5 สิ่งที่ไม่ทำตอนสระผม หล า ยคนทำบ่อย

คนบางคนสระผมบ่อยๆ ดูแลผมเป็นอ ย่ างดี สงสัยหรือไม่ว่าทำไมในบางครั้งที่จะเพิ่งสระผมไปแค่ไม่นาน ยังไม่ทันข้ามวันผมก็มันยิ่งกว่าน้ำมันทอ ดปลา นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณเองนั้นได้ มีการสระผมในแบบที่ผิ ดวิ ธีกัน เพราะการสระผมแบบถูกวิ ธีนั้น จะเป็นตัวช่วยทำให้เส้นผมของคุณมีสุ ข ภาพที่ดีขึ้นได้ มีความเงางามขึ้น เส้นผมแข็ง แ ร งไม่ห ลุ ด ร่ ว งมีผมที่สลวยได้

ทำงานเหนื่อยมาทั้งวัน เจอแดด เจอลม เจอฝุ่นต่างๆ ทำให้เนื้อตัวของเรานั้นเกิดเป็นความส ก ป ร กได้ ก็จะต้องมีการอาบ น้ำ สระผมกันอยู่ในทุกๆวันกันอยู่แล้ว วันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการสระผม คุณทราบหรือไม่ว่าวิ ธีการสระผมของคุณที่ได้ทำกันอยู่ในทุกวันนี้ ล้วนได้เป็นผลต่อสุ ข ภาพ ผมรวมถึงหนังศีรษะโดยตรง และเราได้นำข้ อควรระ วั ง ที่ห้ามทำในตอนสระผม เพราะมันจะทำให้หนังศีรษะของคุณนั้น มีความเ สี ยห า ย ไม่แข็งแ ร งรวมถึงเส้นผมของคุณด้วย

1 ลงครีมนวดไปจนถึงรากผม แชมพูสระผมนั้นจะเป็นตัวช่วยในการทำให้รูขุมขนบนหนังศีรษะเปิดออ ก หากได้ใช้ครีมนวดชโลมไปจนถึงรากเส้นผมนั้นก็อาจจะทำให้มีการอุ ด ตันเกิดขึ้นได้ แนะนำกันว่าให้ใช้ครีมนวดในส่วนของปล า ยผมหรือในส่วนของบริเวณกลางผมเลยลงไปไม่ต้องให้โคนถึงหนังศีรษะ

2 แชมพูลงบนผมที่เปียก คนส่วนใหญ่แล้วตอนที่ผมเปียกน้ำก็มักจะทำการเทแชมพูลงบนศีรษะเลย แต่รู้ไหมว่าการทำแบบนี้ไม่ถูกต้อง จะเป็นการสระผมที่ไม่สะอาด ก่อนที่จะใส่แชมพู ใช้น้ำราดผมให้สะอาด ก่อน มันจะเป็นการล้างสิ่ง ส ก ป ร กออ กไป จากนั้นให้ทำการเท แชมพูใส่ลงบนฝ่ามือ หยดน้ำใส่ลงไป ถูให้เกิดฟอง แล้วค่อยนำมาชโลมลงบนเส้นผมรวมถึงหนังศีรษะ ทำการสระผมให้สะอาดให้ทั่วๆอ ย่ างเบาๆ แล้วล้างทำความส ะ อ า ดด้วยน้ำเปล่าได้ต ามปกติ

3 เมื่อได้ใช้ครีมนวดแล้วหากล้างไม่หมด หล า ยคน มีความเชื่อว่าการที่ใช้ครีมนวดลงบนเส้นผมแล้วล้างออ กไม่หมดนั้น จะเป็นการเคลือบเส้นผมเอาไว้ ให้เส้นผมมีความนุ่ม มีความเป็นเงางาม แต่ในความเป็นจริงแล้วครีมนวดที่เหลืออยู่บนเส้นผมและหนังศีรษะนั้น จะทำให้ฝุ่นเกาะได้อ ย่ างง่ายๆ เพราะผมจะมีความเหนียวและยังทำให้รูขุมขนบนหนังศีรษะนั้น มีการ อุ ด ตัน ซึ่งก่อให้เกิด การ อั ก เสบต ามมาได้ในภายหลัง

4 อ ย่ าสระผมโดยตรง หนังศีรษะของคนเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเส้นผมอ ย่ างมากๆ ก่อนที่จะทำการสระผมนั้นให้ใช้แปรงหวีผมเพื่อที่จะให้สิ่งส ก ป ร กต่างๆรวมถึงฝุ่นละอองต่างๆ ได้ออ กไปจากเส้นผมของเราได้ แล้วให้ทำการล้างหนังศีรษะรวมทั้งเส้นผมด้วยน้ำเปล่าก่อนให้สะอาดดี เป็นการล้างฝุ่นต่างๆที่ติดอยู่

5 การใช้เล็บมาเกาที่หนังศีรษะในระหว่างสระผม และเล็บมือของคนเรานั้น มีทั้งแ บ ค ที เ รี ยต่างๆ ที่อาศัยอยู่เป็นจำนวน มาก หนังศีรษะของเราหากมีรอยขี ด ข่ ว นก็จะทำให้ ติ ดเ ชื้ อได้อ ย่ างง่ายๆเวลาที่สระผมนั้นให้ใช้ นิ้วมือค่อยๆนวดหนังศีรษะและเส้นผมอ ย่ างเบาๆไม่ควรใช้เล็บเกาแ ร งๆ

วิ ธีการสระผม หากเราสระผมได้อ ย่ างถูกวิ ธี ก็จะช่วยทำให้สุ ข ภ า พหนังศีรษะรวมถึงเส้นผมของคุณนั้นแข็งแ ร งขึ้นได้ ลด การข า ดห ลุ ด ร่วง เส้นผมแข็ง แ ร ง เส้นผมไม่แตกปล า ย ผมดูเป็นเงางามจัดทรงได้สวย

ที่มา liekr  postsod