8 ต้นไม้ช่วยฟอ กอากาศ มีปลูกติดบ้านไว้แล้วดี มีประโยชน์

การปลูกต้นไม้หรือหาต้นไม้มาเลี้ยงนั้น ไม่ได้ช่วยลดภาวะโลกร้อนอ ย่ างที่มีการรณรงค์เพียงอ ย่ างเดียวหรอ กนะคะ แต่ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์อีกมากมาย โดยเฉพาะต้นไม้ที่ใช้ปลูกในบ้าน ที่เราสามารถนำมาปลูกในบริเวณบ้าน ในห้องนอน ห้องทำงาน หรือต ามมุมต่าง ๆ ได้ต ามที่ต้องการ โดยไม่เป็นอันตรายอ ย่ างที่คิด

อากาศเป็นสิ่งจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ถ้าอากาศบริสุทธิ์ก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตได้ดีและแข็งแรง แต่ถ้าอยู่ในอากาศที่มีแต่สิ่งสกปรกก็คงจะไม่ดีแน่ โดยเฉพาะสมัยนี้ที่มีทั้งมลพิ ษ และมลภาวะทางอากาศอยู่มาก จะออ กไปไหนแต่ละที ต้องใส่หน้ากากติดตัวไว้ตลอ ดเวลา วันนี้เราจึงจะมาแนะนำต้นไม้ 8 ชนิด ที่จะช่วยฟอ กอากาศให้บริสุทธิ์ และเปลี่ยนพื้นที่ตรงนั้นให้มีแต่ความสะอาด สดชื่น

1. ว่านหางจระเข้

ถ้าพูดถึง ว่านหางจระเข้ หล า ยคนคงจะนึกถึงสรรพคุณทางย า เพราะเป็นสมุนไพรที่นิยม และยังเป็นส่วนประกอบในการทำทำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมากมาย แต่ว่านหางจระเข้ ก็มีความสามารถในการดูด ส า ร พิ ษ จำพวก ฟ อ ร์ ม าลีนได้อ ย่ างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะพบได้ในสา รเคลือบต่างๆ ทั้ง ย าทาเล็บ ย าเคลือบเฟอร์นิเจร์ สีทาบ้าน

2. พลูด่าง

พลูด่าง เป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่สามารถช่วยฟอ กากาศได้เป็นอ ย่ างดี ช่วยลดฝุ่ นในอากาศได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ และยังช่วยในเรื่องของการลด เ ชื้ อ ร า ในอากาศได้อีกด้วย พลูด่างสามารถนำมาปลูกในห้องนอน ก็จะช่วยให้นอนหลับสบาย และยังลดเรื่องภูมิแ พ้ได้ดีเลยทีเดียว

3. เฟิน

ต้นเฟิน มีหลากหล า ยสายพันธุ์ เป็นพืชที่มีมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ มีลักษณะเป็นใบสีเขียวสวยงาม เหมาะแก่การนำมาตกแต่งในบ้าน แต่นอ กจากความสวยงามแล้ว ยังสามารถช่วยในการกรองฝุ่ นละออง และฟอ กอากาศภายในห้องให้บริสุทธิ์ได้อีกด้วย และจากการศึกษาพบว่า เฟิร์นบอสตันเป็นพืชที่สามารถ กำ จัด สา รฟอร์มาดิไฮด์ในอากาศได้ดีที่สุด

4. ต้นวาสนา

ต้นวาสนา เป็นต้นไม้ที่สามารถดูด ส า ร พิ ษ จำพวกฟอร์มาลดีไฮด์และไตรคลอโรเอทธีลีนได้อ ย่ างมีประสิทธิภาพ เหมาะที่จะวางประดับไว้ในตัวอาคารที่ทำงานใหญ่ๆ เพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับที่ทำงาน และยังเป็นไม้ประดับที่สวยงามอีกด้วย ด้วยลักษณะที่ลำต้นกลมตรง ใบเรียวย าว

5. กล้วยไม้

ต้นกล้วยไม้ เป็นไม้ดอ กไม้ประดับที่มีความสวยงาม และนิยมปลูกไว้ชมเชยอยู่แล้ว ด้วยสีสันและลักษณะของดอ กกล้วยไม้ที่มีความสวยงาม และยังมีหลากหล า ยสายพันธุ์ แต่นอ กจากเรื่องความสวยแล้ว กล้วยไม้ก็ยังมีประโยชน์ในการฟอ กอากาศ เพราะมีคุณสมบัติในการคายออ กซิเจนและดูดคาร์บอนไดออ กไซด์เวลากลางคืน ทำให้อากาศบริสุทธิ์

6. เบญจมาศ

ต้นเบญจมาศ เป็นไม้ดอ กที่มีรูปทรงสวยงาม และมีสีสันที่สดใส ปลูกและเลี้ยงง่าย จึงเป็นที่นิยมในการนำมาประดับตกแต่ง และก็ยังมีประโยชน์ในเรื่องของการฟอ กอากาศได้ดี จากการวิจัย พบว่า ต้นเบญจมาศช่วยดูด ส า ร พิ ษ ได้มากกว่า 90% เมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่ วโมงเลยทีเดียว ดังนั้นควรหามาปลูกไว้ในบ้านกันเยอะๆนะ

7. ปาล์มไผ่

ถึงแม้จะดูมีขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพในการฟอ กอากาศได้อ ย่ างดีเยี่ยมเลยทีเดียว เพราะต้นปาล์มไผ่ สามารถช่วย กำ จัด ส า ร พิ ษ ที่ปะปนอยู่ในอากาศได้ และทำให้อากาศมีความบิรสุทธิ์มากยิ่งขึ้น ควรที่จะเอาไปปลูกไว้ในบ้าน หรือนำไปตกแต่งไว้ต ามมุมห้องต่างๆภายในบ้าน ได้ทั้งความสวยงาม ดูร่มรื่นต า แล้วยังได้อากาศที่ดีเพิ่มขึ้นอีกด้วย

8. ลิ้น มังกร

ถึงแม้ต้นลิ้น มังกร จะไม่ได้เป็นต้นไม้ที่มีคุณสมบัติในการดูด ส า ร พิ ษ แต่มีลักษณะพิเศษกว่าพันธุ์ไม้ชนิดอื่น คือ จะคายก๊าซออ กซิเจนในเวลากลางคืน ส่วนกลางวันจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออ กไซด์เข้าไป ดังนั้นจึงเหมาะมากที่จะปลูกไว้ในห้องนอน เพื่อให้อากาศภายในห้องสดชื่นและได้รับออ กซิเจนในเวลากลางคืน ทำให้นอนหลับได้สบายมากขึ้น

รู้แบบนี้แล้ว ก็รีบไปหาซื้ อต้นไม้มาฟอ กอากาศภายในบ้านของเราให้มีแต่ความสะอาด บริสุทธิ์กันนะคะ เพราะสภาพอาการที่ดี เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของเราทุกคนที่ไม่ควรมองข้าม

ที่มา  bitcoretech