4 สิ่งของวางให้ถูกตำแหน่งในบ้าน เ งิ นทองไหลเข้าไม่ข า ด

สำหรับความเชื่อในบ้านเรานั้น มีอยู่มาก วันนี้เราก็มีอีกหนึ่งความเชื่อที่อย ากจะนำมาฝากเพื่อนๆกันกับการจัดวางสิ่งของในบ้านที่เชื่อ กันว่าวางถูกแล้วจะทำอะไรก็ราบรื่น มีกิน มีใช้ตลอ ดไม่ข า ดมือ จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

1 ไข่ไก่ ก็เปรียบเสมือนกับทองคำในบ้าน

คนโบราณมักจะพูดเอาไว้เสมอว่า ให้วางไข่ไก่จำนวน 8 ฟองเอาไว้ในตะกร้าห้องครัว เลขบนโต๊ะกินข้าวก็ได้ ซึ่งเชื่อ กันว่าเปรียบเสมือนกับการวางทอง คำเอาไว้ในบ้านของเรา ซึ่งจะช่วยส่ งเสริมในเรื่องของการเ งิ นเป็นหลัก อีกทั้งยังทำให้เจ้าของว่ามีความสุขความร่ำร ว ย มีเ งิ น มีทองใช้ไม่มีวันหมด

2 เตาแก๊ส เป็นตัวแทนแห่งโชคที่ดี

โดยปกติแล้วคนโบราณมักจะเอาเตาถ่าน ว่างติดเอาไว้กับกำแพงที่เป็นผนังทึบ แต่ในปัจจุบันเปลี่ยนไปเตาแก๊สแล้ว เราควรที่จะเอาไว้ต ามผนังทึบเช่นเดียวกัน ไม่ควรเอาไว้กลางห้องครัว เ พ ร า ะฉะนั้นให้ข า ดโชคและข า ดพลัง ทำให้การเ งิ นของคนในบ้านนั้น มักจะขัดสนและมีปัญหาต ามมา

3 ข้าวส า ร ฮวงจุ้ยที่ดีสำหรับบริเวณห้องครัว

ต ามหลักโบราณนั้น ว่ากันเอาไว้ว่า ในห้องครัวนั้นจะต้องมีข้าวส า รให้เต็มถังอยู่เสมอ อย่ าให้ข า ด อย่ าให้หมด เ พ ร า ะเชื่อ กันว่าจะทำให้เจ้าของบ้านและผู้ที่อยู่อาศัยนั้น มีกิน มีใช้ไม่ข า ดสาย ไม่ขัดสนเรื่องของเ งิ นทอง และในเรื่องของอาหารการกิน

4 จานช ามสีข า วเสริมโชค

เราจะเห็นได้เลยว่าต ามร้านอาหารหรือต ามภัตต าคารใหญ่ มักจะเลือ กใช้จานช ามที่เป็นทรงกลมและมีสีข า วส ะ อ า ด เ พ ร า ะเป็นตัวแทนแห่งรากฐานที่บ่งบอ กถึงความอุดมสมบูรณ์ ช่วยในเรื่องของฐานะการเ งิ นเป็นหลัก ให้มีความมั่งคั่งร่ำร ว ยอยู่เสมอ ทำให้หน้าที่การเ งิ นนั้นดียิ่งขึ้นไป

ตำแหน่งของห้องครัวก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน เ พ ร า ะว่าห้องครัวนั้นเปรียบเสมือนกับขุมท รั พ ย์สมบัติของตัวบ้าน ดังนั้นแล้วตำแหน่งของห้องครัวจึงสำคัญมากๆ ไม่ควรที่จะอยู่บริเวณหน้าบ้าน ควรที่จะอยู่บริเวณด้านหลังบ้าน และควรอยู่ในทิศใต้หรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นทิศที่เหมาะสมและดีที่สุด

นอ กจากจะเป็นทิศของธาตุไฟแล้ว พื้นที่หลังบ้านก็เหมาะกับการ ทำห้องครัวมากกว่าหน้าบ้าน เ พ ร า ะว่าการสร้างห้องครัวไว้หลังบ้านก็จะช่วยในเรื่องของการกักเก็บความ ร่ำร ว ยและอุดมสมบูรณ์ไว้ได้นั่นเอง เพื่อนๆลองดูนะคะ สายมูต้องไม่พลาดนะคะ

ที่มา deesoulmuch parinyajai