5 ผักปลูกในหน้าหนาว งามไว เป็นที่ต้องการของตลาด

ตอนนี้ หล า ยพื้นที่เริ่มมีอากาศเย็นลง หรือฤดูหนาวนั้นใกล้เข้ามาแล้ว วันนี้ก็มีความรู้มาแ ช ร์กันสำหรับ ผักที่ข า ยได้ร า ค าดี แ ละเป็นที่ต้องการของตลาดในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ เข้าฤดูหนาวเต็มตัว ปลูกพืชหน้าหนาว อะไร ข า ยถึงเข้าท่า ได้กำไร เ งิ นเหลือเก็บเข้าตู้เซฟ ถึงคิวพืชผักข า ยร า ค างาม เป็นที่ต้องการของตลาด ปลูกพืชหน้าหนาว ร า ค าดี รสชาติอร่อย มาดูกันเลยค่ะ

ต้อนรับฤดูหนาว ปลูกผักอะไรถึงร่ำร ว ย และเป็นที่ต้องการของตลาด การปลูกพืช ต้องดูฤดูที่ปลูกเป็นหลักด้วยว่า พืชชนิดนั้นเหมาะสมกับฤดูหรือไม่ อ ย่ างในฤดูหนาวที่มีความชื้นในอากาศมาก ก็ต้องหาพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศแบบฤดูหนาว ถึงจะทำให้พืชเติบโตได้ดี รวมถึงผลผลิตที่มีคุณภาพ

มะระจีน

จะมีร า ค าแพงเพร าะออ กดอ กน้อย ผลผลิตน้อยและความต้องการบริโภคที่เพิ่มสูงในช่วงเทศกาลปีใหม่

พริกเหลือง

ช่วงปีใหม่ มีดอ กน้อยไม่ค่อยติดผลแถมมีร าน้ำค้าง ร า ค าก็จะแพง

ปลูกผักบุ้ง

หน้าหนาว ผักบุ้ง ชะอม ตำลึง ผักกระเฉด ถั่วฝักย าว แตงกวา ในฤดูหนาวอ ย่ างนี้ร า ค าก็จะแพงแสนแพง เพร าะมีผลผลิตออ กมาป้อนตลาดน้อยจะแพงเป็นปกติเพร าะไม่ค่อยมียอ ดให้เก็บข า ยนั่นเอง

ดอ กสลิด

ช่วง หนาวนี้ก็ถือเป็นโอกาสทองของชาวสวนด้วยเช่นกัน เพร าะร า ค าดอ กขจรช่วงนั้นจะสูงขึ้นเป็นเท่าตัวประมาณ 120-130 บ. จากแต่งต้นไปแล้วประมาณ 2-3 อาทิตย์มันจะแตกยอ ด ออ กมาใหม่ก็จะเริ่มดอ กต ามมาเรื่อยๆประมาณเดือนกว่า เริ่มทยอยเก็บไปเรื่อยๆ พอแตกยอ ดออ กมาประมาณ 7-8 ข้อจะมีดอ ก มันจะเริ่มทยอยเก็บไปทีละข้อๆ

มะลิ

ดอ กจะน้อยร า ค าจะแพงมาก ซึ่งก็อ ย่ างที่รู้กันว่ามะลิเป็นพันธุ์ไม้ที่มีประวัติผูกพันธุ์กับวิถีชีวิตคนไทยมาเนิ่นนานแล้ว ในช่วงปีใหม่ก็มักจะข า ยหมดเกลี้ยง หากเรายึดต ามฤดูกาลเ พ า ะปลูก แล้วทำความเข้าใจ เพื่อจะได้วางแผนการเ พ า ะปลูกได้ตลอ ดทั้งปี รับรองค่ะว่า พี่ๆ เกษตรกรจะต้องมีเ งิ น เหลือเก็บ-เหลือใช้ตลอ ดไปกันเลยทีเดียว

ที่มา sanook.com  poobpub