ไ อ เ ดี ยเพาะเห็ดฟาง ในบ่อซีเมนต์ ทำง่าย โตเร็ว พื้นที่น้อยก็ทำได้

สำหรับใครที่ชอบทานเห็ดฟาง หรืออย ากจะเพาะเห็ดฟางข า ยเป็นอาชีพ วันนี้เราจะพามาดูการเพาะเห็ดฟางที่ใช้พื้นที่ไม่เยอะ ซึ่งบอ กเลยว่าเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยๆ จะมีวิ ธีอ ย่ างไร เราไปดูกันเลยดีกว่า

เห็ดที่หล า ยคนนิยมทานกันนั้น มี ด้วยกันหล า ยชนิดมากไม่ว่าจะเป็นเห็ดนางฟ้า เห็ดเข็มทอง หรือที่เห็นกันบ่อยๆในต้มยำต่างๆก็คงจะเป็นเห็ดฟาง ซึ่งหากไปซื้ อต ามตลาด ก็จะพบว่าเห็นฟางมีร า ค าที่สูงพอสมควรเมื่อเทียบกับปริมาณที่ได้

โดยเราสามารถนำเห็ดฟางมาประกอบอาหารได้หล า ยประเภท ทั้งแกง ต้ม ผัด หรือใส่ในยำต่างๆ นอ กจากนี้ยังมีการนำเห็ดฟางมาแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ อีกมาก นอ กจากนี้เห็ดฟางเป็นส มุ นไ พ รมีรสหวานเย็น ช่วยบำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง บำรุงโ ล หิ ต ช่วยย่อยอาหาร และเสริมภูมิคุ้มกันอีกด้วย

และหากใครที่ชอบทานเห็ดฟางเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว หรือใครที่สนใจจะเพาะเห็ดฟางข า ยเพื่อสร้างเป็นร า ยได้เสริม วันนี้เราก็มีวิ ธีในการปลูกเห็ดฟางในบ่อซีเมนต์มาฝากให้ได้นำไปลองทำต ามกันดูโดยเป็นข้ อมูลมากจาก Afram channel ที่ได้นำความรู้มาเ ผ ย แ พ ร่ให้ได้ทราบกัน

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1 ก้อนเชื้ อเห็ดฟาง 1/2 ก้อน

2 กากน้ำต าล 1 ขีด

3 น้ำสะอาด

4ฟางข้าว 1 กิโลกรัม

5 บ่อซีเมนต์ เส้นผ่ าศูนย์กลางขนาด 60 เซนติเมตร

6 ปุ๋ ยยูเรีย 1 ขีด

7ฮอร์ โมนไข่ 1 ขีด

8 แป้งข้าวเหนียว 1 ขีด

9 ปุ๋ ยคอ ก 1/2 กิโลกรัม

10 ปุ๋ ยเสมอ 16-16-16 1 ขีด

ขั้ น ต อ นการทำ

1 เริ่มด้วยการใส่น้ำลงในถังปริมาณ 20 ลิตร จากนั้นเทส่วนผสมลงไปเริ่มจาก ปุ๋ ยยูเรีย ปุ๋ ยสู ตรเสมอ ฮอร์ โมนไข่ แป้งข้าวเหนียว และกากน้ำต าล แล้วคนส่วนผสมให้ทุกอ ย่ างเข้ากัน

2 นำฟางข้าวลงไปแช่ เป็นเวลา 1 คืน จากนั้นให้นำฟางข้าวไปใส่ในบ่อซีเมนต์ให้มีความหนาจากก้นบ่อประมาณ 6 นิ้ว เกลี่ยฟางให้เสมอ กันและกดฟางให้แน่น

3 นำปุ๋ ยคอ กโรยให้ทั่วบ่อ จากนั้นก็นำเชื้ อเห็ดฟางปริมาณครึ่งก้อน มาผสมรวมกับแป้งข้าวเหนียว ในอัตราส่วนที่เท่ากับหัวเชื้ อ แล้วโรยให้ทั่วบ่อซีเมนต์ จากนั้นก็นำน้ำที่ห มั กฟางมารดให้ทั่วบ่อ

4 ตั้งบ่อซีเมนต์ไว้ในที่ร่ม นำแผ่นพลาสติกและตะแกรงมาปิดทับเพื่อป้องกันศั ต รู พื ช และปิดฝาเพื่อป้องกันแสง รดน้ำอ ย่ างสม่ำเสมอ ประมาณ 2 สัปดาห์เห็ดจะออ กดอ กเต็มที่และสามมารถเก็บผลผลิตได้

เราจะเริ่มเก็บเห็ดได้เมื่อเพาะไปแล้วประมาณ 7-10 วัน แล้วแต่ความร้อน วิ ธีในการเพาะและฤดูกาล หากเป็นฤดูร้อนและฤดูฝนจะเก็บเห็ดได้เร็วกว่าฤดูหนาว เพราะความร้อนจะช่วยเร่งการเจรญเติบโตของเห็ดได้ นอ กจากนี้หากเราถ้าใส่อาหารเสริมจะทำให้เกิดดอ กเห็ดได้เร็วขึ้นอีกด้วย เก็บดอ กเห็ดขึ้นทั้งกระจุกโดยใช้มือจับทั้งกระจุกอ ย่ างเบาๆ หมุนซ้ายและขวาเล็กน้อย ดึงขึ้น มาพย าย ามอ ย่ าให้เส้นใยกระทบกระเทือน

สำหรับใครที่สนใจก็สามารลองนำวิ ธีในการปลูกเห็ดฟางในบ่อซีเมนต์นี้ไปลองทำต ามกันดูได้ ทั้งทำง่าย ใช้พื้นที่น้อย และหากปลูกในปริมาณมากก็สามารเก็บไปข า ยสร้า งร า ยได้เสริมได้อีกทางด้วย

ที่มา เอฟาร์ม เห็ดฟาง fourfarm  postsod