6 สิ่งของอ ย่ าทิ้งไว้ในรถที่ต ากแดดเป็นเวลานานๆ

อีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าสู่หน้าร้อนแล้ว ซึ่งหน้าร้อนในบ้านเรานั้น มีอุณหภูมิที่สูงมาก และหล า ยคนคงเคยได้ยินข่ า วเกี่ยวกับเหตุที่เกิดขึ้น จากการวางสิ่งของเอาไว้ในรถ ต ากแดดเอาไว้เป็นเวลานาน จนทำให้เกิดเหตุที่ไม่ทันคาดคิดเกิดขึ้น ซึ่งในวันนี้เราจะมาบอ กถึงสิ่งของทั้ง 6 อ ย่ าง ที่ไม่ควรเอาไว้บนรถในช่วงหน้าร้อน ซึ่งให้เราได้ร ะ วั งให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการดังในข่ า ว

1 ไฟแช็ค

ขึ้นชื่อว่าไฟแช็กย่อมมีของเหลวข้างใน ที่สามารถทำให้เกิดประกายไฟ อีกทั้งยังมีแก๊สที่เป็นส่วนประกอบ เมื่อเราจอ ดรถต ากแดดไว้ในระยะเวลานาน อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดปัญหาต ามมาโดยไม่ทันได้คาดคิดเช่นเดียวกัน นอ กเหนือจากนี้ หากมีความร้อนสูงความดั นของไฟแช็คจะเพิ่มปริมาณหล า ยเท่า ทำให้หลอ ดไฟแช็กทนต่อแ ร งดั นไม่ไหวและแตกออ กมาในที่สุด

2 สเปรย์กระป๋อง น้ำหอมกระป๋อง

คุณอาจจะเคยได้ยินข่ า ว สำหรับการเอาสเปรย์กระป๋องติดเอาไว้ในรถ แล้วทำให้รถคันนั้นตู้มได้เลย มันก็เป็นเพราะว่าภายในสเปรย์กระป๋องนั้น มีแก๊สอัดอยู่ในปริมาณมาก ภายใต้ความดั นของกระป๋อง ตัวสเปรย์กระป๋องเจอ กับความร้อนสูง จะทำให้เกิดการขย ายตัวของแ ร งดั นในกระป๋อง แล้วก็เกิดปัญหาได้ในที่สุด ดังนั้นแล้วเราไม่ควรที่จะนำสเปรย์กระป๋อง หรือว่ากระป๋องใดที่มีแก๊ส เก็บไว้ในรถโดยเด็ดข า ด เพราะถ้าหากเราจอ ดรถกลางแจ้งจนนานเกินไป สเปรย์กระป๋องพวกนี้จะทำให้เกิดความเ สี ยห า ยแก่รถของคุณและตัวคุณเองได้

3 แบตเตอรี่ Power bank

สำหรับอุปกรณ์ชาร์จแบต ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ หรือว่าพาวเวอร์แบงค์ก็ต าม หากเรานำไปวางไว้ในรถ และจอ ดรถต ากแดดเป็นเวลานาน สิ่งของพรุ่งนี้เป็นโลหะสามารถนำความร้อนได้ มีโอกาสทำให้เกิดความเ สี ยห า ยได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นแล้วควรที่จะหลีกเลี่ยงการน้ำหอมอุปกรณ์เหล่านี้ไปวางไว้ในรถต ากแดด ควรเก็บให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนลงจากรถ

4 ขวดน้ำพลาสติก

ส่วนใหญ่เวลาที่เราขึ้นรถ เรามักจะมีขวดน้ำพลาสติกติดรถอยู่แล้ว แต่รู้หรือไม่ว่า การที่เราวางขวดน้ำพลาสติกไม่ว่าจะเป็นแบบใสหรือแบบขุ่นก็ต าม วางเอาไว้บนรถ เมื่อเราจอ ดรถต ากแดดเป็นเวลานาน มีแสงกระทบเข้ามา มีมุมหักเหแสงพอ ดีกับขวดน้ำของเรา สุดท้ายจะกล า ยเป็นจุดรวมแสง คล้ายๆกับแว่นขย าย ทำให้เกิดประกายไฟเกิดขึ้นได้ ซึ่งขวดพลาสติกเป็นวัตถุที่สามารถติดไฟได้ง่ายมาก ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสน้อยที่เกิดขึ้น แต่ถ้าหากป้องกันไว้ก่อน ควรที่จะเก็บให้พ้นจากแสงแดดจะดีที่สุด

5 น้ำแข็งแห้ง

แม้ว่าจะมีโอกาสน้อย สำหรับใครที่นำน้ำแข็งแห้งติดขึ้น มาในรถ แต่ถ้าหากวันใดวันหนึ่งเราซื้ อของ ที่เป็นไอศครีมแล้วมีน้ำแข็งแห้งติดในรถมาด้วย ก็อาจจะทำให้เกิดเหตุที่คุณไม่ทันได้คาดคิดได้ เพราะว่าน้ำแข็งแห้งนะ เมื่อนำมาไว้ในบริเวณที่ปิดอ ย่ างเช่นบนรถ จะทำให้คาร์บอนไดออ กไซด์เข้าไปทดแทนที่อากาศ และทำการลดออ กซิเจนลง หากผู้ที่ขับขี่รถเป็นเวลานาน และจอ ดรถติดไฟแดงนาน อาจจะทำให้เราหมดสติโดยที่เราไม่ทันได้รู้ตัวเลย หรืออาจจะทำให้เรารู้สึกห า ยใจไม่สะดวก ข า ดอากาศได้ ดังนั้นแล้วไม่ควรที่จะนำมาวางไว้บนรถ คนที่จะเอาไว้ท้ายกระโปรงรถหรือ กระบะหลังจะดีที่สุด

6 การบูรติดรถ

หล า ยคน มักจะเลือ กนิยมการนำการบูรมาติดเอาไว้ในรถ เพื่อที่จะเอาไว้ดับกลิ่นบนรถ แต่รู้ความจริงกันหรือไม่ว่า การบูรเป็นสิ่งที่ไม่ควรเอามาไว้ในรถเลย เพราะการบูรจะทำการระเหยออ กมาเป็นไอ และไปเกาะต ามช่องแอร์ ต ามท่อแอร์ต่างๆ เมื่อคนสูดดมเข้าไปมากๆจะทำให้รู้สึกมีอาการมึน ทำให้สมรรถภาพการขับขี่รถยนต์ลดน้อยลงไป

ดังนั้นแล้วเวลาที่จอ ดรถไว้กลางแจ้งเป็นเวลานาน ควรที่จะตรวจสอบสิ่งของภายในรถว่ามีอะไร ที่ไม่ควรวางไว้ในรถ เพื่อที่จะได้ระมัดร ะ วั งตัวเอง และคอยเก็บให้พ้นจากแสงแดดสม่ำเสมอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและไม่สร้างปัญหาให้กับผู้อื่น

ที่มา Postsod