5 ข้ อที่คนขับรถแบบเกียร์ออโต้ ต้องรู้เอาไว้

การขับรถบนท้องถนนนั้น นอ กจากที่เราจะต้องคอยระ มั ด ระวังในการขับขี่แล้ว เราจะต้องรู้การทำงานของรถ การเข้าเกียร์อ ย่ างถูกต้องต ามเส้นทางต่างๆ เพื่อที่จะทำให้ขับรถได้อ ย่ างป ล อ ด ภั ย และยังเป็นการถนอมรถของคุณให้ใช้งานได้นานขึ้น ไม่มีความเ สี ย ห า ยที่เกิดขึ้น

ย านพาหนะสำหรับการขับขี่ รถยนต์ที่ในปัจจุบันนี้จะมีให้เราได้เลือ กซื้ อต ามความต้องการ จะเป็นแบบเกียร์ออโต้หรือเป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคน ว่าถนัดในการขับขี่แบบไหน

สำหรับเกียร์อัตโนมัติได้รับความนิยมอ ย่ างมากในสมัยนี้ เพราะด้วยความสะดวกสบายในการขับขี่และการใช้งาน แต่ก็มีจุดอ่อนตรงที่จะมีความทนทานน้อยกว่าเกียร์ธรรมดา เนื่องจากกลไกต่างๆ การดูแลรัก ษ าเกียร์อัตโนมัติให้ใช้งานได้นานๆนั้นๆนั้นวันนี้เราได้นำพฤติก ร ร มในการขับขี่แบบไหนที่ไม่ควรทำ เพราะจะทำให้ชุดอุปกรณ์เครื่องและเกียร์พังเ สี ย ห า ยได้เร็ว

1 จอ ดติดไฟแดง เข้าเกียร์ P

เกียร์ P มาจากคำว่า Park จะถูกใช้งานก็ต่อเมื่อเมื่อต้องการที่จะจอ ดรถในที่จอ ดเป็นกิจจะลักษณะ ส่วนในการใช้เกียร์ P ขณะจอ ดรถติดไฟแดงนั้น จะนำมาซึ่งความเ สี ย ห า ย ต่อชุดเกียร์ หากได้เกิดอุ บั ติ เ ห ตุเกิดขึ้น มีรถมาชนในส่วนของท้ายรถ การจอ ดรถติดไฟแดงนั้น ควรใช้เป็นเกียร์ N หรือ D และให้เ ห ยี ย บเบรคเอาไว้จะดี กว่า การที่เราเข้าเกียร์ P เอาไว้

2 เร่งเครื่อง แล้วใส่เกียร์ D

หล า ยๆคน มักจะออ กรถแบบแ ร งๆ ด้วยการเร่งเครื่องแล้วค่อยใส่เกียร์ D การกระทำเช่นนี้นั้นจะส่งผลต่อระบบกลไกของชุดเกียร์ รวมไปถึงชุดที่ส่งกำลัง จะทำให้เกิดความ เ สี ย ห า ยประสิทธิภาพการทำงานลดน้อยลง เ สี ยห า ยได้เร็วขึ้น

3 ปล่อยรถไหลลงเนิน ใช้เกียร์ N

หล า ยๆคนจะชอบใช้วิ ธีนี้ เพราะมีความคิดที่ว่าจะช่วยประหยัดน้ำมันท แต่รู้หรือไม่ว่านอ กจากที่ไม่ช่วยทำให้เราประหยัดน้ำมันแล้วนั้นในทุกๆครั้งที่ได้มีการเปลี่ยนเกียร์ไปยังตำแหน่ง N ตัวระบบจะตัดน้ำมันเกียร์ออ กมา ห ล่ อเลี้ยง ระบบกลไกเกียร์อัตโนมัติจะทำให้มีความสึกหรอได้อ ย่ างรวดเร็ว ประสิทธิภาพการทำงานนั้นลดลง ที่สำคัญการปล่อยไหลโดยที่ใช้เกียร์ N ส่งผลทำให้การควบคุมรถทำได้ย าก และค่อนข้างเกิดอั น ต ร า ยได้ง่าย โดยเฉพาะในช่วงเส้นทางที่มีความลาดชัน ทำให้รถมีความเร็วสูงขึ้น

4 จอ ดรถ อยู่บนเส้นทางลาดชัน

ก่อนที่จะเข้าเกียร์ P ให้เลื่อนเกียร์ไปยังเกียร์ N แล้วดึงเบรคมือจนสุดแล้วค่อยๆทำการเบรก เพื่อที่จะให้แน่ใจว่ารถไม่ไหล แล้วจึงเข้าเกียร์ P จะช่วยยืดอายุกลไกภายในของชุดเกียร์ ไม่ให้ชำ รุด ไม่ให้เกิดความ เ สี ย ห า ยก่อนเวลา

5 เ ห ยี ย บคันเร่งอยู่บ่อยครั้ง

การเ ห ยี ย บคันเร่งอยู่บ่อยๆ เพื่อที่จะเร่งเครื่องให้แซงได้เร็วขึ้น ระบบเกียร์นั้นจะทดเกียร์ให้ต่ำลง เพื่อเป็นการเรียกแ ร งบิดจากเครื่องยนต์อ ย่ างรวดเร็ว ซึ่งแน่นอนว่าการทำเช่นนี้อยู่บ่อยๆนั้น จะส่งผลทำให้ชุดเกียร์มีความเ สี ยห า ย มีความสึกหรอ และอายุการใช้งานนั้นก็จะน้อยลงกว่าปกติ

ที่มา postnoname  postsod