8 ต้นไม้บ้านไหนยุ งเยอะปลูกติดบ้านเอาไว้

ยุ งเป็นตัวนำพาโ ร คมาสู่ตัวเรา นั่นคือโ ร คไข้เ ลื อ ดออ ก ซึ่งหากเป็นแล้วก็อั ต ร า ยไม่น้อยเลยหล า ยคนเมื่อมียุ งมากๆก็มักจะใช้ย าเ ค มีในการกำ จั ดซึ่งทำให้เป็อั ต ร า ยต่อร่างกาย จะดีกว่าถ้าหากเรามีพืชส มุ น ไ พ รที่ไล่ยุ งได้ แถมไม่เป็นอั ต ร า ยต่อตัวเราอีกด้วย

และสำหรับวันนี้เรามี 8 ต้นไม้ไ ล่แ ม ล ง ไล่ ยุ ง ให้ถอยห่างออ กจากบ้าน และเป็นด่านป้ อ งกั นให้คนในบ้านปลอ ด ภั ย ยุ งร้ า ย บอ กเลยว่าบ้านใครยุ งเยอะ รีบหามาปลุกเลย จะมีต้นอะไรบ้างนั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ

1 ต้นตะไคร้หอม

ขึ้นชื่อเรื่องการ ไ ล่ ยุ ง อยู่แล้ว ส่วนผสมของ โ ล ชั่ นกัน ยุ ง หล า ยยี่ ห้ อก็เลือ กใช้ตะไคร้หอม ปลูกเอาไว้รอบบ้านก็ป้ อ ง กั น ยุ ง บินเข้าบ้านได้นั่นเอง หรือจะเอาใบมาขยี้แล้วทาหรือเ ผ า ร ม ค วั นก็ได้เหมือนกัน แต่ก็ทาจะดีกว่านะ

ต้นไม้ชื่อน่าดมนี้เป็นไม้ยืนต้น ลำต้นสูงประมาณ 1 ม. มีใบเล็กเรียวย า วขึ้นในแบบทรงพุ่ม เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายแค่ใช้เหง้าฝังดินเพื่อขย าย พั น ธุ์ จะปลูกใส่กระถางวางไว้ริมระเบียงหรือสวนในบ้านก็ได้ ทีนี้เจ้ายุ งไม่ดีก็จะค่อย ๆ อ พ ย พหนีย้ ายต ามกันไป เ พ ร า ะทนก ลิ่ นของน้ำมันหอมระเหยในต้นตะไคร้หอมไม่ได้ยังไงล่ะ

2 ต้นยูคาลิปตัส

ปกติก็คงไม่มีใครชอบปลูกยูคาลิปตัสในบ้านกัน แต่ว่าก็ไปหาใบมัน มาจากที่อื่นก็ได้ โดยเอาใบมาขยี้ ๆ แล้วก็วางไว้ต ามจุดที่ ยุ ง ชุม ยุ งอาศัยอยู่นอ กจาก ยุ ง แล้วเหล่า แ ม ล งต่าง ๆ ก็ยังจะหนีไปด้วยเหมือนกัน

3 กระเทียม

เ พ ร า ะความฉุนของมันนั่นเองและคนบางคนก็ไม่ชอบความฉุนของกระเทียมเหมือนกัน โดยวิ ธีใช้คือเอากระเทียมไปตำให้ละเอีดแล้วกรองเอาน้ำ กากก็ทิ้งไปเลย แล้วนำน้ำมาผิวได้เลยกระเทียมเป็นเบสของการทำ อ า ห า ร แทบทุกชนิด กระเทียมเป็นต้นไม้ล้มลุกมีลำต้นสูงประมาณ 3O-6O ซม. ใน 1 หัว จะมีกระเทียมอยู่ประมาณ 1O กลีบ วิ ธีปลูกกระเทียมในครัวเรือนทำไม่ย า ก แค่นำกลีบกระเทียมไปเพาะให้รากงอ กก่อนแล้วจึงนำไปลงดิน ใช้ฟางคลุมทับอีกทีเพื่อรั ก ษ าความชื้นไม่ให้ระเหยไป ก ลิ่ นจากต้นกระเทียมก็จะทำหน้าที่เป็นรั้วล่องหน ช่วยกันยุ งออ กจากบ้านของเรา

4 ผลมะกรูด

ปกติแล้วเราจะเอาไปวางให้ห้องน้ำหอม ๆ แต่ว่ามะกรูดยังเอามา ไ ล่ ยุ ง ได้อีกด้วย โดยเอามาหั่นผิวเป็นฝอย ๆ ขนาดเล็กแล้วก็วางไว้ต ามจุดต่าง ๆ ของบ้านเลย โดยเฉพาะมุมอับ ๆ ที่ ยุ ง ชอบอาศัยอยู่

5 ต้นกะเ พ ร า

นอ กจาก ยุ ง จะไม่ชอบแล้ว ยังเป็นต้นไม้ผักสวนครัวที่ทุกบ้านต้องมีอีกด้วย เ พ ร า ะว่าเมนูผัดกะเ พ ร า คงจะข า ดผักกะเ พ ร า ไม่ได้แน่นอน ก็ปลูกไปเลยทั้งกะเ พ ร า เขียวและแดง ก ลิ่ นของมันอาจจะหอมนั้นอาจจะหอมสำหรั บม นุ ษ ย์อย่ างเราแต่กับ ยุ ง มันต่างกัน ไม่ชอบมาก ๆ วิ ธีหนึ่งที่ช่วย ไ ล่ ยุ งได้คือเอาใบกะเ พ ร า มาขยี้แล้วทาผิวได้เลย เท่านี้ ยุ ง ก็ไม่กัดเราแล้ว

6 โหระพา

ส มุ น ไ พ รคู่ครัวไ ท ยอย่ า งโหระพา เป็นต้นไม้ไม้ยืนต้นสูงประมาณ 1 ม. ใบมีสีเขียวส่วนด อ กมีสีชมพูอ่อนและสีขาว ปลูกโดยการปักชำจะง่ายกว่า การเตรียมดินที่มีความลึกประมาณ 2O-25 ซม. นำก้านโหระพาที่โตเต็มที่มาเด็ดใบออ กให้หมดแล้วปักลงในดิน ใช้ฟางคลุมดินและรดน้ำให้ชุ่ม แม้ก ลิ่ นหอมที่เฉพาะตัวของโหระพาจะส่งผลดีต่อวงการ อ า ห า ร แต่กลับส่งผลไม่ดีต่อยุ งและ แ ม ล ง

7 ผัก แ ม ง ลั ก

เมนูแกงคงจะข า ดไปไม่ได้เลย โดยเฉพาะแกงแบบฉบับของช า ว อิ ส า นจะชอบทานกัน มาใบ แ ม ง ลั ก แต่รู้ไหมว่าสามารถเอามา ไ ล่ ยุ ง ได้เป็นอย่ างดีเลย โดบใช้ใบ แ ม ง ลั ก มาขยี้ ๆ แล้ววางไว้ใกล้ ตั ว ยุ งจะไม่เข้ามารบกวนเลย

8 ผักสะระแหน่

เป็นผักที่เวลาทำ ล า บทีไรก็ข า ดไม่ได้เลย และยังเป็นผักที่มีก ลิ่ นหอม ใช้เป็นน้ำมันหอมระเหยได้ดีทีเดียวแต่ก ลิ่ นของมันนั้น ยุ ง ไม่ชอบและบินหนีทันทีเ พ ร า ะมันฉุน ยุ ง มาก ๆ นำใบสะระแหน่มาขยี้แล้วทาผิวป้องกัน ยุ ง ได้อย่ างเห็นผล

สะระแหน่ส มุ น ไ พ รให้ก ลิ่ นหอมชนิดนี้เป็นไม้ ยืน ต้ นที่โตเต็มที่ได้ถึง 1 ม.ครึ่ง ปลูกโดยวิ ธีการปักชำด้วยการตัดยอ ดบนสุดที่ใบประมาณ 5-6 ใบ ปักลงในดินผสมปุ๋ยคอ กที่รองก้ นกระถางด้วยกาบมะพร้าวสับ รดน้ำให้ชุ่มแต่ไม่ต้องแฉะ เป็นต้นไม้ที่ขึ้นง่ายจะปลูกลงแปลงดินก็ได้ลงกระถางก็ดี ภายในมีน้ำมันหอมระเหยที่ยุ งไม่ชอบเอามาก ๆ หากต้องการใช้ให้นำใบสะระแหน่มาขยี้แล้วทาลงบนผิวโดยตรงได้เลย

ที่มา 108archeepparuay