ไ อ เ ดี ย ปลูกองุ่นหน้าบ้าน เป็นร่มจอ ดรถได้ เก็บกินง่าย

สวัสดีจ้าเพื่อนๆพบกันเช่นเคยวันนี้เราก็มีไ อ เ ดี ยดีๆที่ทำให้การปลูกผักผลไม้ไม่ให้เป็นเรื่องที่น่าเบื่อมาฝากกัน แถมยังได้ประโยชน์อีกด้วยนั่นคือ การปลูกองุ่นหน้าบ้านนั่นเอง ทำไมถึงได้ประโยชน์ใช่ไหม ถ้าอย ากรู้กันแล้วว่าเป็นยังไงต ามเราไปดูกันเลย

หากจะพูดถึงองุ่นหล า ยๆคนคงจะ คิดว่าเป็นพืชที่ปลูกและดูแลย าก แต่จริงๆแล้วองุ่นนั้นเป็นไม้เลื้อยที่นอ กจากจะปลูกทานได้ แล้วยังสามารถทำเป็นซุ้มบังแดดประดับบ้านได้อีกด้วย วันนี้เราจะพามาดูไ อ เ ดี ยการปลูกองุ่นใต้หลังคาโรงจอ ดรถกันค่ะ

ไ อ เ ดี ยนี้ของคุณ Prite Taitaemthong ปลูกองุ่นใต้หลังคาโรงจอ ดรถ ที่บ้าน จ.เชียงใหม่ เป็นสายพันธุ์บิวตี้ ซีดเลส องุ่นไม่มีเมล็ด โดยการปลูกแบบลงดินจากต้นกล้าเ สี ยบยอ ด ส่วนสภาwดินที่เหมาะกับการปลูกองุ่น ต้องเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ถ้าจะให้ดีควรเป็นดินเหนียวปนดินร่วน และการให้นำ้ที่เพียงพอ

วิ ธีการปลูก

การขุดหลุมปลูก กว้าง ย าว และลึก ประมาณ 50 ซม. ผสมดิน ปุ๋ ยคอ ก และปุ๋ ยร๊อคฟอสเฟต เข้าด้วยกันในหลุมให้สูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม นำต้นองุ่นลงปลูก โดยให้ระดับของดินในถุงต้นกล้าสูงกว่าระดับดินปากหลุมเล็กน้อย

ใช้มีดที่คมกรีดดึงถุงพลาสติกออ ก โดยร ะ วั งอ ย่ าให้ดินแตก กลบดินที่เหลือลงไปในหลุม กดดินบริเวณโคนต้นให้แน่น ปักไม้หลักและผูกเชือ กยึด เพื่อป้องกันลมพัดโยก หาวัสดุคลุมดินบริเวณโคนต้น เช่น ฟางข้าว หญ้าแห้ง รดน้ำให้โชก ทำร่มเงา เพื่อช่วยพรางแสงแดด

โดยทำค้างต้นองุ่นเพื่อให้เถาองุ่นเลื้อยขึ้นพันเกี่ยว จะทำเองก็ได้ โดยจะทำค้างหลังจากที่ปลูกองุ่นแล้วประมาณ 1 ปี ซึ่งจะสูงพอ ดีที่จะขึ้นค้างได้ ค้างองุ่น มีหล า ยแบบ แต่แบบที่นิยมกัน มากคือ ค้างแบบเสาคู่แล้วใช้ลวดขึง

แต่สำหรับบ้านคุณ Prite Taitaemthong แล้ว ทำค้างองุ่นด้วยการขึ้นเสาเหล็กทำเป็นระแนงกันสาดย าว และติดตั้งหลังคาโปร่งแสงด้านบนเพื่อเบาแดด ทั้งนี้ องุ่นอายุ 3 ปี แต่พ ออายุ 1 ปีครึ่ง ก็เลื้อยเต็มพื้นที่แล้วจ้า

การดูแล

ดูแลปกติเน้นปุ๋ ยคอ กกับกันเ พ ลี้ ยไฟ เ พ ลี้ ยแป้ง และราน้ำค้าง นับเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังที่สร้างแรงบันดาลใจได้เป็นอ ย่ างดี นอ กจากจะเป็นโรงรถที่สวยงาม เบาแดดให้รถได้แล้ว ยังได้ปลูกพืชผักผลไม้ ในรั้วบ้านให้เก็บกินเอง ปลอ ดภั ยไร้ส า รพิ ษ และประหยัดอีกต่างหาก หรือหากจะนำไ อ เ ดี ยนี้ไปลองปลูกพืชพันธุ์เลื้อยอ ย่ างอื่นก็ไม่ว่ากันค่ะ

ที่มาภาพและข้ อมูล Prite Taitaemthong decor.mthai.com  poobpub