอยู่สิ่งเหล่านั้นจะส่งผลไม่ ดี กับตัวเราอ ย่ างแน่นอน

1 ไม่คุยโทรศัพท์ ก่อนนอนนานๆ

โทรศัพท์มือถือที่ปัจจุบัน มีแทบจะกล า ยเป็นส่วนห นึ่ งของการใช้ชีวิตเลย ทานข้าว เข้าห้องน้ำ ตอนเช้า ก่อนนอนก็มักจะต้องหยิบกับโทรศัพท์เป็นสิ่งแรก และเชื่อว่าหล า ยๆคนคงจะรู้กันอยู่แล้วว่า การที่เราเล่นโทรศัพท์มือถือ อยู่บ่อยๆ คุยโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานๆ แม้กระทั่งการวางโทรศัพท์มือถือใกล้กับที่นอน คลื่นของโทรศัพท์มือถือนั้นจะเป็นตัว ร บ กวนการนอนหลับ ส่งผลที่ไม่ดี ต่ อ ส ม อ งด้วย

2 ถอ ดนาฬิกา ก่อนนอน

การใส่นาฬิกาข้อมือเป็นเรื่องปกติที่จะใส่กันอยู่แล้วในระหว่างวันเอาไว้ดูเวลา แต่บางคนก็ใส่จนติดจนเพลิน จนลืมถอ ดนาฬิกาข้อมือและใส่เข้านอนไปด้วย จะแนะนำกันว่า ก่อนนอนควรถอ ดนาฬิกาข้อมือออ กก่อน เพราะนาฬิกานั้นจะมีคลื่น พลัง งาน ที่อาจจะเป็นสิ่ง ร บ กวนกับการนอนหลับของคุณได้

3 ส ม อ งปลอ ด โปร่ง

แน่นอนว่าการอ่ า นหนังสือเป็นสิ่งที่ดี ไม่ว่าจะเป็นหนังสือความรู้หรือหนังสือทั่วไปก็แล้วแต่ แต่การอ่ า นหนังสือก่อนนอน มากๆแนะนำว่าไม่ควรทำ เพราะจะทำให้ส ม อ งทำงานหนัก ก่อนเข้านอนควรที่จะทำให้ส ม อ งมีความปลอ ด โปร่ง มีความผ่อนค ล า ยไม่ ค ว รเ ค รี ย ด

4 ไม่ควรใส่ บรานอน

ในระหว่างวัน สาวๆทั้งหล า ยก็ใส่ บรากันเป็นปกติอยู่แล้ว แต่สำหรับในช่วงเวลานอนนั้นแนะนำว่าไม่ควรใส่ เพราะจะทำให้เกิด การรัดตัวมากจนเกินไป จนอาจทำให้มีความรู้สึกเ จ็ บ นอนหลับได้ไม่สบาย

5 ทานอาหารเย็นให้เร็วขึ้น

อ ย่ างที่บอ กว่าการรับประทานอาหารนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องทานกันในทุกๆวัน และจะต้องเลือ กอาหารที่ให้เป็นประโยชน์กับร่างกาย สำหรับอาหารในมื้อเย็นควรทานให้เร็วหน่อยสัก 5-6 โมง ก่อนเข้านอนควรเว้นการทานอาหารประมาณ 2-3 ชม. เพื่อที่จะให้เวลาร่างกายมีการย่อยอาหาร ไม่ควรทานอาหารแล้วเข้านอนในทันที เพราะจะทำให้ท้ อ ง อื ดแน่นท้ อ งรบกวนเวลานอนหลับได้ ทำให้เรานอนหลับได้อ ย่ างไม่เพียงพอ

6 งีบระหว่างวัน

การงีบระหว่างวัน ช่วงระยะเวลาสั้นๆประมาณ 10-15 นาทีเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะช่วยทำให้ส ม อ งของเรานั้น มีความปลอ ด โปร่งได้ มีการพักผ่อนที่ดี แต่การนอนหลับระยะเวลาที่นานๆนั้นจะทำให้ช่วงเวลากลางคืนของคุณนั้นนอนไม่หลับ รู้สึกไม่ง่วง นอนหลับได้อ ย่ างไม่เต็มที่

7 ล้างเครื่องสำอาง ล้างหน้าก่อนนอน

การแต่งหน้าออ กไปทำงานในทุกๆวัน เมื่อ กลับเข้ามาแล้วจะต้องล้างหน้าทำความส ะ อา ดผิวหน้าให้ส ะ อา ดดี เพื่อที่จะไม่ให้มีการห มั ก ห ม มกล า ยเป็นสิ่งที่ อุ ด ตันเป็นสิ่งส ก ป ร ก อยู่บนใบหน้า

8 ไม่ควรดื่ มน้ำก่อนนอน มากๆ

การดื่ มน้ำเปล่าเป็นประโยชน์มากๆ แต่จะแนะนำว่าสำหรับก่อนเข้านอนควรจิบน้ำน้อยๆไม่ควรดื่ มในปริมาณที่มาก เพราะจะทำให้คุณลุกเข้าห้องน้ำตลอ ดทั้งคืน ส่งผลทำให้การนอนหลับของคุณนั้น มีการหลับได้อ ย่ างไม่เต็มที่

ที่มา Postsod postsara