2 วิ ธีตัดแต่งหน่อ กล้วยให้ต้นงาม แตกหน่อ ดี เครือใหญ่

หากเอ่ยถึงผลไม้โปรดของคนไทย กล้วย น่าจะติดท็อปอันดับต้น ๆ เพราะอร่อย หาง่าย ร า ค าไม่แพง แถมประโยชน์เพียบ คนเราส่วน มากมักจะปลูกติดบ้านไว้ทานเองและใครที่ปลูกข า ยวันนี้เรามีความรู้ดีๆมาฝากกันเกี่ยวกับการขย ายพันธ์กล้วยนั่นเอง

การจะขย ายพันธุ์กล้วยนั้นแยกหน่อออ กมาปลูกจะง่ายสุด ๆ แล้ว แต่ก็ยังมีทั้งวิ ธีการผ่ าหัวอีกก็จะทำจำนวนให้ได้เยอะขึ้น สำหรับวันนี้เราก็มีวิ ธีการปลูกการตัดแต่งกล้วยเพื่อให้แตกหน่อได้เร็วส่งผลให้ได้ผลผลิตดี มีขั้ น ต อ นในการทำอย่ างไรมาติดต ามกันได้เลย

การตัดแต่งหน่อ กล้วยแบบที่ 1

สำหรับกล้วยที่ปลูกประมาณกันย ายน – พฤศจิกายน สักปล า ยเดือน มิถุนายนจะเริ่มแตกหน่อประมาณ 4 – 7 หน่อ แล้วพอคลี่ใบแล้วก็ปาดยอ ดเลย ปาดในแนวเฉียง กะระยะความย าวของหน่อเหลือไว้สูงจากพื้นขึ้น มาประมาณ 20 นิ้ว แล้วก็ทำการปาดอีกด้านตรงข้ามกันแบบเฉียง ๆ โดยให้ปาดในทุก 15 วัน จะทำให้หน่อมีขนาดใหญ่ขึ้น ส่วนความถี่ในการปาดนั้นก็ถามแต่สะดวกเลย

ในการตัดแต่งกล้วยนั้นจะต้องตัดแต่งทั้งหน่อและใบด้วย ใบกล้วยนั้นเหลือไว้ประมาณ 10 – 20 ใบก็พอ และใช้มีดคม ๆ ในการตัด และอย่ าเหลือก้านย าว ๆ เอาไว้เพราะอาจจะเห ี่ยวรัดต้นได้ หากเราปลูกกล้วยแบบไม่ตัดแต่งอะไรเลยจะส่งผลให้ผลกล้วยนั้นไม่สมบูรณ์ต ามที่ตลาดต้องการ

สู ต รการแต่งกล้วยแบบที่ 2

สำหรับวิ ธีแรกนี้ก็ตัดแต่งแบบง่าย ๆ เลย หลังการปลูกกล้วยสัก 5 – 6 เดือน ในช่วงที่ยังไม่ตกเครือ ก็ให้เก็บเอาไว้ 2 หน่อ แต่ก็อย่ าเกิน 3 หน่อ โดยให้หน่อที่เก็บไว้นั้นอยู่ในทิศที่ตรงข้ามกัน ต้นแม่จะอยู่ตรงกลาง จะทำให้หน่อที่มีนั้นแข็งแร งมากที่สุด แล้วหน่อก็จะออ กมาก็ตัดแล้วคว้านไส้ในทิ้งไป แล้วราดด้วยน้ำมันก๊าด

พอหลังเก็บเกี่ยวแล้วก็ตัดต้นเดิมทิ้งเลย ก็จะมีหน่อที่เก็บไว้นั้นโตขึ้นแทนต้นแม่ต่อไป 3 – 4 ปี ก็ขึ้นอยู่กับการบำรุงดูแลด้วย ใบไหนแห้งเห ี่ยวก็ตัดทิ้งไปเลยเหลือไว้สัก 7 – 8 ใบ พอใกล้ตกเครือก็เหลือไว้เพียง 4 – 5 ใบ

ที่มา kasetchaoban