25 วันเก็บกินได้เลย ปลูกแตงกวาแบบไม่ต้องรดน้ำ ไม่ต้องมีดิน

สำหรับใครที่อย ากจะปลูกผักไว้ทานเองแต่ไม่มีเวลาดูแล วันนี้เราขอนำเสนอ การปลูกแตงกวาที่ไม่ต้องดูแลอะไรมาก ไม่ต้องใช้ดินคนไม่มีเวลารดน้ำก็ปลูกได้ การปลูกวิ ธีนี้ใช้ระยะเวลาในการปลูกเพียงแค่ 25 วันเท่านั้นก็สามารถเก็บได้แล้ว ต่างจากการปลูกแบบปกติที่ใช้เวลา 40 วันเลยทีเดียว จะเป็นการปลูกแบบไหนเราไปดูกันจ้า

การปลูกแตงกวาไร้ดินไม่ต้องรดน้ำ

ก่อนจะปลูกนั้นเราก็จะต้องหาเมล็ดพั น ธุ์แตงกวาที่มีคุณภาพดี มีความสมบูรณ์มาก่อน ซึ่งก็หาซื้อได้ทั่วไปเลย จากนั้นเอาปล า ยแหลม ๆ ของเมล็ดนั้นจุ่มฟองน้ำที่ตัดไว้เป็น 4 เหลี่ยมเล็ก ๆ แล้วกรีดให้เป็นรู เราก็ทิ้มลงไปเลยให้เหลือส่วนบนนิดหน่อย และก่อนจุ่มก็เอาฟองน้ำไปขยำจุ่มน้ำให้ชื้นก่อน

จากนั้นเอาภาชนะหรือจะเป็นถาดก็ได้ ใส่นํ้าเล็กน้อยแล้วเอาฟองนํ้าที่เราทิ่มเมล็ดแตงกวานั้นวางใส่ลงไปแล้วเอาผ้ าที่ชุบน้ำหมาด ๆ มาปิดคุมเอาไว้ จากนั้นคอยเปิดดูทุกวันอย่ าให้น้ำแห้ง คอยพรมน้ำเสมอ 3 วันจะเห็นการงอ กแล้ว จากนั้นก็เอามาต ากแดดได้ คอยสังเกตดูว่ามีร า กออ กมาหรือยัง 8 – 9 วันก็เริ่มมีร า กเยอะแล้ว ก็เตรียมอุปกรณ์ปลูกได้เลย โฟม ถัง หาซื้อได้ทั่วไป โฟมหนา 1.5 – 2.5 นิ้ว โดยเอามาตัดให้เท่ากับปากถังให้พอ ดี

จากนั้นเราก็เอาต้นกล้าแตงกวาที่มีร า กดีแล้วนั้น มาใส่ในถ้วยเ พ า ะหรือตัดปากขวดมาใช้แทนได้เหมือนกัน เจาะรูในโฟมที่ตัดไว้ให้ถ้วยเ พ า ะลงไปได้พอ ดี ต่อด้วยการเอาฟองน้ำที่ตัดและเจาะแล้วลงในปากถัง วางถ้วยเ พ า ะให้ตรงรู แล้ววางในที่แดดส่องถึง คอยเช็ดระดับน้ำทุก 7 วัน ต้นเล็กอาจกินน้ำน้อย แต่พอต้นแตงกวาเริ่มโตน้ำอาจลดเร็วกว่าเดิม เราต้องคอยเติมอย่ าให้น้ำในถังแห้ง แล้วหาปุ๋ ยน้ำมาใส่บำรุงด้วย

พอเวลาผ่ านไปต้นแตงกวาก็จะเริ่มโต ร า กจะเดินเยอะมากขึ้น แล้วเราก็หาท่อหรือจะเป็นไม้ย าว ๆ ก็ได้มาทำเป็นค้างสำหรับให้แตงกวาได้เลื้อย เท่านี้ก็เรียบร้อยและหมั่นคอยดูระดับน้ำสัก 3 วัน/ครั้ง ป้องกันน้ำแห้งส่งผลต่อ การเจริญเติบโตของต้นแตง หากเราปล่อยให้น้ำในถังนั้นแห้งไปจะทำให้ใบเหลือง ฉะนั้นแล้วอย่ าปล่อยลืมนานไป ต้นแตงกวายิ่งโตก็ยิ่งกินน้ำเยอะ สังเกตดูทั้งใบ ก้าน มีแต่น้ำทั้งหมด

พอเราปลูกไปถึงช่่วงเวลาออ กด อ กแล้วก็ให้เล็มใบตรงโคนออ กไปเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดี แมล งจะได้ไปผสมเกสรได้ง่าย ๆ หรือผสมเองก็หาพู่กันเล็ก ๆ มาผสมเองเลย ซึ่งก็ให้ดูเกสรตัวผู้ตัวเมียเอง ตัวผู้จะไม่มีกระเปาะ ตัวเมียจะมีกระเปาะนั่นเอง หากไม่มีการผสมจะร่วงหลุดไปเองเลย ฉะนั้นแล้วก็อ ย่ า พล า ดโอกาสที่จะผสมเกสรเพื่อให้ผลผลิตจะดีกว่า การปลูกแตงกวาแบบไร้ดิน ไม่ต้องรดน้ำก็มีขั้ น ต อ นง่าย ๆ เพียงเท่านี้เอง ทุกท่านสามารถทำต ามกันได้

ที่มา kasetchaoban  sangkomonline