5 ผักริ้มรั้ว มีประโยชน์ ควรหามากินให้บ่อย

ทุกคนต่างจะรู้กันเป็นอ ย่ างดีว่าผักนั้น มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราเป็นอ ย่ างมาก ซึ่งผักแต่ละอ ย่ างก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกันออ กไป โดยฌฉพาผักที่เกิดต ามธรรมชาติที่หล า ยคนอาจไม่เคยรู้เลยว่ามีประโยชน์ต่อสุ ข ภ า พกว่าผักทั่วไป ฉนั้นวันนี้เราจะพาไปรู้จักผักเหล่านี้กัน

สำหรับผักดีๆที่มี ป ร ะ โ ย ช น์ เราก็สามารถปลูกได้เองด้วย แต่มีผักอยู่ 5 ชนิดที่เรานำเสนอในวันนี้ บอ กเลยว่า มี ป ร ะ โ ย ช น์ ต่อสุ ข ภ า พร่ า งกา ยของเรา และดีมากสำหรับคนที่มีอ า ยุ 35 ปีขึ้นไป เป็นผักริมรั้วที่ใครหล า ยๆคนนั้น มองข้าม จะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยดีว่าค่ะ

1 ผักกูด

สามารถที่จะนำไปทอ ดนำไปต้มได้อร่อยมากๆ มีรสชาติจืดอมๆห วา น เนื่องจากมีแร่ธาตุมากที่สุดเป็นอั น ดั บ 1 ผักกูดนั้น มีเส้นใยจากธรรมชาติอาหารสูงมาก จึงช่วยในเรื่องของระบบขั บถ่ า ยได้เป็นอ ย่ า งดีเยี่ยม ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแ ร ง ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ

ผักกูดอุดมไปด้วยธาตุเหล็กและเบต าแคโรทีน การกินผักกูดร่วมกับเนื้อสั ต ว์จะช่วยทำให้ร่างกายดูดซึมแร่ธาตุต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และยังช่วย บำ รุ ง ร่างกายอีกด้วย ใบผักกูดนำมาต้มเป็นน้ำดื่ม ช่วย แ ก้ ไข้ตัวร้อน

2 ใบย่ านาง

เป็นส มุ น ไ พ รเย็น มีคลอโรฟิลล์สดจากธรรมชาติ และยังมี วิ ต า มิ น ที่จำเป็นต่อร่างกายอีกมากมาย เช่น วิ ต า มิ น เอ วิ ต า มิ น บี 1 วิ ต า มิ น บี 2 วิ ต า มิ น บี 3 วิ ต า มิ น ซี ธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก

เบต้าแคโรทีนในปริมาณค่อนข้างสูง โดยเป็นส มุ น ไ พ รที่ใครหล า ย ๆ คนต่างก็คุ้นเคยกันดี เพราะนิยมนำมาเป็นเครื่องปรุงรสช่วยเพิ่มความกลมกล่อมของอาหาร เช่น แกงหน่อไม้ ซุปหน่อไม้ แกงเลียง แกงหวาน เป็นต้นช่วยล ดปัญหาเรื่องของรอยคล้ำที่เกิดขึ้นบนใบหน้า อย่ างได้ผลเลยทีเดียว

อีกทั้งยังช่วย แ ก้ อาการเวีย น หน้ามื ด เป็นลม รวมไปถึงช่วยรั ก ษ า อาการที่เกี่ยวข้ องกับเ บ า ห ว า น ทำให้ระดับน้ำต าลในโลหิตของคุณล ดลงได้อีกด้วย

3 ใบชะพลู

หากรับประทานในปริมาณมากหรือติดต่อ กันเป็นเวลานาน แคลเซียมที่มีอยู่ในใบชะพลูจะเปลี่ยนเป็นแคลเซียมออ กซาเลต ซึ่งส า ร ชนิดนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโ รค

นิ่วในไ ตได้ ดังนั้นคุณจึงควรดื่มน้ำต ามมาก ๆ เพื่อให้ส า ร ออ กซาเลตเจือจางลง และถูกขั บออ กทางปัสสาวะ หรือจะเลือ กรับประทานอาหารที่

มีโปรตีนสูง ๆ เพื่อป้องกันโ รค นิ่วก็ทำได้เหมือนกัน เพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์อ ย่ างสูงสุดคุณควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม

ป ร ะ โ ย ช น์ และส ร ร พ คุ ณชะพลู สามารถช่วยเจริญอาหาร ช่วยขั บเสมหะ ทำเสมหะให้งวด ทำให้เ ลื อ ดลมซ่าน แ ก้ ธาตุพิการ รั ก ษ า โ ร ค เ บ า ห ว า น ช่วยทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดี แ ก้ ศอเสมหะ ทำให้เสมหะแห้ง ช่วยย่อยอาหาร

4 ผักหวาน

ป ร ะ โ ย ช น์ และคุณค่าทางโภชนาการของผักหวานทั้ง 2 ชนิดคล้ายคลึงกัน จัดเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นแหล่งของโปรตีน

วิ ต า มิ น ซี บีต า-แคโรทีนซึ่งช่วยในการมองเห็น บำ รุ ง

สายต า เป็นส า ร ต้านอนุมูลอิสระ มีแคลเซียม และฟ อ ส ฟ อรั สสู ง ช่วย บำ รุ ง กระดูกและฟันให้แข็งแ ร ง และมีใยอาหารช่วยในการขั บถ่าย

ส่วน มากนั้น มีสร ร พ คุณ ในเรื่องของการช่วยล ดปัญหาบวม รวมไปถึงยั งช่ วยบำ รุงสุ ข ภ า พร่างกายสำหรับสุ ภ า พส ต รีห ลั งค ล อ ดได้

5 ผักปลัง

ผักปลัง ผักชนิดนี้มีแคลเซียมสูง มีธาตุเหล็กที่อุดมไปด้วย วิ ต า มิ น ต่างๆ

ป ร ะ โ ย ช น์ และส ร ร พ คุ ณผักปลัง

แ ก้ ขัดเบา

แ ก้ ท้องผูก

ล ดไ ข้

แ ก้ ก ล า ก ผื่ นคั น

แก ้ พิ ษฝีดาษ

แ ก้ อั กเ ส บ

ช่วยระบายท้อง

ขั บปัสสาวะ

ที่มา medthai    poobpub