6 ผลไม้ กินบ่อยๆได้ประโยชน์เพียบ

ผลไม้ เป็นสิ่งจำเป็นที่คนเราควรรับประทาน เ พ ร า ะในผลไม้มีกากใยอาหารและวิต ามิน เกลือแร่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่มากมาย อีกทั้งน้ำและกากใยในผลไม้ช่วยในการขั บ ถ่ า ยของเ สี ยออ กจากร่างกาย

การทานผลไม้เป็นประจำ ถือเป็นอีกหนึ่งอย่ า งที่ช่วยในการดูแลสุ ข ภ า พ ซึ่งผลไม้แต่ละอย่ า งนั้น ก็จะมีคุณประโยชน์แตกต่างกันออ กไป แต่มีผลไม้ 6 ชนิดที่เราจะกล่าวถึงกันในวันนี้ เป็นผลไม้ที่ช่วยล้างส า ร พิ ษออ กจากร่างกาย ช่วยฟอ กลำไ ส้ ตั บ ไ ต ซึ่งเป็นแหล่งรวมของส า ร พิ ษต่างๆ อีกทั้งยังช่วยข จั ดความเหนื่อยล้า ทำให้ร่างกายแข็งแรง ไม่อ่อนแอเป็นโ ร ค ง่าย ถือได้ว่าหากได้ทานเป็นประจำ ก็จะช่วยรั กษ า ได้ทั้งกายและใจกันเลยทีเดียว

1 สับปะรด

เต็มไปด้วยเอนไซม์โปรเมลิน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการทำงานของก ร ดไฮโดรคลอริกในก ร ะ เ พ า ะ เร่งการแตกตัวของของเ สี ยประเภทโปรตีนได้เร็วขึ้น ช่วยการทำงานของต่อมไร้ท่อ กำ จั ดน้ำมูก รั กษ า อาการอั ก เ ส บในทางเดินอาการ และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้แก่ร่างกาย

2 แอปเปิ้ล

ส า ร ในแอปเปิ้ลจะช่วยข จั ดส า ร พิ ษในร่างกายออ กไปทิ้งในรูปแบบต่างๆ และยังป้องกันโปรตีนในลำไ ส้ไม่ให้เน่าเ สี ย มีเส้นใยมาก จึงเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นให้ระบบย่อยทำงานได้ดียิ่งขึ้น เมื่อระบบย่อยดีแล้ว ระบบขั บ ถ่ า ยก็จะดียิ่งขึ้นต ามไปด้วย อีกทั้งในแอปเปิ้ลยังมีวิต ามิน และแร่ธาตุ จึงเป็นผลไม้ที่คนล ด น้ำ ห นั กจะเลือ กทานกัน

3 มะละกอ และ มะม่วง

ผลไม้ทั้ง 2 ชนิดนี้มีคุณสมบัติที่คล้ายกัน นั่นคือ มีเอนไซม์ปาเปน จะมีลักษณะคล้ายน้ำย่อยเพปซินในก ร ะ เ พ า ะอาหาร ช่วยทำให้ของเ สี ยประเภทโปรตีนแตกตัวได้เร็ว ทำให้ลำไ ส้สะอาด แล้วยังช่วยย่อยอาหารได้ดีอีกด้วย สิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะได้จากผลไม้ทั้ง 2 ชนิดนี้ คือ ช่วยล ดอาการของโ ร ค ซึมเ ศ ร้ าได้ ด้วยสภาวะสังคมในปัจจุบัน จึงเป็นผลไม้ที่ควรเลือ กทานอยู่เป็นประจำเอามากๆ

4 องุ่น

มีคุณสมบัติโดดเด่นในการขับส า ร พิ ษ เ พ ร า ะมีฤทธิ์ฟอ กล้างลำไ ส้ ตั บ ไ ต และผิวหนังมาโดยเฉพาะ ออ กมาในรูปแบบของการขั บ ถ่ า ยของเ สี ย ปัสาวะ เหงื่อ เป็นต้น ด้วยองุ่นจะรั กษ า น้ำมูกที่หลั่งออ กมาจากเยื่อเมือ กต่างๆของร่างกาย และยังช่วยบำรุง ส ม อ ง บำรุงหัวใจ บำรุงให้มีพลัง ไม่รู้สึกอ่อนเพลียง่ายๆ เป็นแหล่งวิต ามิน เกลือแร่ ที่ร่างกายควรจะได้รับ ช่วยบำรุงเ ลื o ด ซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกาย มีพลังงานที่ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลย อีกทั้งยังมีส า ร ต้านอนุมูลอิสระ เมื่อทานเป็นประจำก็จะช่วยชะลอริ้วรอยก่อนวัย และทำให้สุ ข ภ า พร่างกายแข็งแรงขึ้น

5 อะโวคาโด

ในอะโวคาโดมีส า ร กลูต้าไธโอนจากธรรมชาติ ที่จะช่วยขับไขมัน ล ดคลอเลสเตอรอลออ กจากร่างกาย จึงป้องกันการเกิดหลอ ดเ ลื o ด อุดตัน และเสริมสร้างให้หลอ ดเ ลื o ด มีความยืดหยุ่นแข็งแรง อะโวคาโดยังเต็มไปด้วยไขมันดีที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ด้วยส ร ร พ คุ ณดังกล่าว จึงเป็นผลไม้ที่นิยมกัน มากในหมู่ผู้รักสุ ข ภ า พ และชอบการออ กกำลังกาย เป็นผลไม้ที่ทานแล้วช่วยล ด น้ำ ห นั กตัว รูปร่างดูฟิต สวยงามมาก ที่สำคัญกว่านั้น ยังช่วยจับส า ร พิ ษที่เป็นตัวก่อให้เกิดมะ เร็ ง มากถึง 30 ชนิด อีกทั้งยังช่วยเพิ่มพลังให้ตั บ ได้ข จั ดของเ สี ยประเภทส า ร เคมี และโลหะได้มากยิ่งขึ้น

6 แตงโม

เป็นผลไม้ที่ให้น้ำเยอะ จึงมีฤทธิ์ช่วยขับปั ส ส า ว ะออ กจากร่างกาย เป็นการฟอ กล้างส า ร พิ ษออ กไปได้ทางหนึ่ง และยังช่วยรั กษ า แ ผ ล ในก ร ะ เ พ า ะอาหาร ล ดอาการค ว า ม ดั นสูง และนอ กเหนือไปกว่านั้น หากเรานำเปลือ กและเมล็ดแตงโมมาทำเป็นเครื่องดื่ ม แล้วดื่ มก่อนจะทานเนื้อแตงโมในมื้ออาหารหลัก ก็จะได้ประโยชน์ที่มากขึ้น เ พ ร า ะในเปลือ กแตงโมอุดมไปด้วยคลอโรฟิลล์ และเมล็ดแตงโมก็อุดมไปด้วยวิต ามินจำนวน มาก

เมื่อได้รับประทานอาหารมื้อหลักไปแล้ว ก็ควรเผื่อท้องไว้ทานผลไม้หลังมื้ออาหารด้วย หรือในมื้อเย็นจะเลือ กทานผลไม้แทน มื้ออาหารก็ยิ่งดีเข้าไปอีก เ พ ร า ะว่าเมื่อเรารับคุณค่าของผลไม้ในขณะท้องว่าง ก็จะช่วยเร่งการขับส า ร พิ ษออ กจากร่างกายได้ในเวลาเช้าของวันรุ่งขึ้น หากใครคิดว่าดื่ มเป็นน้ำดีกว่า ก็ขอแนะนำเลยว่าไม่ควรที่จะใส่ส่วนผสมของน้ำต าล และน้ำเชื่อมเยอะ เ พ ร า ะไม่เป็นผล ดีต่อร่างกาย เมื่อ ดื่ มบ่อยๆในเวลานานๆ ทางที่ดีควรทานเป็นชิ้นเลยจะดีกว่า

ที่มา Poobpub  krustory