8 พฤติก ร ร มที่ไม่ควรทำก่อนนอน

การนอนคือ การพักผ่อนที่ช่วยให้เราห า ยเหนื่อยจากการทำงาน ถ้าหากเราพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะทำให้ร่างกายเรานั้นอ่อนล้า เพลียมากขึ้น ฉนั้นการดูแลตัวเองรั ก ษ าสุ ข ภ า พเป็นสิ่งสำคัญและพฤติก ร ร มบางอ ย่ างนั้นอาจส่งผลต่อร่างกายได้

หล า ยต่อหล า ย คนยังทำสิ่งพวกนี้อยู่ ถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มันจะส่งผลในระยะย าวเอามากๆพอถึงเวลานั้นจะแก้ไขจริงๆมันก็สายไปแล้ว เ พ ร า ะฉนั้น เลิกสะดีกว่า 8 สิ่ง ที่ไม่ควรทำก่อนนอน เด็ดข า ดมาดูกันนะคะ

1. ดื่ มน้ำก่อนนอน มากๆ

อาจจะทำให้คุณป ว ดปั ส ส า ว ะตลอ ดคืน และถ้าใครขี้เ กี ย จ อั้นปั ส ส า ว ะจนตื่น อาจเป็นอั น ต ร า ยต่อร่างกายและมีอาการบวมน้ำได้ด้วย

2. คุยโทรศัพท์มือถือจนหลับไป

การคุยโทรศัพท์จนเผลอหลับไป หรือ การวางเครื่องมือสื่อสารไว้ใกล้ตัว คลื่นของโทรศัพท์มือถือ นอ กจากจะรวบกวนการนอนหลับแล้ว ยังทำล า ยส ม อ งอีกด้วยนะ หากใครที่ชอบวางโทรศัพท์ไว้ใกล้ตัว หรือใช้เป็นนาฬิกาปลุก ลองเปลี่ยนไปใช้นาฬิกาปลุกจริงๆดีกว่า

3. นอนหลับในระหว่างวัน

ไม่ควรทำอ ย่ างยิ่ง ทางที่ดีควรนอนให้เต็มที่ในตอนกลางคืน และเข้านอนเวลาเดิมทุกครั้ง ส ม อ งจะได้ปิดง่ายๆ

4. ไม่ถอ ดนาฬิกาข้ อมือก่อนนอน

บางคนอาจจะลืมที่จะถอ ดเจ้านาฬิกาข้ อมือก่อนจะนอน แต่รู้หรือไม่ว่า นาฬิกาข้ อมือ ไม่ว่าจะขนาดไหนก็ส่งพลังงานด้วยกันทั้งสิ้น อาจจะรบกวนการนอนหลับของคุณได้

5. ควรทานอาหารเย็นก่อนนอน 2-3 ชั่ วโมง

เ พ ร า ะหากคุณทานอาหารเย็นแล้วรีบเร่งเข้านอน จะทำให้ก ร ะ เ พ า ะอาหารทำงานหนักในขณะที่คุณหลับ

6. ไม่ล้างเครื่องสำอางค์ก่อนนอน

สาวๆหล า ยคน มักจะเป็น หากคุณไปเที่ยวมาดึกๆอาจจะขี้เ กี ย จ ล้างเครื่องสำอาง แต่มันทำร้ า ยผิวในระยะย าว เ พ ร า ะการคืนเป็นเวลาที่เราจะได้พักผิว

7. อ่ า น หนังสือก่อนนอน

มันอาจทำให้ส ม อ งต้องทำงานหนักก่อนนอน และตื่นตัวอยู่ตลอ ด นอนหลับย าก

8. ไม่ควรใส่ยกทรงนอน

สำหรับสาวๆที่ชอบสวมใส่ยกทรงในเวลานอน ควรหยุดพฤติก ร ร มนี้โดยด่วน จากการวิจัยพบว่า การสวมใส่ยกทรงเกิน 12 ชั่ วโมง จะเพิ่มอัตราเสี่ยงการเป็น ม ะ เ ร็ งทรวงอ กได้ เห็นไหมคะว่า เรื่องเล็กๆน้อยๆที่หล า ยคนทำจนติดนิสัย อาจจะสร้างอั น ต ร า ยให้กับร่างกายของคุณได้ อ ย่ าลืมปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร มกันนะ

ที่มา  postsod