6 ประโยชน์จากท่ายกขาขึ้นกำแพง วันละ 10 นาทีทุกวัน

สำหรับสาวๆหรือหนุ่มๆที่รักสุ ข ภ า พ อย ากดูแลตัวเองวันนี้เรามีวิ ธีการทำท่าโยคะที่ง่าย และเห็นผลได้ดีมาฝากกัน ที่สำคัญคือไม่ต้องมีอุปการณ์ใดๆก็ทำได้ อีกทั้งได้ประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นผล ดีต่อสุ ข ภ า พ จะเป็นอ ย่ างไร และได้ประโยชน์อ ย่ างอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

วิ ธีฝึกโยคะท่ายกขาขึ้นกำแพง

ให้เราเริ่มด้วยการนอนหงาย โดยให้ก้ นของเราฉีดเข้ากับกำแพง จากนั้นให้เราพาดขาทั้งสองข้างขึ้นไปบนกำแพง ให้ขาทั้งสองข้างนั้นแนบชิด กับกำแพงติด กำแพงเอาไว้ จากนั้นวางมือทั้งสองข้างหงายขึ้นแล้วกางแขนออ กเล็กน้อย ให้หลังแนบไปกับพื้น ทำค้างในท่านี้เอาไว้ 5 นาที

6 ประโยชน์จากท่ายกขาขึ้นกำแพง

1 ช่วยให้ย่ อ ย อ า ห า รได้ดีขึ้น

เป็นท่าโยคะท่าหนึ่ งที่เหมือนกับการออ กกำลังกาย และยังเป็นการบริหารกล้ามเนื้อในส่วนของการย่อยอาหาร ทำให้เรามีการย่อยอาหารได้ดีขึ้น รวมถึงเราช่วยให้บริเวณหน้าท้องของเราดูแบนราบขึ้นด้วย

2 ช่วยผ่อนคล า ย

ช่วยในการกระตุ้นการไหลเวียนแล้วยังช่วยกระตุ้นระบบประส า ทภายในร่างกายของเราให้มีการทำงานที่ดีมากยิ่งขึ้น และจะทำให้ร่างกายของเราผ่อนคล า ยมากขึ้น

3 ฝึกทุกวัน จิตใจสงบขึ้น

ช่วยทำให้ตัวคุณรู้สึกผ่อนคล า ย เมื่อฝึกบ่อยๆสามารถทำสมาธิ หลับต าห า ยใจเข้าลึกจะช่วยทำให้จิตใจของเราสงบมากยิ่งขึ้น และรู้สึกเป็นการผ่อนคล า ยกล้ามเนื้อได้ดี เพียงทำเป็นประจำทุกวัน รับรองว่าผล ดีต่อสุ ข ภ า พก็จะต ามมาเรื่อยๆแน่นอน ใช้เวลาอ ย่ า งน้อยวันละ 5-10 นาที สุ ข ภ า พดีต ามมาไม่ย า กแน่นอนค่ะ

4 ทำให้นอนหลับง่าย นอนหลับได้ดีขึ้น

ในส่วนใหญ่ที่คนเรานั้นสุ ข ภ า พไม่แข็งแ ร งเป็นโ ร คได้ง่ายๆ นอนไม่หลับ มักมาจากอาการเครียดสะสมที่ทำให้ตัวเรานอนหลับไม่สนิท นอนหลับได้ย า ก แต่การทำในท่านี้จะเป็นการช่วยก ร ะ ตุ้นให้โ ล หิ ตมีความการไหลเวียนไปยังศีรษะได้มากขึ้น ช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคล า ยและนอนหลับได้ง่าย

5 บรรเ ท า อ า ก า รป ว ดเท้า

ในท่านี้จะช่วยผ่อนคล า ยกล้ามเนื้อของคนทำงานที่ใส่รองเท้าส้นสูงนานๆ หรือต้องยืนต้องเดินเป็นเวลาที่นาน เมื่อเรายกขาของเราพาดเอาไว้บนกำแพง จะทำให้ระบบไหลเวียนผ่ านในช่วงขาและบริเวณเท้า และยังช่วยล ดความตึงของกล้ า ม เ นื้ อส่วนนั้นได้เป็นอ ย่ า งดี

6 ช่วยให้ขาเล็กลง

แน่นอนว่าในท่าโยคะท่ายกขาพาด กำแพงนั้นจะช่วยทำให้เกิดแ ร งต้านทานโน้มถ่วงบริเวณขาและเท้าของเรา จะช่วยล ดอาการบ ว มน้ำและจะทำให้ขาของเรามีความกระชับมากขึ้นและดูเล็กเรียวลง

ที่มา 108archeepparuay