7 ประโยชน์ว่านหางจระเข้ ใช้ได้ทั้งภายในภายนอ ก

ในบ้านเรานั้น มีส มุ นไ พ รมากมาย วันนี้เราก็เลยจะพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งส มุ นไ พ รที่สร้างประโยชน์ได้หล า ยอ ย่ าง จะเป็นอ ย่ างไรมีอะไรบ้างนั้นเราไปติดต ามดูกันเลย

ว่านหางจระเข้เป็น พืชมหัศจรรย์ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ว่านหางจระเข้เป็นพืชสกุลที่แผ่นใบหนาอวบน้ำมาก ว่านหางจระเข้นั้น จัดเป็นพืชที่มีส ร ร พ คุ ณต่าง ๆ มากมาย สามารถใช้บ ร ร เ ท าโ ร คทั้งภายนอ กและภายในร่างกาย อีกทั้งยังใช้บำรุงผิวพรรณได้อีกด้วย

1 แก้ป ว ดไมเกรน

ว่านหางจระเข้สามารถบ ร ร เ ท าอาการไมเกรนและป ว ดศีรษะเ รื้ อรังได้ โดยผ่านวุ้นให้เป็นแผ่นบางๆ แล้วทาด้วยปูนแดง จากนั้นนำทาบริเวณขมับทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที ว่านทางจระเข้จะทำให้เย็นช่วย บ ร ร เ ท าอาการป ว ดศีรษะได้

2 รั ก ษ าสิว

ว่านหางจระเช้มีคุณสมบัติในการลดการอั ก เ ส บของผิวหนังจึงช่วยลดรอยแ ผ ลเป็นจากสิวและสามารถรั ก ษ าสิวให้ยุบได้โดยเร็ว โดยนำเนื้อว่านทางจระเข้มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำมาทาที่สิว บางๆ ก่อนนอนแล้วจึงล้างหน้าในตอนเช้า สิวจะค่อยๆยุบลงไปเอง

3 รั ก ษ าฝีและริดสีด ว งทวาร

ก่อนอื่นเลยทำความส ะ อ า ดแ ผ ล และเช็ดให้แห้งก่อน จากนั้นนำว่านหางจระเข้มาปอ กเอาเ ฉพาะตรงที่เป็นวุ้น แล้วแปะไว้ตรงบริเ วณที่เป็น แ ผ ลได้เลย หากเป็นเรื่องของริดสีด ว งทวารก็ให้ปอ กส่วนที่เป็นวุ้นให้อยู่ในลักษณะเป็นแท่งพอ ป ร ะ ม า ณ นำไปฟรีซในตู้เ ย็นจนแข็ง จากนั้นนำมาสอ ดในช่องทวารหนักได้โดยตรง ทำแบบนี้วันละ 1-2 ครั้ง ก็จะช่วยบ ร ร เ ท าอาการลงได้

4 รั ก ษ าอาการป ว ดฟัน

หากใครมีอาการป ว ดฟันสามารถใช้ว่านหางจระเข้บ ร ร เ ท าอาการได้ เพราะอาการป ว ดฟัน นั้นเมื่อเป็นแล้วจะรู้สึกทรมาน มาก ให้คุณหมอถอนออ กก็ไม่ได้ ต้องรอให้อาการป ว ด ห า ยก่อนคุณหมอถึงจะยอมรั ก ษ า ก็ให้เราใช้ว่ านหางจระเข้ปอ กเอาเ ฉพาะเนื้อที่เป็นวุ้นทำเป็นเส้นเล็กๆนำไปเหน็บกับ ซ อ ก ฟั น ในบริเวณที่ป ว ด ก็จะช่วยบ ร ร เ ท าอาการป ว ดให้ดีขึ้น

5 ควบคุมระดับน้ำต าลของผู้ป่ ว ยเ บ า ห ว า น

มีการศึกษาจากผู้ป่ ว ยเ บ า ห ว า นเมื่อ ดื่ มน้ำว่านทางจระเข้ความเข้มข้น 80เปอร์เซน ปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ วันละ 2 ครั้ง ช่วงเช้าและก่อนนอน เป็นเวลา 42 วัน พบว่าระดับน้ำต าลในเลือ ดลดลง ว่านทางจระเข้จึง สามารถช่วยควบคุมระดับน้ำต าลของผู้ป่ ว ยเ บ า ห ว า นได้ดีและไม่ทำให้มีอาการช้างเคียงต่อตับและ
ไตอีกด้วย

6 รั ก ษ าอาการป ว ดต ามข้ อ

อาการป ว ดต ามข้ อต่างๆจากที่เคยเกิดขึ้นกับ ผู้ สู ง อ า ยุ เป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันเริ่มตรวจพบในกลุ่มวัยทำงานจำนวน มาก ให้เรานำว่านหางจระเข้มาปอ กเอาเ ฉพาะเนื้อที่เป็นวุ้น แล้วปั่นให้ละเอียดอาจจะปรุงรสเล็กน้อยเพื่อรับประทานได้ง่ายขึ้น ดื่ มเ ป็นประจำทุกวันจะช่วยบ ร ร เ ท าอาการป ว ดต ามข้ อต่างๆได้

7 รั ก ษ าความนุ่มของผม

ไม่ต้องกังวลกับผมชี้ฟูและแห้งเ สียอีกต่อไป เ พราะเพียงแค่คุณนำว่านหางจระเข้ในส่วนที่เป็นวุ้น ปั่นให้ละเอียดแล้วผสมเข้ากับแชมพูที่ใช้ เมื่อนำส่วนผสมไปสระผมก็จะทำให้ผม นุ่ ม ชุ่ ม ชื้ น ได้ในครั้งแรก อีกทั้งยังช่วย ป้ อ ง กั น การเกิดรังแคบนหนังศีรษะ ทำให้ผมดูสลวยมีน้ำหนัก ไม่แห้งเ สี ยชี้ฟูอีกต่อไป ด้วยประโยชน์ที่มากมายเหล่านี้ จึงแนะนำให้มีปลูกติดบ้านไว้สักต้น เพื่อ การนำมาใช้ได้ง่ายและบ่อยได้ต ามต้องการ

ที่มา poobpub.com