8 วิ ธีเก็บไว้ทำ เมื่อแอร์รถไม่เย็น

คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ชีวิตส่วนใหญ่เรามักจะอาศัยกันอยู่ในรถ พอตื่นเช้ามาก็ต้องรีบเร่งเดินทาง เพื่ออ กไปเรียนไปทำงาน บางคนก็แทบจะทานอาหารเช้าไม่ทัน ต้องอาศัยทานเอาระหว่างทาง แล้วกว่าจะถึงที่หมายก็จะใช้ชีวิตอยู่ในรถนาน มาก ยิ่งใครที่ทำงานเกี่ยวกับต้องเดินทางเพื่อ การติดต่อต่างๆ ก็จะใช้ชีวิตอยู่ในรถแทบจะทั้งวัน พอตกเย็นก็ต้องเผชิญปัญหารถติดกว่าจะถึงบ้าน จะเห็นได้เลยว่า ชีวิตตลอ ดทั้งวัน เราต่างใช้ชีวิตในรถกันแทบทั้งนั้น

แล้วลองคิดดูว่า ถ้าเกิดแอร์รถยนต์เ สี ย ไม่เย็น มีก ลิ่ นอับ ชีวิตที่ต้องอยู่ในรถคงแย่เอามากๆ จะเปิดหน้าต่างรับลมข้างนอ กแทน ก็ต้องมาผจญกับมลพิ ษอีก สิ่งที่ทำได้คือ รีบเอาเข้าศูนย์ให้ช่างซ่อมให้เร็วที่สุด ซึ่งต้องแลกกับค่าบริการก้อนโต แต่วันนี้เรามีวิ ธี ที่จะทำให้แอร์รถกลับมาเย็นได้ ด้วยตัวคุณเอง

1 ทุกๆครั้งก่อนที่จะสต าร์ทรถ เราต้องปิดสวิตช์ควบคุมคอมเพรสเซอร์แอร์เ สี ยก่อน ดูง่ายๆจะมีเครื่องหมาย A/C กำกับอยู่ กดลงไปเพื่อเป็นการปิดสวิตช์ เพราะหากเปิดทิ้งเอาไว้แล้วสต าร์ทรถ ตัวคอมเพรสเซอร์จะฉุดกำลังลง ในขณะที่เรากำลังสต าร์ทรถอยู่นั่นเอง

2 เมื่อสต าร์ทรถเสร็จแล้ว ก็ให้เราเริ่มปรับแอร์เป็นการใช้พัดลมความเร็วสูงก่อน เพื่อเป็นการไล่อากาศร้อนภายในรถ เปิดทิ้งเอาไว้สักพักแล้วค่อยเปลี่ยน มาเปิดสวิตช์ A/C เพื่อเพิ่มความเย็นภายในรถให้เหมาะสม วิ ธีนี้จะช่วยให้ภายในรถเย็นเร็ว และประหยัดแอร์ได้มาก

3 หากอากาศภายในรถร้อนจนเกินไป ก็ให้ปรับพัดลมในรถให้อยู่ในอุณหภูมิที่สูง แล้วปัดช่องแอร์ให้เป่าขึ้นไปข้างบน สักพักเราจะรู้สึกได้เลยว่าอุณหภูมิในรถจะค่อยๆดีขึ้น ก็ค่อยปรับให้เป็นแอร์ให้ความเย็นอีกที วิ ธีนี้จะช่วยไม่ให้แอร์ทำงานหนัก และแอร์จะเย็นฉ่ำมากขึ้น

4 ก่อนจะถึงปล า ยทาง 10 นาที ให้ปิดสวิตช์ A/C ได้เลย แล้วใช้พัดลมตวามเร็วสูงแทน เพื่อเป็นการไล่ความชื้นภายในช่องแอร์ แก้ปัญหาช่องแอร์เหม็นอับได้

5 อ ย่ าใช้น้ำหอมปรับอากาศที่มีแ อ ล ก อ ฮ อ ล์ เพราะส่วนประกอบที่เป็ฯแ อ ล ก อ ฮ อ ล์นี่แหละ ที่เป็นตัวเร่งทำให้แอร์ผุกร่อนเร็ว

6 เมื่อจอ ดรถไว้กลางแดดนานๆ จะทำให้ภายในรถร้อนอบอ้าวมาก การเข้าไปในรถแล้วเปิดแอร์เลย จะทำให้แอร์ทำงานหนักจนเกินไป ดังนั้นเราควรเปิดลมระบายความร้อนให้แรงที่สุด ประมาณ 5 นาที แล้วค่อยเปิดระบบ A/C เพื่อปรับให้อุณหภูมิในรถให้เหมาะสม การทำแบบนี้จะช่วยลดความชื้นภายในระบบแอร์ และเป็นการถนอมเครื่องยนต์ไม่ให้เ สื่ อ มเร็ว

7 หากภายในรถเย็นแล้วก็อ ย่ าเปิดกระจกบ่อย เพราะจะทำให้อากาศร้อนภายนอ กรถเข้ามาสู่ภายใน อีกทั้งยังมีฝุ่นละอองที่จะพัดเข้ามาในช่องแอร์ เมื่อสะสมมากขึ้นก็จะทำให้เกิดก ลิ่ นอับชื้นนั่นเอง

8 เปิดแล้วไม่เย็นอ ย่ าฝืน ถ้าเราทำทุกขั้นตอนที่กล่าวมาแล้วแอร์ยังไม่เย็น ให้รีบปิดสวิตช์ A/C แล้วใช้เป็นการเป่าลมแทน หากยังฝืนเปิดระบบทำความเย็นต่อไป คอมเพรสเซอร์จะเกิดความเ สี ยห า ยแน่นอน ดังนั้นควรรีบนำรถเข้าไปเช็คในศูนย์จะดีกว่า เพื่อให้ตรวจสอบความผิ ดปกติและแก้ไขได้อ ย่ างถูกต้อง

ให้หมั่นทำต าม 8 วิ ธีนี้ทุกวันเป็นประจำ เพราะนอ กจากจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องแอร์รถไม่เย็นได้แล้ว ยังเป็นการช่วยถนอมคอมเพรสเซอร์แอร์ภายในรถ และยังช่วยลดความอับชื้นได้ดี แค่นี้แอร์ภายในรถก็จะเย็นฉ่ำมากขึ้น ใช้งานได้ ย าวนาน ไม่ต้องเ สี ยเ งิ นซ่อมแซมบ่อยๆ เริ่มประหยัดได้ที่ตัวเราเองเลยล่ะ

ที่มา Postsod krustory