10 ข้ อ ดีของทะเบียนสมรสที่อย ากฝากถึงผู้หญิงทุกคน

ทะเบียนสมรสเป็นเอกส า รทางกฎห ม า ยเพื่อยืนยันสถานะการสมรสของบุคคลสองคน ให้มีสถานะเป็นสามี-ภรรย า หรือ คู่ชีวิต ให้เป็นไปต ามหลักกฎห ม า ย

ในวันนี้เรามีเ ค ล็ ด ลั บความรู้ดีๆที่จะมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคย ในวันนี้เรามีข้ อ ดีของทะเบียนสมรสมาให้กับทุกท่านดูว่ามัน มีประโยชน์อย่างไร มีข้ อ ดีมากเพียงใด ถ้าอ่ า นจบแล้วหล า ยคนคงอย ากไปจดกันอย่างแน่นอน

ประโยชน์ของทะเ บี ย น สมรส

1 ทำให้สามีหรือภรร ย า ได้รับม ร ด กของคู่สมรส เมื่ออีกฝ่ายหนึ่ง ต ๅ ย จากไป

2 ทำให้ภรร ย า เลือ กว่าจะใช้หรือไม่ใช้นามสกุลของสามีก็ได้

3 ทำให้สามีและภรร ย า มีส่วนร่วมกันในการจัดการสินสมรส

4 เป็นการแสดงให้เห็นว่า คุณสามีและภรร ย า ต้องดูแลกันและกัน ช่วยกันทำมาหากิน

5 ทำให้ภรร ย า ที่เป็นชาวต่างชาติสามารถขอ สิ ท ธิ์ ใช้ สั ญ ช า ติ ไ ท ย ได้ต ามสามี

6 ทำให้สามีหรือภรร ย า มี สิ ท ธิ์ รับเงินเมื่ออีกฝ่ายหนึ่ง ต ๅ ย ในหน้าที่

7 ทำให้ลูกที่เกิดมานั้นเป็นลูกที่ถูกต้องต าม ก ฎ ห ม ๅ ย

8 ทำให้สามีหรือภรร ย า เรียกร้องค่า เ สี ย ห า ยจากคนที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่ง เ สี ย ชีวิต

9 ทำให้สามีหรือภรร ย า เรียกร้องค่า เ สี ย ห า ยจากที่อีกฝ่ายหนึ่งมีชู้ได้

10 ทำให้ล ดหย่อน ภ า ษี ได้ แหม่ๆชอบกันเลยใช่ไหมคะข้ อนี้

ซึ่งทะเ บี ย น สมรสนี้ก็จะมีอายุการใช้งานไปถึงตอนที่คู่สามีและภรร ย า หย่ าร้างกัน เพื่อใช้ในการหาข้ อตกลง เมื่อมีการหย่ ากัน เช่น การแบ่งสินสมรส ค่าเลี้ยงดู สิ ท ธิ์ การดูแลบุตร ฯลฯ หล า ยคนก็เกิดข้ อสงสัยอีกใช่ไหมละคะว่า แล้วจดทะเ บี ย น สมรสซ้อน มัน มีผลอะไรยังไง วันนี้เราก็มีมาบอ กกันด้วยนะ

ซ้อน ซ้อนนั้นผิ ด ก ฎ ห ม ๅ ย ซึ่งถ้ามีการจดทะเ บี ย น ครั้งที่ 2 หรือมีการจดทะเ บี ย น ซ้อนนั้นเราจะถือว่าการจดทะเ บี ย น นั้นเป็นโมฆะ ยกเว้นครั้งแรกจะได้มีการหย่ าร้างที่สบูรณ์แล้วนั่นเอง

ที่มา โพสจัง 108archeepparuay