5 สิ่งพนักงานบอ กไว้ เวลาไปพักอ ย่ าหยิบใช้

เวลาที่เราจะไปเข้าพักก็ควรใส่ใจในเรื่องของความส ะ อ า ดเป็นอันดับแรกด้วย และเวลาจะหยิบจับสิ่งของต่างๆ ก็ควรจะเช็ดด้วยกระดาษทิชชู เปียก เป็นการเช็ดล้างเ ชื้ อโ ร ค และยิ่งในช่วงนี้ก็ยิ่งจะต้องดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษ ในการหยิบจับสิ่งของต่างๆ

ในช่วงวันหยุด หล า ยๆคนก็มองหาสถานที่ท่องเที่ยว ทำให้เราจะต้องหาที่พัก ดูไว้ที่พักในแต่ละที่ นั้นก็จะต้องเลือ กที่ที่มีความน่าอยู่ ร า ค าที่ถูกใจ และสิ่งที่สำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามเลยนั่นก็คือในเรื่องของความส ะ อ า ด ที่พักต ามโรงแรมต ามรีสอร์ท หรือที่พักต ามสถานที่ต่างๆนั้น พนักงานของโรงแรมได้บอ กกันเอาไว้ว่า สำหรับ 5 อ ย่ างนี้ที่เวลาเราไปเข้าพัก แนะนำว่าไม่ควรหยิบใช้กันเลยเ พ ร า ะนั่นเป็นสิ่งที่ส ก ป ร กมากๆ

5 สิ่งที่ไม่ควรหยิบจับ

1 แก้วน้ำดื่ ม

ในบางที่พัก เขาก็มักจะมีแก้วน้ำเป็นแก้วกระเบื้องหรือเป็นแก้วกระดาษ บางที่เขาก็จะมีเป็นแก้วกระเบื้องไม่มีแก้วกระดาษให้เราได้ใช้ การล้างแก้วของพนักงานบางคนนั้นเขาก็มักจะแค่มาล้างด้วยน้ำเปล่า ใช้มือถูๆ ไม่ได้ใช้น้ำ ย าในการทำความส ะ อ า ด หากไม่สังเกตดีๆ บนแก้วน้ำจะมีค ร า บมือ ค ร า บต่างๆที่ติดอยู่บนแก้ว เผลอๆมีกลิ่นของค ร า บกาแฟติดอยู่ด้วย เ พ ร า ะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราจะใช้ ควรนำไปล้างน้ำทำความส ะ อ า ดหรือ เลือ กการใช้แก้วของทางโรงแรมของทางที่พัก หากมีของตัวเองก็จะดีมากๆ หรือเลือ กใช้เป็นแก้วกระดาษก็ได้

2 สวิตช์ไฟ

เช่นเดียวกับ รีโมทนั่นเอง ปลั๊กไฟปุ่มไฟต่างๆ ที่อยู่ในห้อง เวลาก่อนที่จะใช้ควรใช้เป็นกระดาษทิชชู่เปียกหรือเลือ กใช้เป็นสเปรย์ในการ ฉี ด ทำความส ะ อ า ด เ พ ร า ะโดยส่วนใหญ่แล้วแม่บ้ า น พนักงานก็ไม่ค่อยได้จะทำความ ส ะ อ า ด ในส่วนนี้กันสักเท่าไหร่

3 กาต้มน้ำไฟฟ้า

หล า ยๆคนอาจจะมองว่า กาต้มน้ำไฟฟ้าจะส ก ป ร กตรงไหน แต่จริงๆเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ส ก ป ร ก ที่สุดเลยก็ว่าได้ เ พ ร า ะกาต้มน้ำนั้นจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ไหนทุกที่จะต้องมีอยู่แล้วในห้อง แต่ก็มีแขกบางคนที่เขามักจะชอบใส่เศษอาหารต่างๆเข้าไปในการต้มน้ำ หรือนำ ไปใช้เป็นที่เ ขี่ ยบุ ห รี่ เวลาที่แม่บ้ า นเขาได้ทำความส ะ อ า ดนั้น บางคนไม่ได้เห็นว่ามีอะไรอยู่ด้านใน ก็แค่ทำความส ะ อ า ดด้วยการล้างน้ำเปล่าอ ย่ างเดียว และวางเอาไว้ต ามปกติ เรานำมาใช้ก็มีแต่ความส ก ป ร กทั้งนั้น ก่อนที่จะใช้ ควรล้างทำความส ะ อ า ดให้ดี

4 อ ย่ าเชื่อประโยคที่ว่า ทำความส ะ อ า ดแล้ว

ประโยคที่บอ กกันว่า ห้องนี้ทำความส ะ อ า ดแล้ว ทำความส ะ อ า ดแล้วก็จริงแต่ยังทำความส ะ อ า ดได้ดีไม่พอ เวลาที่เราเข้าไปนั้นสังเกตดูต ามโต๊ะ ต ามตู้ ต ามพื้น มักจะมีเศษฝุ่น เศษผมที่เต็มอยู่ไปหมด

5 รีโมท โทรทัศน์

รีโมททีวีส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นสีดำเพื่อเป็นการปกปิดสิ่งที่ไม่ส ะ อ า ด พนักงานโรงแรมส่วนใหญ่ พนักงานที่พักส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยที่จะทำความส ะ อ า ดรีโมทกันเท่าไหร่นัก เ พ ร า ะเป็นสิ่งที่มองข้ามไป แต่จริงๆแล้วรีโมทนี้เป็นสิ่งที่สก ป ร กมากๆ เ พ ร า ะไม่ว่าใครจะเข้าพักเขาก็มักจะหยิบรีโมททีวีขึ้น มาใช้งาน เปิดทีวีเปลี่ยนช่องกันใช่ไหมล่ะคะ หากเราต้อง การที่จะใช้ ก็ควรเช็ดทำความส ะ อ า ด ด้วยกระดาษทิชชู่เปียก หรือเมื่อใช้เสร็จแล้วก็ควรล้างมือให้ส ะ อ า ดด้วย

ไม่ใช่ทุกที่ที่จะส ก ป ร ก ไปซะหมด แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเวลาที่ไปเข้าพักก็มักจะเจอ กับสิ่งนี้อยู่จริงๆ เ พ ร า ะแม่บ้ า นนบ า งคน พนักงานบางคนเขาก็ไม่ได้ใส่ใจร า ยละเอืยดความส ะ อ า ด กันสักเท่าไหร่

ที่มา Postsod