7 ข้ อเก็บไว้เ ตื อ นสติ อ ย่ าประมาทเรื่องเ งิ น

สำหรับวันนี้เรามีสาระ ข้ อคิดดีๆมาฝาก เกี่ยวกับเรื่องเ งิ น ในยุคแบบนี้ ปฏิเสะไม่ได้เลยว่าทําไม เราจึงต้องประหยัดใช้แต่พอ ดี ที่สําคัญเลย ถ้าไม่มีเ งิ นเก็บเลยนี่แหละปัญหา ดังงนั้นเ งิ นเก็บเราควรต้องมี เ พ ร า ะอะไร ทําไมนั้น ไปต้ชิดต ามอ่านกันเลยค่ะ คนวัย ทำงา นกำลัง ใกล้ถึงจุดนี้เข้าไปทุกทีในอนาคตที่ธนาคารทั่วโลกจะให้ ด อ ก เบี้ยเ งิ นฝาก 0 เปอร์เซนซึ่งในบ้านเรา

ใกล้จุดนี้เข้าไปทุกทีแล้วเราจะใช้ชีวิตอ ย่ างไรและต้องปรับตัวอ ย่ างไรในอนาคตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหน สรุปออ กมาเป็นข้ อได้ดังนี้ยิ่งนับวันโลกของเราก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆ ปีคนบ่นเรื่องการเ งิ นกัน มากบางคนใช้จ่าย ไม่คำนึงถึงถึงอนาคตข้างหน้าสักนิดเลยก็จะยิ่งลำบ ากยิ่งขึ้นในยุคนี้ควรต้องรู้จักใช้เ พ ร า ะในวันข้างหน้า

ไม่มีใครรู้เลยว่ามันจะแ ย่แค่ไหนหรือเราต้องปรับตัวยังไงในอนาคตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเราต้องพร้อมรับมือเสมอ เราจะต้องมีสติในการควบคุม มีระเบียบวินัยในตัวเอง ไม่อ ย่ างนั้นอนาคตจะลำบ ากเอา และจะจัดการ การเ งิ นของตัวเองไม่ได้ 7 ข้ อนี้ จะเ ตื อ นใจให้คุณไม่ประม า ทในการใช้จ่าย

1. คนแ ก่ ต้องมาทำงานอีก

ปกติแล้วคนแ ก่ก็คิดว่า เมื่อเเ ก่ตัวมา จะไม่ต้องทำงาน แต่ในปัจจุบัน มันย ากขึ้นไม่เป็นอ ย่ างที่คิดอีกต่อไป คนเเ ก่หล า ยคน ยังดิ้ น ร น ทำงาน เ พ ร า ะถ้ามั ว แต่จะมาหวังพึ่งลูกหลานพวกเขาก็ลำบ ากอยู่แล้ว มันจะเป็นภาระคนอื่นน่ะสิ

2. อิ ส ร ภาพทางการเ งิ น คงไม่ได้สัมผัส

เเน่นอนว่า ทุกคนอย ากจะมีมันอยู่แล้วไง แต่ว่า มันไม่ใช่จะนั่งหลับต านึกแล้วได้มาง่ายๆ นะ คนที่เขาได้ดีกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ ล้ ม มาไม่รู้กี่ครั้ง กว่าจะแกร่งได้อ ย่ างทุกวันนี้ ไม่ง่ายเลย

3. การคอรั ปชั่ น มากขึ้น

ก็เศรษฐกิน มันเป็นอ ย่ างนี้ คนฉ วยโอกาสมันยิ่งจะเยอะขึ้น คอยหาจังหวะเ พ ร า ะไม่มีเ งิ นใช้ เ งิ นข าดมือไม่ต่างกัน

4. ค่าครองชีพสูง

ในปัจจุบันนี้ เ งิ น 15,000 บ า ท แทบจะไม่พอใช้เลย โดยเฉพาะคนที่ต้องนั่งรถไฟฟ้า เเท็กซี่ ค่ากับข้าวในแต่ละวันอีก มันก็ไม่ใช่ถูกๆ

5. ในอนาคตเ งิ นหา ย า ก

สิ่งของต่างๆ เเพ งขึ้นยังไม่พอ เ งิ นยังห า ย ากต ามไปด้วย โดยเฉพาะ ในช่วงเ ศ ร ษ ฐ กิ จอ ย่ างนี้คนก็ตกงาน กระทันหัน มีให้เห็น มากมายธนาค ารก็ ด อ กเบี้ ยต่ำ คนก็ฝากเ งิ นน้อยลง

6. ความเหลื่ อ มล้ำ

มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ มัน มีอยู่ในทุกระบบ ทุกอย่ างเลยและมันจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ และชัดเจน มากขึ้นไปอีก

7. อำนาจเ งิ น ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ

จากที่จะให้เ งิ นอยู่ใต้อำน าจ แต่วันนี้กลับกล า ยเป็นว่าคนจะยิ่งต้องอยู่ใต้อำน าจเ งิ น มากขึ้นถ้าไม่มีเ งิ น ก็ทำอะไรไม่ได้ และห ม า ยรวมถึงความยุติธรรมก็ยังไม่อยู่ข้าง คนไม่มีเ งิ น

ที่มา khamsuks parinyajai