4 ขั้ น ต อ นง่ายๆ เก็บผักให้สดอยู่ได้นานหล า ยวัน

เคยไหมเวลาไปจ่ายตลาดเจอผักถูกๆก็อย ากจะซื้ อมาเก็บไว้ให้ได้กินนานๆหรือขิ้เกียจออ กไปตลาดบ่อยๆ แต่ผักนับว่าเป็นอาหารสดถ้าซื้ อมาไว้เยอะกินไม่ทันก็ทำให้เ น่ าเ สี ย จะทำอ ย่ างไรดี หมดกังวลไปเลยจ้าเ พ ร า ะเรามีเ ค ล็ ด ลั บในการเก็บถนอมผักมาฝากกัน ที่เก็บให้อยู่ได้นานหล า ยวันไม่เ สี ย

เวลาซื้ อผักสดมาแล้ว ทานไม่หมดเอาไปเก็บแช่ ในตู้เย็นเพียงไม่กี่วัน มันก็เริ่มจะเ สี ยแล้ว ยิ่งในช่วงกักตัวอยู่บ้านแบบนี้ จะออ กไปเดินตลาดบ่อย ๆ ก็คงไม่ได้ การเก็บผักไว้ ให้อยู่นานที่สุดนั้นเห็น จะเหมาะสม ซึ่งวันนี้ เราก็ได้เอาเ ค ล็ ด ลั บง่าย ๆ ในการ เก็บผักให้สดนาน มาฝากทุกคน ซึ่งสามารถทำต ามกันได้ทุกบ้าน มีวิ ธีอ ย่ า งไรมา ติ ด ต ามกันได้เลย วิ ธีเก็บผักสดให้อยู่ได้นานหล า ยวัน

1 หาขวดน้ำพลาสติกเหลือ ใช้มาแล้วนำไปล้างให้ส ะ อ า ด เสร็จแล้วทำการตัดขวดออ กเป็น 2 ส่วน

2 เอาผักที่เรา ต้องการจะเก็บ เช่น ต้นหอม ผักชี ผักต่าง ๆ มาเก็บไว้แต่อย่ าลืม ล้างผักก่อน จากนั้นวางไว้ให้สะเด็ดน้ำก่อน รอผักแห้งค่อย เอาไปใส่ในขวดที่เตรียมไว้

3 ต่อไปก็เอาส่วนที่เป็นฝานั้น มาประกบเข้ากันแล้วก็ปิด จากนั้นเอาไปแช่ในตู้เย็นตรงช่องแช่ผักเลย

4 พอจะใช้ผักอะไรก็ค่อย เอาออ กมาแล้วก็เก็บไว้เหมือนเดิม ซึ่งวิ ธีนี้จะทำให้เรา มีผักสดไว้ทานได้นานขึ้น สำหรับเ ค ล็ ด ลั บนี้ก็ช่ ว ย ยื ด อ า ยุ ของผักสดให้ อยู่นานขึ้นเหมือนกัน ใครที่ อ ย า ก จะเก็บผักสดนาน ๆ ลองเอาไปทำต ามได้เลย อาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อย

ที่มา  sit-smiling