6 วิ ธีรดน้ำพืชผักให้ถูก ผักงามโตเร็ว

ในการปลูกผักนอ กจากจะหาเมล็ดพันธ์ที่ดีแล้ว การดูแลใส่ปุ๋ ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญ แต่ที่จะข า ดไม่ได้เลยในการช่วยให้พืชเจริญเติบโตให้ผลผลิตเราคือน้ำนั่นเอง เพราะถ้าเราปลูกพืชแห้งๆโดยไม่รดน้ำก็จะทำให้พืชของเรานั้นไม่รอ ด

ฉนั้นน้ำ ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ข า ดไม่ได้ในการปลูกต้นไม้ การให้น้ำผิ ดวิ ธีก็อาจจะส่งผลให้พืชเติบโตไม่ดีเท่าที่ควรและอาจไม่รอ ดได้ ดังนั้นวันนี้จึงขอนำเสนอวิ ธีรดน้ำที่ถูกต้องรดต ามนี้รับรองว่าได้ผลดีกับต้นไม้แน่นอน

1. อ ย่ ารดน้ำที่ใบ

ควรเน้นรดน้ำที่รากโดยตรงเนื่องจากรากจะดูดซึมน้ำไปเลี้ยงต้นไม้ ถ้ารดน้ำที่ใบก็จะหยดหรือระเหยออ กไปจึงไม่ได้รดน้ำเต็มที่ เพราะงั้นเวลารดน้ำให้จ่อสายย าง บัวรดน้ำ หรือสปริงเกอร์ต่ำๆ ที่โคนต้น ต้นไม้จึงได้รับน้ำเพียงพอแน่นอน การรดน้ำที่ใบโดยตรงยังทำต้นไม้ร้อนจัดเกินไปน้ำที่รดค้างอยู่ต ามใบเมื่อโดนแสงแดดจัดก็ทำให้ลวกใบได้

2. ห้ า มรดน้ำตอนกลางคืน

การรดน้ำตอนกลางคืน น้ำที่รดจะขังอยู่ต ามต้นต ามใบไม่สามารถระเหยไปต ามปกติได้ ดินจะอุ้มน้ำไว้แทนที่จะดูดซึมแล้วระบายน้ำไปเหมือนเวลามีกลางวัน ทำให้ต้นไม้เน่าอาจเกิดร าเกิดขึ้นต ามรากและใบได้ง่าย ดังนั้นการรดน้ำตอนกลางคืนจึงควรหลีกเลี่ยงอ ย่ ายิ่ง แต่หากจำเป็นต้องรดตอนกลางคืนจริงๆก็อ ย่ ารดให้โดนต้นและใบให้รดน้ำลงดินเท่านั้น

3. รดน้ำลึกๆ

การรดน้ำลึกๆคือ การรดน้ำเจาะจงตรงๆที่รากให้ซึมถึงปล า ยราก ซึ่วดินจะชุ่มและซึมถึงปล า ยราก ยังช่วยให้รากยิ่งดิ่งลึกลงดินช่วยให้ราแข็งแรงอีกด้วย

4. ควรรดน้ำตอนเช้า

เวลาที่เหมาะแก่การรดน้ำต้นไม้ที่สุดก็คือช่วงเช้า เนื่องจากเป็นไปต ามวงจรการเจริญเติบโตของพืชผักต ามธรรมชาติ ซึ่งจะพร้อมรับน้ำตั้งแต่เช้าตรู่ในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วแต่ยังไม่ขึ้นสูงกลางท้องฟ้า สามารถรดน้ำได้เรื่อยๆจนกว่าแสงแดดจะร้อนจัดเกินไปจะทำให้ต้นไม้แข็งแรงทนความร้อนได้ดี ถ้ารอจนเที่ยงหรือบ่ายแดดจะร้อนจัดเกินไป การรดน้ำจะกล า ยเป็นรดน้ำไปลวกต้นไม้แทน อาจทำให้ใบไม้เ สี ยห า ยได้ ดังนั้นพาย ามรดน้ำอ ย่ าเกิน 10 โมงเช้า

5. รดในความถี่ที่เหมาะสม

โดยปกติแล้วนไม้ต้องได้น้ำประมาณ 1 นิ้ว ต่อสัปดาห์ แต่ต้นไม้บางประเภทก็ต้องรดน้ำมากกรือน้อยกว่านั้น ต้องกศึกษาค้นคว้าพืชที่ตัวเองปลูกว่าต้องการน้ำมากแค่ไหน หรือ ดสังเกตง่ายๆถ้าเริ่มร่วงโรยแสดงว่าต้องรดน้ำมากกว่านั้น อีกวิ ธีที่ใช้ทดสอบได้ดี คือเอานิ้วจิ้มลงไปในดินสัก 2–3 นิ้ว ถ้ารู้สึกว่าดินแห้งแสดงว่าถึงเวลารดน้ำแล้ว แต่ถ้าชื้นแฉะๆเกือบจะถึงผิวดินก็ให้งดการรดน้ำไปก่อน บางครั้งต้องพิจารณาต ามสภาพอากาศ เช่น ถ้าฝนตกชุก ก็แสดงว่าไม่ต้องรดเยอะเหมือนปกติ แต่ถ้าช่วงนี้แดดจัด ไร้ฝน ก็ต้องรดน้ำมากกว่าปกติ

6. รดน้ำเยอะเกินไป

เมื่อต้นไม้พืชผักได้รับน้ำมากเกินไปก้สามารถไม่รอ ดได้เช่นเดียวกันงั้นต้องรดน้ำทิ้งระยะให้เหมาะสม แต่ก็อ ย่ ารดเยอะเกินไป สัญญาณที่บอ กว่ารดน้ำเยอะเกินไปแล้วก็ เช่น ปล า ยใบเริ่มเหลืองหรือออ กน้ำต าล ใบเหี่ยว ทิ้งตัว

ที่มา วิกิฮาว Postnoname