7 ผักสวนครัวปลูกในกระถาง ไว้เก็บกินเองที่บ้าน ไม่ต้องซื้ อ

สำหรับการปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้ทานเองนั้น ใช้พื้นที่น้อย จะสามารถทำให้ประหยัดเงินประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ อผักสมุนไพรต่างๆได้ และที่สำคัญนั้นยังมีผักเอาไว้ทานกันได้ตลอ ดทั้งปี ให้ประโยชน์และไม่มีส า รตกค้างในการปลูกอ ย่ างแน่นอน

หากเพื่อนท่านไหนได้กำลังมองหาวิ ธีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานเองที่สวนเล็กๆหลังบ้ า น มีพื้นที่ไม่มากก็สามารถที่จะปลูกใส่ลงบนกระถางหรือพื้นที่บริเวณด้านข้างได้อ ย่ างง่ายๆเลย วันนี้เราจะพามาดู 7 ผักสวนครัวปลูกในกระถาง ไว้เก็บกินเองที่บ้าน ไม่ต้องซื้ อ

1 วิ ธีปลูกกะเพรา

ต้นกระเพราที่เหลืออยู่จากการทำอาหารอ ย่ าเพิ่งทิ้งไป ให้นำก้านที่มี ดึงใบออ กให้หมด ตัดในส่วนของฐานก้านเพียงเล็กน้อย จากนั้นนำไปปักลงในกระถางที่ได้เตรียมดินร่วนผสมปุ๋ ยคอ กเอาไว้ รดน้ำในช่วงเช้าและเย็นให้ชุ่ม ตั้งวางให้โดนแสงแดด

2 วิ ธีปลูกพริก

นำเมล็ดพริกแช่น้ำไว้ 1 วัน จากนั้นให้นำขึ้น มาผึ่งแดดให้แห้ง ทำการผสมดินร่วน ทราย ปุ๋ ย ห มั กแล้วเทใส่ลงไปในกระถาง จากนั้นให้ทำการใส่เมล็ดพริกที่เตรียมไว้ลงไปปลูกในดิน รดน้ำ ดูแลให้ต้นโตสูงประมาณ 6 นิ้วแ ล้วทำการคัดเลือ กเอาต้นกล้าที่มีความแข็งแ ร งและมีความสมบูรณ์ที่สุดลงไปปลูกในกระถางที่มี ดินร่วนปนทราย และปุ๋ ย ห มั ก ทำการรดน้ำในช่วงเช้าและเย็น ตั้งวางให้โดนแสงแดด

3 วิ ธีปลูกแตงกวา

ดินร่วนปนทรายนำมาผสมเข้ากับปุ๋ ย ห มั กในปริมาณที่เท่าๆกัน แล้วเทใส่ลงไปในกระถางสำหรับการปลูก จากนั้นให้นำเมล็ดที่สมบูรณ์ที่สุดใส่ลงไปปลูกลงในกระถาง 4-5 เมล็ด เมื่อต้นเริ่มโต 5-7 เซนติเมตรให้เราเลือ กต้นที่มีความแข็งแ ร งที่สุดสมบูรณ์ที่สุด แล้วถอนต้นที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งไป หาไม้มาทำการปักให้ต้นเลื้อย รดน้ำที่โคนต้นให้มีความชุ่ม วางกระถางต ากแดดวันละ 6-7 ชม. และใส่ปุ๋ ยในการบำรุงดิน

4 วิ ธีปลูกผักชี

ผักชีให้เริ่มต้นด้วยการนำดินสำหรับการปลูกมาต ากแดดให้แห้ง ดินที่เราเลือ กใช้ให้นำไปผสมกับปุ๋ ยคอ กในอัตราส่วนดิน 1 ส่วนปุ๋ ยคอ ก 2 ส่วน จากนั้นใส่ลงไปในกระถางหรือในภาชนะที่เราจัดเตรียมไว้สำหรับการปลูก แล้วก็นำเมล็ดผักชีมาบดเบาๆแตกออ กเป็น 2 ส่วน แช่น้ำทิ้งเอาไว้ 3 ชม. ผึ่งแดดให้แห้งก่อนที่จะนำเมล็ดลงไปปลูก แล้วก็โรยหน้าดินด้วยฟางรดน้ำให้ชุ่ม

5 วิ ธีปลูกผักบุ้ง

เมล็ดผักบุ้งคัดเลือ กที่มีความสมบูรณ์ที่สุดนำมาปลูก ใส่ลงไปในดินร่วนที่ผสมเข้ากับปุ๋ ย คอ ก แล้วรอประมาณ 2-3 วันจะมีรากงอ กออ กมา แล้วให้ดูแลในเรื่องของความชื้นของดินอยู่เป็นพิเศษ เพราะผักบุ้งนั้นจะเป็นพืชชนิดที่ชื่นชอบความชื้น มาก ไม่ควรปล่อยให้ข า ดน้ำโดยเด็ดข า ด

6 วิ ธีปลูกต้นหอม

เปลือ กถั่วลิสงบดนำมาผสมเข้ากับดินร่วน จากนั้นนำดินที่ได้ใส่ลงไปในกระถางนำต้นหอม ตัดตั้งแต่ส่วนของรากขึ้นไปยังลำต้นประมาณ 1 ถึง 2 นิ้ว ให้เหลือเป็นท่อนเล็กๆ ปักชำลงไปในดิน ทำการรดน้ำวันละ 2 ครั้งเช้าและเย็น เมื่อใบงอ กมีความแข็งแ ร งให้เปลี่ยน มารดน้ำวันละ 1 ครั้งก็เพียงพอ

7 วิ ธีปลูกมะนาว

เมล็ดมะนาวนำไปล้างให้สะอาดแล้วนำมาต ากให้แห้ง แช่ในน้ำเย็น 1 คืน จากนั้นทำการห่อเมล็ดด้วยกระดาษทิชชูเอาไว้นำไปใส่ในกล่องที่มีฝาปิด คอยพรมน้ำให้มีความชุ่มอยู่เสมอ จากนั้นรอประมาณ 2-3 วันให้รากงอ กแล้วค่อยทำการย้ายเมล็ดมาปลูกใส่ลงไปในกระถางที่ได้มี ดินร่วนผสมกับปุ๋ ย คอ ก ตั้งออ กไว้ให้โดนแสงแดด

ที่มา  postsod