6ผลไม้ กินให้เป็นประจำรับประโยชน์เพียบ

ผลไม้เพื่อสุ ข ภ า พที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนรักสุ ข ภ า พเป็นอ ย่ างมากเลยทีเดียว เ พ ร า ะ สามารถบำรุงร่างกายและกินเป็นผลไม้ลดน้ำห นั กได้อ ย่ างดีเยี่ยม หล า ยๆคนอย ากมีสุ ข ภ า พที่ดี ห่างไกลจากโ ร คภั ยต่างๆ และวันนี้เราขอแนะนำผลไม้ ล้างส า รพิ ษอย ากให้เพื่อน ไปหามากินให้ได้นะ

ผลไม้ 6 ชนิด เมื่อ กินเป็นประจำจะช่วยล้างส า รพิ ษ ฟอ กล้างตั บ ลำไ ส้ และ ไ ต ความรู้สึก เหนื่อยง่าย หมดแ ร ง อ่อนเพลียที่เกิดจากภาวะความเ ค รี ย ด หรือส า รพิ ษจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุทำให้ร่างกายอ่อนแอ และเ จ็ บป่ ว ยได้ง่าย อาการเหล่านี้ป้องกันและบ ร ร เ ท าได้ง่ายๆ ด้วยสุดยอ ดผลไม้เหล่านี้ รับรองว่าเมื่อทานเป็นประจำ จะสดชื่นแข็งแ ร งทั้งกายและใจเลยทีเดียว

1 สับปะรด

มีเอนไซม์โปรเมลินสูง เอนไซม์ตัวนี้จะช่วยการทำงานของกรดไฮโดรคลอริกในก ร ะ เ พ า ะ และช่วยทำให้ของเ สี ยที่เป็นโปรตีนแตกตัวได้เร็วขึ้น และสับปะรดยังช่วยรั ก ษ าอาการอักเสบใน ท า ง เ ดิ น อาหาร ช่วยในการซ่อมแซมส่วนต่างๆที่สึกหรอ ช่วยการทำงานของต่อมไร้ท่อและช่วยกำ จั ดน้ำมูกด้วย

2 แอปเปิ้ล

เป็นผลไม้ที่ดีที่สุดสำหรับการขจัดของเ สี ยออ กจากร่างกาย ส า รในแอปเปิ้ลจะช่วยนำส า รพิ ษไปกำ จั ดทิ้ง ทั้งยัง ป้ อ ง กั น ไม่ให้โปรตีนในลำไ ส้เกิดการบูดเน่า แอปเปิ้ลยังมีเส้นใยมาก ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นไม้กวาด ทำความสะอาดลำไ ส้ช่วยให้ตั บและระบบย่อยทำงานได้ดียิ่งขึ้น กระตุ้นน้ำย่อย นอ กจากนี้ยังมีวิต ามินและเกลือแร่ และยัง เ ห ม า ะ กับผู้ที่กำลังลดน้ำหนักอีกด้วยค่ะ

3 มะละกอและมะม่วง

ผลไม้สองชนิดนี้ มี คุ ณ ส ม บั ติ คล้ายกัน ตรงที่มีเอ็นซ น์ปาเปนนั่นเอง โดยมีลักษณะที่คล้ายกะน้ำย่อยเพปซินในก ร ะ เ พ า ะอาหารของร่างกายคนเรา ทำให้ของเ สี ยในรูปแบบโปรตีนสามารถแตกตัวได้เร็ว จึงช่วยทำความ ส ะ อ า ด ลำไ ส้ และช่วยในเรื่องย่อยอาหารได้เป็นอ ย่ างดี ไม่เพียงเท่านั้นนะคะ ยังเชื่อ กันอีกด้วยว่า มะละกอเป็นผลไม้ที่ ส า ม า ร ถ กินลดอาการซึมเศร้าได้อีกด้วยค่ะ

4 องุ่น

ผลไม้ที่มีฤทธิ์เป็นดั่งส า รฟอ ก ล้างตั บ ลำไ ส้ ไ ต และผิวหนังโดยเฉพาะเลย เ พ ร า ะในองุ่น มี คุ ณ ส ม บั ติ ในการรั ก ษ าน้ำมูกที่หลั่งออ กมาจากเยื่อเมือ ก ต่างๆของร่างกายได้ นอ กจากนี้ องุ่นยังเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูง ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมนำพลังงานไปใช้ได้อ ย่ างเต็มที่ และยัง เ ป็ น แ ห ล่ ง ของวิต ามิน เกลือแร่ที่มีดีต่อสุ ข ภ า พ จึงช่วยทั้งบำรุงเลือ ด ช่วยซ่อมแซมเซลล์ต่างๆภายในร่างกาย

หากหมั่นกินองุ่นอยู่เป็นประจำยังช่วยทำหน้าที่บำรุงสมอง บำรุงหัวใจ บำรุงกำลัง แก้อาการอ่อนเพลียไร้เรี่ยวแ ร ง โ ด ย เ ฉ พ า ะ ในคนที่ผอมแห้งแ ร งน้อย แก้กระห า ย ขับปัสสาวะ และมีส า รต่อต้านอนุมูลอิสระสูง ที่ช่วยชะลอ การเกิดริ้วรอยก่อนวัย เ พ ร า ะฉะนั้น หากหมั่นกินองุ่นเป็นประจำ รับรองจะช่วยให้สุ ข ภ า พร่างกายแข็งแ ร งขึ้นได้อ ย่ างแน่นอน

5 อะโวคาโด

สำหรับอะโวคาโดนั้น มีส า รกลูต้าไธโอนจากธรรมชาติที่จะช่วยลดระดับคอเรสเตอ รอล แ ล ะ ป้ อ ง กันการเกิดหลอ กเลือ ดอุดตัน เนื่องจากอะโวคาโดอุดมไปด้วยไขมันชนิดไม่อิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันดีต่อ ร่ า ง ก า ย ทำให้หลอ ดเลือ ดมีความยืดหยุ่นแข็งแ ร ง และยังช่วยจับส า รพิ ษอันเป็นตัวการของการเกิดม ะ เ ร็ งได้กว่า 30 ชนิด นอ กจากนี้ อะโวคาโดยังช่วยให้ตั บสามารถกำ จั ดของเ สี ย ป ร ะ เ ภ ท ส า รเคมีและโหะออ กจากร่างกายได้เป็นอ ย่ างดีอีกด้วย

6 แตงโม

มีฤทธิ์ขับปัสสาวะ ดังนั้นจึงช่วยฟอ กล้างร่างกายได้เป็นอ ย่ างดี ใช้รั ก ษ าแผลในก ร ะ เ พ า ะ ลดความดันในเลือ ดสูง ทำให้สบายท้อง น้ำคั้น จ า ก เ ป ลื อ ก ของแตงโมและเมล็ด หากดื่มก่อนกินเนื้อแตงโมใน มื้ออาหารสักครึ่งชั่ วโมง จะทำให้ได้ประโยชน์สูงสุด เ นื่ อ ง จ า ก เปลือ กของแตงโมอุดมด้วยคลอโรฟิลล์และเมล็ดยังอุดมด้วยวิต ามินด้วยนะ

เป็นอ ย่ างไรกันบ้างคะ กับผลไม้ล้างส า รพิ ษทั้ง 6 ชนิด ที่เรานำมาแนะนำในวันนี้ ล้วน มีดีต่อสุ ข ภ า พร่างกายทั้งสิ้น การล้างพิ ษเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของการดูแลสุ ข ภ า พ เ พ ร า ะหากคุณอย ากมีสุ ข ภ า พที่ดี ต้องเริ่มต้นดูแลสุ ข ภ า พในทุกด้านตั้งแต่วันนี้นะคะ

ที่มา poobpub