7 วิ ธีแก้แอร์รถไม่เย็น ที่ช่างไม่เคยบอ ก

หนึ่งในปัญหาสำหรับผู้ที่มีรถยนต์อีกปัญหาหนึ่ง ซึ่งมักพบเจอ กันบ่อยครั้ง ก็คือ แอร์ไม่ค่อยเย็น หรือแย่ไปกว่านั้นคือเมื่อเปิดแอร์แล้วมีก ลิ่ นไม่พึงประสงค์ออ กมา ทำให้เ สี ยทั้งเวลา , เ สี ยอารมณ์ และเ สี ยเ งิ นเพื่อไปให้ช่างตรวจดูให้ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงนำวิ ธีแก่ปัญหาเหล่านั้น มาฝากคุณกันแล้ว สำหรับวิ ธีเหล่านี้จะทำให้แอร์รถของคุณเต็มไปด้วยความเย็นฉ่ำ และไร้ก ลิ่ นรบกวนตลอ ดการเดินทาง

แอร์ภายในรถยนต์เมื่อมีอายุการใช้งานนานก็มักจะไม่เย็นและมีก ลิ่ นอั บ ต้องเข้าร้านแอร์รถยนต์เพื่อแก้ปัญหาอยู่ร่ำไป จึงเป็นโอกาสดีที่จะนำเสนอ 7 วิ ธี ในการแก้ปัญหาจุกจิกเกี่ยวกับแอร์ ให้กลับมาเหมือนเดิมเหมือนพึ่งซื้ อรถใหม่เลยค่ะ

1. ก่อนสต าร์ทเครื่องยนต์ทุกครั้งต้องทำการปิดสวิตช์ A/C ก่อนเสมอ เนื่องจากเวลาเริ่มสต าร์ทรถ เครื่องยนต์จะต้องใช้พลังงานอ ย่ างมาก ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดกรณีเครื่องยนต์ฉุดคอมเพรสเซอร์แอร์ ในขณะที่กำลังสต าร์ทเครื่องยนต์ ควรทำการปิดสวิตช์ A/C ก่อนทุกครั้ง

2. หลังจากสต าร์ทรถแล้ว เครื่องยนต์จะทำงานไปได้ประมาณ 1-2 นาที อ ย่ าเพิ่งไปรีบเปิดสวิตช์ A/C แต่ให้เปิดพัดลมแอร์โดยให้ใช้ความเร็วพัดลมในรอบที่สูงก่อน ทั้งนี้เพื่อไล่ความร้อนในระบบแอร์ระบายความร้อนออ ก จากนั้นจึงค่อยทำการเปิดสวิตช์ A/C และ ปรับแอร์อุณหภูมิต ามต้องการ

3. เมื่อรู้สึกว่าแอร์ไม่เย็น ให้รีบปิดสวิตซ์ A/C ในทันที เพื่อตั ดการทำงานของคอมเพรสเซอร์แอร์ แต่ยังสามารถใช้ลมเป่าได้อยู่ การทำแบบนี้จะช่วยล ดความเ สี ย ห า ย จากคอมเพรสเซอร์แอร์ จากนั้นค่อยนำรถไปเช็คต่อไป

4.เมื่ออากาศภายในรถมีอุณหภูมิสูงมากๆ อาจจะเกิดจากการจอ ดรถกลางแจ้งเป็นเวลานาน ควรเปิดลมเป่าในระดับแ ร งสุดโดยอ ย่ าเพิ่งเปิดสวิตซ์ A/C โดยเปิดประมาณ 5-10 นาที เพื่อช่วยไล่ความร้อนที่อบอยู่ในระบบแอร์แล้วจึงค่อยเปิดสวิตซ์ A/C วิ ธีนี้ช่วยแบ่งเบาการทำงานของแอร์ในรถยนต์และช่วยให้ป้องกันก ลิ่ นอั บที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย

5. หลีกเลี่ยงเปิดกระจกรถถ้าไม่จำเป็น การเปิดกระจกรถบ่อยๆ จะทำให้ฝุ่นละอองจากภายนอ กเข้ามาในรถได้มากขึ้นและอุ ด ตั น ในตู้แอร์และแผ่นกรองอากาศแอร์ ในรถยนต์ได้

6. ในรถทุกคันจะมีแผ่นกรองอากาศแอร์ โดยปกติมักจะอยู่ใต้เกะวางของฝั่งที่นั่งข้างคนขับ ต้องหมั่นถอ ดออ กมาทำความส ะ อ า ดสม่ำเสมอ ถ้าหากกรองแอร์นี้หาก อุ ด ตั น อากาศในช่องแอร์ก็จะเดินไม่สะดวก ลมแอร์เบา ฝุ่นเยอะ ทำให้ระบบแอร์มี ปั ญ ห า ต ามมา

7. หลีกเลี่ยงการใช้ใช้น้ำหอมรถยนต์ชนิดที่มีแ อ ล ก อ ฮ อ ล์ เพราะ เพราะจะระเหยเข้าไปในระบบแอร์ ทำให้ตู้แอร์ในรถยนต์ผุกร่อนเร็วขึ้น

ที่า postnoname