7 ต้นไม้ฟอ กอากาศดีปลูกไว้ในบ้าน สดชื่น

สภาพอากาศที่ไม่ค่อยดีนั้น ทำให้หล า ยๆคนไม่กล้าที่จะห า ยใจอ ย่ างเต็มป อ ด การห า ยใจที่ไม่ค่อยสะดวกนั้น ก็จะส่ง ผ ล กับสุ ข ภาพร่างกายของเราด้วย สิ่งดีๆที่จะนำมาฝากให้กับทุกๆท่านกันในวันนี้นั่นก็คือ การปลูกต้นไม้ในบ้ า น

การปลูกต้นไม้ในบางชนิด จะช่วยทำให้สุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิตสุ ข ภาพชีวิตของเรานั้นดีขึ้นได้ด้วย ต้นไม้บางชนิดให้เราหามาปลูกเอาไว้ในบ้ า นปลูกเอาไว้โดยรอบ จะช่วยทำให้อากาศในบ้ า นนั้น มีความบริสุทธิ์มากขึ้น การห า ยใจของเราก็ดีขึ้นโดย ได้มีงานวิ จั ย เป็นความรู้ที่ดีเกี่ยวกับพืชกับต้นไม้ที่แนะนำให้ปลูกไว้ในบ้ า น ปลูกเอาไว้ในห้องนอน จะช่วยทำให้สุ ข ภาพของคุณดีขึ้นได้ เราได้รวมต้นไม้เหล่านั้น มาฝากกัน

7 ต้นไม้ปลูกสวยงาม ช่วยฟอ กอากาศ

เขียวหมื่นปี

สำหรับต้นไม้ชนิดนี้นั้นสามารถเติบโตได้ แม้จะมีเพียงแสงเล็กน้อยก็ต าม เหมาะสำหรับนำมาปลูกเอาไว้อยู่ในห้องในบ้ า นอ ย่ างมาก จะช่วย จั ด การในเรื่องของม ล ภา วะภายในห้องได้ดี ปลูกเอาไว้นานๆก็จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการ จั ด การกับอากาศที่ไม่ดีได้สูงขึ้น

เ ศ ร ษ ฐีเรือนใน

เป็นต้นไม้ชนิดที่โตไวมากและให้ประโยชน์ที่ดีมากๆ สำหรับในการปลูกเอาไว้ในบ้ า นจะช่วยดูแล จั ด การมล พิ ษ ภาวะในอากาศได้มากถึง 90 เปอร์ เซ็นต์ในระยะเวลา 2-3 วัน ซึ่งคนส่วนใหญ่แล้วจะนิยมนำมาปลูกเอาไว้อยู่ในห้องนอน คนที่มีอาการ แ พ้ ฝุ่นแนะนำว่าให้หามาปลูกกันเอาไว้เลย

ว่านหางจระเข้

สำหรับต้นว่านหางจระเข้ได้เป็นต้นไม้ที่มีความสามารถในการช่วยฟอ กอากาศได้อ ย่ างดีที่สุด จะช่วยปล่อยออ ก ซิ เ จ นออ กมาอยู่ตลอ ดเวลา แม้ว่าจะเป็นในช่วงระยะเวลากลางคืนก็ต าม ให้อากาศที่บริสุทธิ์และ ยังเป็นพืชที่ดูแลได้ง่ายรัก ษ า ได้ง่าย มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์

หมากเหลือง

เป็นห นึ่ งในตระกุลปาล์ม จะช่วยในเรื่องของการลดปัญหาสภาวะฝุ่นในห้องในบ้ า นได้อ ย่ างดี ทั้งยังมีความสามารถที่จะช่วยปล่อยความชื้นออ กมาในอากาศ ซึ่งนั่นจะทำให้การห า ยใจของเรานั้นห า ยใจได้อ ย่ างสะดวกขึ้น หมอหล า ยๆท่านก็แนะนำสำหรับคนที่ป่ ว ย ที่มีวัน มีปัญหาเกี่ยวกับไ ซ นั ส ให้หาปลูกกันเอาไว้

เฟิร์นบอสตัน

พืชชนิดนี้จะมีความสวยงาม ในหล า ยๆบ้ า นนิยมนำมาปลูกกัน มีความสามารถที่จะช่วยจัด การกับ ส า รที่เรียกกันว่า ฟอร์ ม า ล ดีไฮด์ ที่ลอยอยู่ในอากาศ จะช่วยฟอ กอากาศ ได้อ ย่ างดีมาก

ไทรย้อยใบแหลม

ต้นไม้ชนิดนี้เป็นต้นไม้ที่ให้ความสวยงาม มักจะถูกนำมาตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ จะช่วยจัด การ ภ า วะทางอากาศและส า รอื่นที่เป็นปัญหาต่อระบบการห า ยใจ

เดหลี

ต้นไม้ ที่มีความสวยงามจะมีประโยชน์ช่วยในการฟอ กอากาศ ทำให้อากาศภายในห้องภายในบ้ า นนั้นดีขึ้น มากถึง 60 เปอร์ เซ็นต์ และยังช่วยดูดซับอากาศที่เป็น ร าผ่ า นจากใบก่อนที่จะส่งไปยังราก ให้กล า ยเป็นอาหารกับต้นไม้ชนิดนี้

ต้นไม้ นอ กจากที่จะให้ความสวยงามความร่มรื่นแล้ว ยังเป็นประโยชน์ช่วยในการฟอ ก อากาศ ช่วยให้อากาศที่บริสุทธิ์ในบ้ า นและห้องนอนของคุณได้ จะช่วยทำให้ห า ยใจได้อ ย่ างเต็มที่ นอนหลับพักผ่อนได้อ ย่ างสนิทตลอ ดทั้งคืน

ที่มา Postsod