5 ผัก ปลูกในช่วงหน้าหนาวได้ผลผลิตดี

บ้านเราเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้ว การปลูกผักก็จะเริ่มย ากขึ้นเ พ ร า ะผักบางชนิดก็ไม่ชอบอากาศหนาว ทำให้การปลูกผักนั้นไม่ค่อยได้ผลผลิต ฉนั้นวันนี้เราเลยจะมาบอ กถึงผักที่น่าปลูกในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ให้ได้ผล

การปลูกพืชในฤดูหนาว ช่วงเช้าจะมีความชื้นในอากาศมาก ส่วนตอนกลางวันจะมีแดดร้อน มาก กลางคืนจะเย็นและมีน้ำค้าง พืชที่เหมาะสมควรชอบอากาศแห้งและเย็น เช่น มะเขือเทศ กะหล่ำปลี กระเทียม ขึ้นฉ่าย และกุยช่าย

1. กุยช่าย

วิ ธีการปลูก

1. เริ่มจากนำดินปลูกด้วยการนำดินร่วนสำหรับปลูกมาผสมกับปุ๋ ยคอ กในอัตรส่วน 3 : 1 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวแล้วใส่กระถางเตรียมไว้

2. จากนั้นให้นำต้นพันธุ์กุยช่ายมาตั ดส่วนใบและรากออ กบางส่วน แล้วนำมาปักลงกระถางลึกประมาณ 2 นิ้ว แล้วกดดินโดยรอบให้แน่นดี

3. นำกระถางปลูกไปตั้งไว้ในที่แสงแดดส่องถึงตลอ ดทั้งวัน เมื่อปลูกได้ประมาณ 2 เดือน ก็สามารถตั ดต้น มารับประทานได้เลยโดยให้ตั ดให้ชิดโคนต้น ต้นกุยช่ายรุ่นใหม่ก็สามารถโตขึ้น มาให้ตัดกินได้เรื่อยๆ

การดูแลระหว่างปลูก

รดน้ำต้นกุยช่ายวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ใส่ปุ๋ ยคอ ก 1 กำมือ/กระถาง ทุกเดือน เดือนละครั้ง เมื่อตัดกุยช่ายแล้วให้บำรุงด้วยปุ๋ ยคอ กเพื่อให้ต้นกุยช่ายรุ่นใหม่งอ กออ กมาเป็นต้นที่สมบูรณ์ไม่แพ้รุ่นแรก

2. ขึ้นฉ่าย

วิ ธีการปลูก

1. เริ่มจากการพรวนดินในบริเวณที่จะปลูกให้ร่วยซุยและถอนวั ช พื ชออ กจนหมดแล้วจึงทำการหว่านเมล็ดลงในแปลงปลูกโดยอ ย่ าให้เมล็ดซ้อนทับกัน

2. จากนั้นให้นำฟางข้าวแห้งมาคลุมบางๆด้านบนแปลงแล้วรดน้ำส ะ อ า ดต ามให้ชุ่มด้วยฟักบัวรดน้ำทุกวัน วันละ 3 ครั้ง เช้า กลางวัน เย็น

3. เมื่อปลูกได้เป็นเวลา 50 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้เลย โดยให้ถอนออ กมาทั้งต้น โดยต้นที่พร้อมเก็บเกี่ยวต้องมีลัการะอวบสีเขียวอ่อนใส

การดูแลระหว่างปลูก

ควรทำร่มเงาบังแสงแดดในช่วงที่เพาะเมล็ดจนจึงเติบโตเป็นต้นกล้า จึงสามารถให้ต้นได้รับแสงแดดรำไรได้ และร ะ มั ด ร ะ วั งอ ย่ าให้น้ำขังแฉะในแปลง และเมื่ออายุประมาณ 10-15 วัน แล้วให้ปุ๋ ยสูตร 15-15-15 ในแปลงปลูก

3. มะเขือเทศ

วิ ธีการปลูก

1. เลือ กผลมะเขือเทศที่สมบูรณ์และแก่จัดมาแกะแยกเมล็ดออ กมา โดยเลือ กเแฉพาะเมล็ดที่สมบูรณ์

2. จากนั้นให้เตรียมดินปลูกใส่ลงในกระถางแล้วนำเมล็ดมะเขือเทศใส่ลงไปโดยให้เกลี่ยเมล็ดอ ย่ าให้ซ้อนทับกัน แล้วรดน้ำต ามให้ชุ่ม

3. เมื่อเวลาผ่านไป 30 วัน ก็จะเริ่มมีต้นกล้ามะเขือเทศงอ กออ กมา ประมาณ 3-4 ใบ ให้ย้ายไปปลูกในกระถางใหญ่ ร ะ มั ด ร ะ วั งอ ย่ าให้รากข า ด

4. ย้ายมากระถางใหญ่แล้วให้ทำค้างให้ต้น มะเขือเทศ แล้วหมั่นให้ปุ๋ ยคอ กทุกเดือนเพื่อบำรุงต้น มะเขือเทศ

การดูแลระหว่างปลูก

มะเขือเทศเป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก หากข า ดน้ำอาจหยุดการเจริญเติบโตและไม่ออ กดอ กออ กผลและมีใบหงิกงอได้

4. กะหล่ำปลี

วิ ธีการปลูก

1. เริ่มจากการเตรียมดินปลูกด้วยการพรวนดินแล้วต ากแดดจัดประมาณ 1 สัปดาห์ แล้วนำปุ๋ ยคอ กหรือปุ๋ ยห มั กคลุกเคล้าผสมกับดินให้เข้ากัน

2. จากนั้นให้ขุ ด ห ลุ มแล้วนำเมล็ดใส่ลงไปกลบดินให้มิด เมื่อเวลาผ่านไป 1-2 เดือน กะหล่ำปลีที่เราปลูกไว้เริ่มเป็นต้นกล้า นำต้นกะหล่ำปลีนั้นย้ายลงในกระถาง

3. หลังจากนั้นรอเวลาในการเก็บเกี่ยวต้นกะหล่ำปลี (สำหรับสายพันธุ์เบาใช้เวลา 50-60 วัน แต่หากเป็นสายพันธุ์หนักใช้เวลา 90-120 วัน)

การดูแลระหว่างการปลูก

ให้รดน้ำทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง ร ะ มั ด ร ะ วั งอ ย่ าให้ดินชื้นแฉะจนเกินไป เ พ ร า ะอาจจะเป็นทำให้รากเน่าได้ หมั่นพรวนดินและถอน วั ช พื ช และใส่ปุ๋ ยคอ กเดือนละครั้ง

5. กระเทียม

วิ ธีการปลูก

1. เตรียมดินปลูกให้มีความร่วนซุยและระบายน้ำได้ดี อาจโรยปูนขาวเพื่อปแรับสภาพดินก่อน สามารถปลูกลงกระถางหรือในแปลงก็ได้ต ามสะดวก

2. กลีบกระเทียมที่เลือ กนำมาปลูกควีเป็นกลีบใหญ่แก่จัดและแห้งสนิท แล้วนำการแกะเปลือ กและแต่งรากเล็กน้อยเพื่อเพิ่มอัตราการงอ กของกระเทียม

3. จากนั้นให้รดน้ำให้ดินให้ชุ่มแล้วปักกลับกระทียมที่เตรียมไว้ลงไปลึกประปรมาณ 2ใน3ส่วนของกลีบ แล้วให้ฟางข้าวแห้งคลุมดินอีกทีเพื่อรั ก ษ าความชื้น

4. เมื่อเวลาผ่านไปให้ดูที่ใบกระเทียมว่าเริ่มแห้งและก้านดอ กชูขึ้น มาให้เห็นก็ให้สามารถขุดหัวกระเทียมขึ้น มาได้เลย อ ย่ าให้แก่เกินไปนักเ พ ร า ะจะอาจจะทำให้กลีบร่วงหล่นได้

การดูแลระหว่างปลูก

ปลูกกระเทียมควรได้รับน้ำอ ย่ างเพียงพอ และสม่ำเสมอในช่วงระหว่างเจริญเติบโต 7-10 วัน/ครั้ง สรุปแล้วจะให้น้ำประมาณ 10 ครั้ง/ฤดู ควรงดการให้น้ำเมื่อ กระเทียมแก่จัด ก่อนเก็บเกี่ยว 2-3 สัปดาห์

ที่มา Postnoname