2 เ ท ค นิ คปลูกต้นเตยหอม รดน้ำครั้งเดียว ใบเขียวงาม

ต้นเตยหอมหรือที่เราเรียกกันว่าต้นใบเตยนั่นเอง ส่วนใหญ่เราจะนำมาประกอบอาหาร อ ย่ างเช่น ขน ม น้ำใบเตยดื่มตอนอากาศร้อนๆหอมสดชื่นดีนักแล วันนี้เราเลยจะพาทุกคน มาดูการปลูกต้นเตยแบบง่ายๆ ที่ไม่ต้องดูแลมากก็เก็บได้ จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกัน

เตยหอมปลูกไม่ย ากเลยเป็นพืชที่โตเร็วโดยเฉพาะในพื้นที่มีความชื้น แถมยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีร า ค า ต ล า ด ดีตลอ ดอีกด้วย ทุกวันนี้ เ ต ย ห อ ม ในตลาดยังถือว่าน้อยอยู่เ พ ร า ะว่าคนปลูกเตยยังไม่มาก

สำหรับใครที่อย ากจะปลูกเตยในบ้านหรือ ป ลู ก ข า ย เริ่มลงมือได้เลย หรือจะปลูก แ บ บ นี้ ที่เรากำลังจะแ น ะนำด้านล่าง ปลูกแค่ครั้งเดียวแต่มีเตยให้เก็บได้ตลอ ด แบบไม่ต้องคอยรดน้ำบ่อย ๆ เลย

การปลูกเตยในย างล้อรถยนต์

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ต้นเตย

2 ปุ๋ ยอินทรีย์ปุ๋ ยห มั ก

3 ดินปลูก

4 กระสอบ

5 ลำไม้ไผ่

6 ล้อย างรถยนต์ 2 ล้อ

ขั้ น ต อ นการปลูก

เอาล้อย างรถยนต์มาวางแบบเต็ม ๆ ลงด้านล่างเลย แล้วเทปูนด้านล่างให้เ รี ย บ ร้ อ ย เพื่อจะได้ให้น้ำขังในนั้นได้ จากนั้นเอาล้อย างอีกอักวางไว้ด้านบน เอาไว้สำหรับปลูก

เราก็ใส่น้ำลงไปในล้อย างด้านล่าง แล้วใส่ปุ๋ ยอินทรีย์ลงไปด้วย จากนั้นผ่าเอาไม้ไผ่มาวางรองไว้ที่ซองล้อย าง แล้วเอา ก ร ะ ส อ บ มาปูทับอีกชั้น

จากนั้นใส่ดินปลูกลงไปให้เต็มล้อด้านบนเลย แล้วก็พักดินไว้ก่อนสัก 3 วัน แล้วเอาสแลน มาคลุมไว้

จากนั้นค่อยปลูกเตยแล้วรดน้ำให้ชุ่มแค่ครั้งเดียวก็พอ เพียงเท่านี้เราก็ได้ เ ต ย ห อ ม เอาไว้เก็บกินกันแล้ว ปลูกแบบนี้แม้จะไม่มีเวลาดูแลก็รอ ดเ พ ร า ะว่ามีน้ำคอยหล่อเลี้ยงต้นเตยอยู่ตลอ ดและน้ำในนั้นไม่แห้งง่ายๆ

การปลูกเตยหอมในเข่งและไห

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 เตยที่แช่น้ำไว้แล้ว 1 อาทิตย์

2 เข่งและไห

3 ถุงพลาสติก

4 ฮอร์โมนน้ำซาวข้าว

5 ดินปลูก ขุยมะพร้าว

6 เศษผ้า

ขั้ น ต อ นการปลูก

เอาน้ำเปล่าใส่ลงไปในไห จ น เ ต็ ม แล้วใส่ฮอร์โมนน้ำซาวข้าวต ามลงไป หรือจะใช้เป็นปุ๋ ยน้ำสูตรอื่น ๆ ก็ได้กรณีไม่มีน้ำซาวข้าว จากนั้นผสม ๆ ให้เข้ากัน

ต่อไปก็เอาผ้าที่ย าว ป ร ะ ม า ณ 1 เมตร สอ ดไว้ในเข่งด้านล่าง แล้วสอ ดเข้าด้านข้างเข่ง จากนั้นเอาเข่งขึ้นไปตั้งไว้บนไฟ ทำการหย่อนผ้าส่วนล่างใส่ในไห

ต่อไปก็เอาถุงพลาสติกมาลองไว้ตรงก้นเข่ง แ ล้ ว ใส่กาบมะพร้าวต ามลงไปด้วย

ใส่ขุยมะพร้าวและดินอีก 1 ส่วนในเข่ง

ต่อไปเอาต้นเตยที่ได้แช่น้ำเอาไว้ 1 สัปดาห์มาปลูกลงได้เลย โดยให้ ป ลู ก เอียงประมาณ 45 องศา

เสร็จ แ ล้ ว รดน้ำให้ชุ่มในทันที รดแค่ครั้งนี้แล้วก็ไม่ต้องรดอีก

ที่มา kaรetchaoban    poobpub