7 ว่าน มงคล ปลูกติดบ้านไว้ ช่วยเสริมโชคลาภ เรียกท รั พ ย์เข้าบ้าน

ว่านเป็นพืชที่เกิดขึ้นโดยการวิวัฒนาการต ามธรรมชาติเช่นเดียวกับบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหล า ย ว่านต่างๆ มีอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ไม่น้อยไปกว่าเวทย์มนต์พระคาถาเหมือนกันโดยสาม า รถป้องกันภยันตรายต่างๆ ได้

เมื่อพูดถึง ว่าน ก็ต้องนึก ถึงเรื่องดี ๆ ที่จะต าม หลักการปลูก และ ส ร ร พ คุ ณอีกมากมาย ที่หล า ยคนให้ ความสนใจ เอาเป็นว่าวันนี้ เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จัก กับว่าน มงคล ระดับแถวหน้า

ที่คัดมาแล้วว่า ดีจริงพร้อมทั้งวิธี ในการปลูก หากใครที่กำลัง มองหา ต้นไม้งาม มาปลูกไว้ ที่บ้านสักต้น ก็น่าจะเริ่มที่ ว่าน มงคล เหล่านี้เพื่อเสริม โชคลาภ ให้กับตัวเอง พร้อมทั้งคน ในครอบครัว

1. ว่านกุม า รทอง ว่านชนิดนี้

จะเป็นพืชล้มลุก ที่มีหัวคล้าย กับ เ ด็ ก นั่งอยู่ บนแท่น จึงขนานนาม ว่าเป็น ว่านกุม า ร ทอง ออ กดอ ก เป็นพุ่มทรงกลมปีละครั้ง เมื่อ ดอ กออ กแล้ว ใบจะค่อย ๆ แท งยอ ดออ กมา

มีลักษณะเรียวย าวปล า ย ไม่แหลมมาก นิยมปลูกไว้ เพื่อช่วยใน เรื่องอยู่ยงคง กระพัน เสริมอำนาจ และ บารมี ทำมาค้าขาย คล่องตัว แนะนำให้ปลูกไว้ หน้าบ้าน หรือบริเวณศาลพระภูมิ นำหัวมาปลูก ในดินปนทราย ระบายน้ำได้ดีจะวางไว้กลางแจ้ง หรือแดดรำไร ก็ได้

2. ว่านร ว ย ไม่เลิก

ใบของว่านนี้ จะมีลักษณะ เรียวย าว หนานุ่ม และ มีจุดต ามใบ ก้านดอ กสีขาว จะออ กตลอ ดทั้งปี แสดงถึงความมั่นคง ทางการเงิน ปลูกโดยการแต กหน่อ และ ตัดใบปักชำ เป็นพืชที่ชอบน้ำมาก แต่ต้องตั้งอยู่ ในที่แดดรำไร และ อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่เช่นนั้น จะเน่ าเอาง่าย ๆ

3. ว่านเ ศ ร ษ ฐี ก้านทอง

ไม้ล้มลุก ที่มีใบย าวปล า ยแหลม และ ขอบใบทั้ง 2 ข้าง พลิ้วเป็นคลื่น มีเส้นกลาง เป็นสีน้ำต าล เหลืองอ่อน ออ กดอ ก เป็นช่อสีขาวนวล ควรใช้หัวปลูก ลงในดินร่วน

ปนทราย ผสมแกลบเผา ให้ตั้งไว้ในที่แดดรำไร และ รดน้ำพอชุ่ม เพราะชอบ ความชื้น ส ร ร พ คุ ณ คือ ใช้เป็นเมตต ามหานิยม เรียกเงินทอง ให้กับผู้ปลูก จึงเหมาะกับ ร้านค้า หรือคนทำธุรกิจ

4. ว่านเ ศ ร ษ ฐี เรือนใน

จุดเด่น ของว่านนี้ คือใบเรียวย าว ขอบสีเขียว และ มีเส้นสีขาว ตรงกลาง มีส ร ร พ คุ ณที่ ช่วยดูดสารพิ ษภายใน อาคารที่พักอาศัย ต้องปลูกโดยการเอาต้นอ่อน

เอามาลงดินร่วน ปนทราย ที่ผสมเศษอิฐ ไม่ค่อยชอบน้ำ ให้รดแค่สัปดาห์ละครั้ง และ ตั้งอยู่ในที่แดดรำไร เชื่อ กันว่าจะช่วยป้องกัน อันตรา ย และ เสี่ย งทาย เรื่องโชคลาภ

5. ว่านกวักนางพญา มหาเ ศ ร ษ ฐี

ลักษณะของ ใบทั้งกว้าง และ ใหญ่ ปล า ยเรียวแหลม และ ก้านใบสูง ออ กดอ กเป็นช่อสีขาว แบ่งเป็นช่อละ 8-9 ดอ ก ใช้หัวปลูกลง ในดินร่วน

ปนทรายผสมเศษอิฐ และ ใบก้ามปู รดน้ำ ปานกลาง ตั้งไว้ในที่สูง ที่มีแดดรำไร จะช่วยเรียก โชคลาภ ให้เข้ามาไม่ข า ดสาย และ ถูกหลักต าม ฮวงจุ้ย ที่ควรจะ เป็นอีกด้วย

6. ว่านกวัก โพธิ์เงิน -โพธิ์ทอง

ว่านทั้ง 2 ชนิดนี้ ต่างกันตรง ที่ล า ยบนหน้าใบ ถ้าเป็นกวักโพธิ์เงิน จะมีล า ยสีขาว และ กวักโพธิ์ทอง มีสีแดงอมชมพู ลักษณะใบกว้าง คล้ายใบโพธิ์

เพราะอยู่ในตระกูล เดียวกับบอน ให้ใช้หัว หรือหน่อปลูกลงดินร่วนปนทราย ผสมใบไม้แห้ง และ ฟางข้าวหรือใบจามจุรีก็ได้ เคล็ดลับในการรดน้ำ หากจะรดในตอนเย็น

ต้องรอให้กระถางเย็นตัว ซะก่อนจึงจะรดได้ ว่านนี้ใช้ในการกวักเงิน กวักทอง และเสริมเสน่ห์ ให้กับผู้ปลูก และ ยังนำหัวว่าน มาพอ กแผล ช่วยให้ห า ยเร็วได้ อีกด้วย

7. ว่านเ ศ ร ษ ฐี เรือนนอ ก เป็นพืชล้ มลุกแต กกอ คล้ายเ ศ ร ษ ฐี เรือนใน มีใบย าวเรียว แต่ขอบใบทั้ง 2 ข้าง จะเป็นสีขาว หากออ กดอ ก จะถือว่าเจ้าของนั้น มีโชคลาภ

และ ช่วยป้องกันอันตรา ยทั้งปวง ให้ปลูกโดยการแย กหน่อ หรือนำไหลมาปลูก ลงดินร่วนปนทรายใหม่ ตั้งอยู่ในที่แดด ไม่มาก รดน้ำพอชุ่ม แต่ไม่ต้อง เปียกโชก

ที่มา thaikasetsart bangpunsara