10 ข้ อเอาไว้ใช้ย ามคับขัน จะได้ไม่เ สี ยรู้ เมื่อโดนตรวจค้นรถ ค้นตัว

วันนี้เราจะพามาดูวิ ธีการเอาตัวรอ ดหากต้องเจอตำรวจขอค้นรถหรือค้นตัว โดยที่เราไม่ได้ทำอะไรผิ ด ซึ่งเรามักจะได้ยินข่าวเรื่องแบบนี้มาเยอะแยะมากมาย คนที่ไม่ผิ ดก็กลับกล า ยเป็นคนผิ ดได้ ฉนั้นเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองเราต้องรู้วิ ธีเอาตัวรอ ดในย ามคับขันแบบนี้ไว้

ในปัจจุบันนี้สังคมของเรานั้น มีทั้งคนดีและคนที่ไม่ดีปะปนกันไปเป็นจำนวน มาก เราไม่มีทางรู้เลยว่าคนนี้เข้ามาดีหรือว่าไม่ดี เราจึงควรที่จะรู้หลักกฎห ม า ยเอาไว้บ้าง เพื่อเป็นการป้องกันตัวเอง และรู้จักการรั ก ษ าสิทธิ์ที่เราควรที่จะได้รับ ซึ่งในวันนี้เราจะนำข้ อมูลมาให้คุณได้พิจารณา วิ ธีการรับมือเมื่อคุณโดนค้นรถ ค้นตัว จะต้องทำอ ย่ างไรดี

ทางด้าน พล.ต.ท. ประวุฒิ ถาวรศิริ อ ดีตโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เคยออ กมาพูดแล้วว่า การบันทึกวิดีโอในขณะที่เจ้าหน้าที่พนักงานตำรวจทำการปฏิบัติหน้าที่ค้นรถ เราสามารถทำการบันทึกได้ หากไม่เป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่ผิ ดกฎห ม า ยแต่อ ย่ างใด ย้ำว่าไม่ผิ ดกฎห ม า ย

1 ให้เจ้าหน้าที่แสดงความบริสุทธิ์ใจเช่นเดียวกัน

ก่อนการตรวจค้นเราก็ต้องขอให้เจ้าหน้าที่แสดงความบริสุทธิ์ใจเช่นเดียวกัน โดย ให้เจ้าหน้าที่ที่จะทำการตรวจค้นแสดงตนโดยเปิดเผย ไม่ใส่หน้ากากคุมหน้า ให้บอ ก ชื่อ ยศ ตำแหน่ง แสดงบัตรประจำตัว ตรวจดูมือ ดึงเสื้อแขนย าวขึ้น, ล้วงกระเป๋าควักออ กมาเพื่อให้เห็นว่าไม่มีสิ่งซุกซ่อนอยู่ และ โดยขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นเพียงคนเดียว และ ทำการบันทึกวีดิโอไปพร้อมๆกันในการตรวจค้นแต่ละจุดไปพร้อมกัน เพื่อเป็นหลักฐานทั้งสองฝ่าย

2 ก่อนการตรวจค้น

หากเราไม่ได้มี สิ่ ง ผิ ด ก ฎ ห ม าย ให้เราแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ให้ทราบเลยว่า ขอบันทึกวีดิโอไว้เป็นหลักฐานขณะตรวจค้น ถ้าเรามีสิ่งของผิ ดกฎห ม า ยก็จะได้เป็นพย านหลักฐานดำเนินคดีกับตัวของเราเอง แต่ถ้าไม่มีก็จะเป็นหลักฐานในการยืนยันความบริสุทธิ์ของตน

3 อ ย่ าอายให้ตะโกนดังๆ ช่วยด้วยๆๆ

ร้องไปดังๆ ให้คนอื่นช่วย เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิ ดปกติในการตรวจค้น เพื่อให้คนอื่นที่ผ่านไปมามองเห็น แล้วใช้วิกฤตเป็นโอกาส ให้คนที่มามุงใครก็ได้ช่วยถ่ า ยวีดีโอไว้ขณะนั้น หรือ ร้องขอให้ไทมุงช่วยโทรแจ้งนักข่าวมายังที่เกิดเหตุ

4 ขอบันทึกวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน

ในระหว่างการตรวจค้น เราสามารถขอบันทึกวิดีโอไว้เป็นหลักฐานได้ โดยไม่เป็นการขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ เ พ ร า ะ ถือว่าเป็นการป้องกันสิทธิ์ของตนได้โดยชอบด้วยกฎห ม า ย

5 ตัวเราเองก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจ

เราเองหากมั่นใจว่าไม่ได้มี สิ่ ง ผิ ด ก ฎ ห ม าย ก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจ ด้วยการดึงกระเป๋ากางเกง ทั้งสองข้างออ กให้เจ้าพนักงานดู เปิดกระเป๋าให้ดู แ น ะนำให้ทำด้วยตนเอง ห้ า มให้เจ้าหน้าที่มาค้น

6 หากเกิดปัญหาขึ้น

หากเกิดปัญหาขึ้นให้รีบติดต่อญาติ หรือ คนใกล้ชิดให้ได้เร็วที่สุดให้มาหาเรา ณ จุดเกิดเหต สมมติว่าถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวตะโกนดังว่าขอให้พี่ๆไทมุงอ ย่ าเพิ่งไปไหนอยู่กันเยอะๆได้โปรดอยู่เป็นเพื่อนก่อน

7 อ ย่ าชี้ต ามที่เจ้าหน้าที่บอ ก

ถ้าเราไม่ได้กระทำความผิ ด อ ย่ าชี้จุเกิดเหตุให้ถ่ า ยภาพ หรือ อ ย่ าชี้ของกลาง ถ้าไม่ใช่ของเราอ ย่ าชี้เป็นอันข า ด

8 อ ย่ าไปกลัวถ้าเราไม่ผิ ด

อ ย่ าไปกลัวถูกซ้อม อ ย่ าไปกลัวถูกขู่ถ้าเราไม่ผิ ดนั้น อ ย่ าเซ็นชื่อลงในเอกส า รใดๆทั้งสิ้น และ ถ้าจำต้องลงชื่อในเอกส า รที่มีหล า ยแผ่นนั้นขอให้อ่ า นช้าๆ และ อ่ า นให้เข้าใจแต่ละหน้าซึ่งถ้าถ้อยคำหรือข้ อความไม่ใช่หรือไม่ถูกต้องต ามความเป็นจริงแล้วนั้นต้องขอให้แก้ไขให้เสร็จสิ้นเ สี ยก่อนแล้วจึงลงชื่อย่อๆ แต่ละหน้าๆ เพื่อป้องกันการแก้ไขหรือเพิ่มเติม

8 ถ้าเราถูกควบคุมตัว

สำคัญมากๆ ถ้าเราถูกควบคุมตัว แล้วของกลางมิใช่ของๆเรา ห้ า มหยิบ ห้ า มจับ ห้ า มแตะ เป็นอันข า ดขอย้ำ เ พ ร า ะ จะทำให้มีล า ยนิ้วมือเราไปปรากฎอยู่บนของกลาง

9 ขณะถูกควบคุมตัว

ขณะถูกควบคุมตัวให้ญาติ,พี่น้อง,คนไว้วางใจ นั่งเฝ้าจนกว่าจะนำตัวส่งศาล และ ทำการร้องขอให้จนท.ติดต ามผู้ซึ่งไว้วางใจหรือ ทนาย ความ เข้าฟังการสอบสวนจนกว่าจะแล้วเสร็จ

10 ถ้าเราไม่ผิ ดให้สวมวิ ญ ญ า ณนักร้อง (เรียน)

ถ้าเราไม่ผิ ดควรเข้าร้องเรียนเพื่อร้องขอความเป็นธรรมต่อสื่อมวลชน และ สื่อต ามโซเชียลต่างๆ ซึ่งสามารถเป็นกระแสได้ไวมากกับข่าวแบบนี้

สำหรับกรณีพฤติก ร ร มดังกล่าวข้างต้นท่านสามารถเลือ กใช้ได้ต ามความเหมาะสมได้เลย เชื่อว่าสิ่งที่เรานำมาฝากในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน ซึ่งบทความที่เรานำมาฝากกันกล่าวไม่ได้มีเจตนาที่จะพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือโครงการใดๆเลย เพียงนำเสนอให้เป็นความรู้วิทย าทาน เพื่อที่จะได้รั ก ษ าสิทธิ์ให้เท่าเทียมกันทุกคน

ที่มา postnoname  postsod