6 ผักสวนครัวปลูกไว้ในกระถาง โตเร็ว มีผักสดไว้กินที่บ้าน

ในยุคที่ข้าวย ากหมากแพง เราก็คงต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกันใหม่ให้มันคล่องตัวมากยิ่งขึ้น วิ ธีปลูกผักสวนครัวในกระถาง แม้พื้นที่ในบ้านจะคับแคบ แต่ก็สามารถปลูกผักสวนครัวเอาไว้กินเองได้ง่าย ๆ มีผักสด ๆ ไว้กินได้ทุกวัน แถมยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้อีกเยอะเลย

การปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้ทานเอง นำมาทำในเมนูอาหารต่างๆ ได้ทั้งความสดใหม่ได้ทั้งความสะอาดและยัง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในวันนี้เราได้นำวิ ธีการปลูกพืชผักสวนครัว 6 ชนิดใส่ลงในกระถางมาฝากให้กับเพื่อนๆทุกท่านกัน ออ กได้เยอะได้ผลดีจนเก็บกินแทบไม่ทันเลย

6 พืชผักสวนครัวที่ปลูกได้ที่บ้ า น

1 ปลูกผักสลัด

เตรียมดินใช้เป็นปุ๋ ยคอ ก ปุ๋ ยมะพร้าว นำมาผสมรวมกันในอัตราที่เท่ากัน จากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม เคล้าให้เข้ากัน เก็บเอาไว้ในที่ร่มประมาณ 7 วัน ให้นำปุ๋ ยที่ได้ผสมแล้วนั้นใส่ลงไปในถาดหลุมที่มีรูตรงกลาง หยอ ดเมล็ดผักสลัดลงไป 1-2 เมล็ด กลบด้วยดินแล้วตั้งวางบริเวณ ที่โดนแสงแดดรำไร รดน้ำวันละ 2 ครั้งในช่วงเช้าและเย็น เมล็ดผักสลัดนั้นใช้เวลาประมาณ 7 วันจะมีใบออ กมาให้ได้เห็น เมื่อครบ 45 วันเราก็จะได้ผักสลัดที่เก็บเอาไว้ทานได้

2 ปลูกพริก

ขั้นตอนสำหรับการปลูกพริกในกระถางนั้น ทำได้ไม่ย าก ให้นำเม็ดแช่น้ำเอาไว้ 1 วัน แล้วนำออ กไปต ากแดดให้แห้ง จากนั้นทำการเตรียมดินโดยผสมดินร่วนเข้ากับดินทรายและปุ๋ ยในอัตราส่วนของดินร่วน 2 ส่วน ดินทราย 1 ส่วนและปุ๋ ย ห มั ก 2 ส่วน

จากนั้นให้เทดินไปลงไปในกระถางที่ได้เตรียมเอาไว้ หยอ ดเมล็ดใส่ต ามลงไปในดิน โดยจะใช้นิ้วกดเข้าไปเป็นหลุมประมาณ 1 ข้ อนิ้ว ใส่เมล็ดลงไปแล้วให้นำดิน มาปิด รอระยะเวลาการเจริญเติบโต ดูแลรดน้ำ ต้นสูงได้ประมาณ 6 นิ้ว ให้เรานำต้นกล้าที่มีความแข็งแรงที่สุดไปเพาะใส่ลงในกระถางที่มี ดินร่วนปนกับทรายและปุ๋ ย ห มั ก ทำการรดน้ำในช่วงเวลาเช้าและเย็น วางเอาไว้ให้โดนแสงแดด

3 ปลูกแตงกวา

สำหรับวิ ธีการปลูกผักแตงกวานั้น ใช้ดินร่วนกับดินทรายและปุ๋ ย ห มั กในอัตราที่เท่าๆกัน เทใส่ลงไปในกระถางสำหรับการเพาะปลูก จากนั้นให้เรานำเมล็ด เมล็ดที่สมบูรณ์ไปปลูกลงในกระถาง เมื่อต้นได้มีการเจริญเติบโต 5 ถึง 7 เซนติเมตรให้เราเลือ กต้นที่มีความแข็งแรงที่สุดเก็บเอาไว้ แล้วให้เลือ กต้นที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งออ กไปได้เลย หาไม้มาปักเอาไว้เพื่อที่จะให้ต้นเลื้อยขึ้นไป รดน้ำบริเวณในส่วนของโคนให้มีความชุ่ม นำไปวางไว้ต ากแดดวันละประมาณ 6-7 ชม. ใส่ปุ๋ ยเพื่อบำรุงดิน

4 ปลูกผักชี

ขั้นตอนของการปลูกผักชีนั้นเป็นวิ ธีที่ไม่ย ากเลย เตรียมดินสำหรับการปลูกนำมาต ากแห้งให้เรียบร้อย จากนั้นผสมเข้ากับปุ๋ ยคอ กเข้ากันดี แล้วมาเตรียมในส่วนของกระถางสำหรับการปลูก ใส่กากมะพร้าวลงไปเล็กน้อย จากนั้นให้เรานำดินที่ผสมเอาไว้แล้วใส่ต ามไปในกระถางได้เลย

เมล็ดพันธุ์ของผักชีนำมาบดแบ่งเป็น 2 ส่วน แช่เอาไว้ในน้ำนาน 3 ชม. แล้วนำไปต ากลม นำมาคลุกกับทรายและคลุกกับเถ้าถ่าน แล้วนำมาปลูกใส่ลงในกระถางได้เลย เมื่อใส่เมล็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องคลุมหน้าดินด้วยฟาง แล้วทำการรดน้ำให้ชุ่ม รอ การเจริญเติบโต

5 ปลูกต้นหอม

การปลูกผักต้นหอมนั้นไม่ย ากเลย นำเปลือ กของถั่วลิสงมาบดผสมร่วมกับดินร่วนและปุ๋ ยคอ กในอัตราเปลือ ก 1 ส่วน ดิน 2 ส่วน ปุ๋ ยคอ ก 2 ส่วน ให้นำมาผสมรวมกันจากนั้นใส่ดินลงไปในกระถางและให้นำต้นหอมมาตัดตั้งแต่ในส่วนของรากขึ้นไปลำต้นขนาดประมาณ 2 นิ้ว ให้เหลือไว้ท่อนเล็กๆนั่นแล้วให้นำไปปักชำใส่ลงไปในกระถางได้เลย รดน้ำ 2 ครั้งในช่วงเวลาเช้าและเย็นไม่ให้ชุ่มมากจนเกินไป พอเริ่มมีใบงอ กออ กมา แข็งแรงให้รดน้ำเหลือวันละ 1 ครั้ง

6 ปลูกกะเพรา

กะเพราที่นิยมนำมาประกอบในเมนูอาหาร การปลูกกระเพรานั้น สำหรับบ้ า นไหนที่ทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังมีเหลือต้นกระเพราอยู่อ ย่ าเพิ่งนำไปทิ้งไป เพราะเราสามารถนำมาเพาะชำเพาะปลูกได้

โดยขั้นตอนนั้นให้เรานำการเด็ดใบออ กให้หมด ตัดฐานออ กเล็กน้อย จากนั้นให้นำไปปักชำในกระถางที่ได้มี ดินร่วนผสมรวมกับปุ๋ ยคอ ก ทำการรดน้ำเช้าเย็นให้ชุ่ม แต่ไม่มากจนเกินไป แล้วนำไปตั้งวางเอาไว้บริเวณที่โดนแสงแดด

ที่มา Postsod