3 ข้ อแนะสำหรับใครที่ผ่ อ นรถไม่ไหว

เศรษฐกิจที่กำลังถดถอยลงในช่วงนี้เชื่อได้เลยว่าหล า ยๆคนต่างก็ได้รับผลกระทบกันทั้งนั้นนอ กจากค่าใช้จ่ายที่ต้องกินใช้ในแต่ละวันแล้ว ยังมีค่าน้ำ ค่าไฟ บางคนต้องส่งเงินให้ที่บ้าน ค่าเช่าบ้าน หรือต้องส่งผ่ อ นบ้านและค่าเทอมลูกอีก นอ กจากนี้ยังมีหล า ยคนที่ก่อนหน้านี้ที่เพิ่งออ กรถมาและกำลังชำระค่างวดรถอยู่ โดยที่ก่อนหน้านี้อาจไม่มีปัญหาอะไรแต่ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้บางคนก็ไม่สามารถหาร า ยรับได้เท่ากับร า ยจ่ายจนทำให้ไม่สามารถนำเงิน มาชำระค่างวดรถยนต์ได้ต ามกำหนด

โดยปกติแล้ว ต ามกฎห ม า ยอนุโลมให้ผู้เช่าซื้ อสามารถค้างค่างวดได้เป็นจำนวน 3 งวด หากเกินกว่านั้น บริษัทไฟแนนซ์มีสิทธิ์เข้ายึดรถได้ในทันที หากผิ ดนัดชำระติดต่อ กัน มากกว่า 4 งวด ทางไฟแนนซ์มีสิทธิ์ยึดรถของเราได้ บางคนอาจเลือ กปล่อยให้ไฟแนนซ์ยึดรถไป แต่รู้หรือไม่ว่า หากปล่อยให้ไฟแนนซ์ยึดรถไปแล้วปัญหาที่คาดว่าจะจบอาจไม่จบลงแค่นั้น วันนี้เราจึงได้นำวิ ธีเอาตัวรอ ด จากการผ่ อ นรถไม่ไหวมาให้ได้อ่านกัน ซึ่งเป็นข้ อมูลจากเพจ สายตรงกฎห ม า ย โดยทนายรัชพล ศิริสาคร ที่ได้โ พ ส ต์ข้ อความที่เป็นความรู้ในเรื่องนี้ โดยมีเนื้อหาว่า

1 แนวทางแรกคือ การข า ยดาวน์ต่อให้คนอื่น ซึ่งเราสามารถทำได้ แต่แนะนำว่าให้ติดต่อขอไฟแนนซ์ก่อน หลังจากเสร็จแล้วก็ให้ไฟแนนซ์เปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อย ถ้ายังเป็นชื่อเราอยู่ เดี๋ยวมีปัญหาจะเดือ ดร้อน อ ย่ าลืมทำสัญญาให้ดี สัญญาต้องระบุให้เราไม่ต้องรับผิ ดอะไรอีก เสร็จแล้วก็ปล่อยให้คนอื่นผ่ อ นต่อไป ถ้าคนอื่นไม่ผ่ อ นต่อ เราก็ไม่ต้องรับผิ ดชอบแล้ว เพราะชื่อคนเช่าซื้ อไม่ใช่ชื่อเราแล้ว แบบนี้รอ ดแน่ เคยมีคำพิพากษาของศาลฎีกา ที่ 14324/2558 พิพากษาว่า ข า ยดาวน์ให้คนอื่นโดยแจ้งไฟแนนซ์แล้ว ไม่ต้องจ่ายค่าส่วนต่างอีก

2 แนวทางที่สองคืกการส่งรถคืนให้ไฟแนนซ์ โดยในกรณีนี้ ควรถามไฟแนนซ์ก่อนว่าเราจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมอีกหรือไม่อ ย่ างไร ควรตกลงกันให้ดี ถ้าตกลงได้แล้วอ ย่ าลืมทำเป็นสัญญา สัญญาต้องระบุให้เราไม่ต้องรับผิ ดอะไรอีก ไม่งั้นโดนแน่ สัญญานี้อาจจะเป็นหลักฐานการส่งมอบรถด้วย แต่กรณีนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะไฟแนนซ์คงไม่ยอม แต่ก็ต้องเขียนไว้เผื่อคนทำสัญญาไม่ใช่ไฟแนนซ์ อาจจะเป็นเจ้านายใจดี ก็สามารถใช้วิ ธีนี้ได้

3 สำหรับแนวทางสุดท้ายคือ การข า ยรถให้คนอื่นไปในร า ค าเต็ม แล้วเอาเงินไปโปะ วิ ธีนี้อาจจะต้องเติมเงินเพิ่มอีกนิดหน่อย เพราะเราอาจจะข า ยไปในร า ค าถูก ที่สำคัญคือต้องอ ย่ าลืมแจ้งไฟแนนซ์ก่อนจะข า ยรถด้วย ว่าเราจะข า ยรถ เพราะเล่มอยู่ที่ไฟแนนซ์อยู่แล้ว คุณก็เอาเงินที่เขาซื้ อรถเราไปจ่ายไฟแนนซ์ เรื่องก็จะจบแบบที่ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมอีก

ที่มา สายตรงกฎห ม า ย  postsod