ไ อ เ ดี ยปลูกองุ่นหน้าบ้าน เก็บกินง่าย จอ ดรถได้

เราจะมาแนะนำวิ ธีการปลูกองุ่นในบ้าน ทำเป็นหลังคาโรงจอ ดรถได้ด้วย ได้ทั้งร่มเงาได้ทั่งความสวยงามแถมยังเก็บมารับประทานได้อีกด้วย องุ่นเป็นผลไม้ที่รสหวานอมเปรี้ยวนิดอร่อยมาก ๆ เป็นไม้เลื้อยที่สวยงามปลูกกินไปพร้อมกับเป็นไม้ประดับก็เข้ากันได้ดีทีเดียว ไ อ เ ดี ยนี้ต้องขอบคุณ คุณ Prite Taiaemthong จ.เชียงใหม่ที่นำมาแบ่งปัน และทุกคนสามารถปลูกองุ่นได้มาอ่ า นขั้ น ต อ นในการปลูกพร้อมกันด้านล่างนี้ได้เลย

การปลูกองุ่น

มาเตรียมดินปลูกกันง่ายโดยจะใช้เป็นหลุมขนาด 50 เซนติเมตร เอาปุ๋ ยคอ ก ปุ๋ ยร๊อคฟอสเฟตมาคลุกผสมให้เข้ากันในก้ นหลุมเลย คลุกให้ได้ดินปลูกรองก้ น 2 ใน 3 ของหลุม โดยให้ระดับดินในถุงต้นกล้านั้นสูงกว่าดินปากหลุมนิดหน่อย อย่ าลืมกรีดถุงดำออ กด้วยแล้ววางอย่ างเบามืออย่ าให้ดินแตก

จั ด ก า รกลบดินให้เรียบร้อยกดที่โคนต้นให้แน่น นำไม้มาปักหลักมัดเชือ กยึดไว้กันการโยกล้ม แล้วนำฟางข้าวมาคลุมไว้รดน้ำให้ชุ่มพร้อมทำที่พรางแสงแดดให้ อาจจะทำที่พรางแสงพร้อมกับการเป็นค้างสำหรับเลื้อยขององุ่นไปพร้อมกันเลยก็ได้ ไ อ เ ดี ยในการทำค้างนั้น มีหล า ยแบบ

ส่วน มากนิยมทำแบบเสาคู่แล้วขึงลวด หรือจะทำเป็นเสาเหล็กระแนงสาดย าวไปเลย แล้วทำหลังคาโปร่งแสงเพื่อลดแสงแดดลง องุ่นจะเริ่มเลื้อยตอนอายุ 1 ปี แล้วจะค่อย ๆ เลื้อยจนเต็มพื้นที่ในเวลาต่อมา

การบำรุงดูแล

ปุ๋ ยนั้นใส่เพียงปุ๋ ยคอ กก็ได้ไม่ต้องพึ่งปุ๋ ยเคมี หากจั ด ก า รกับเหล่าเ พ ลี้ ยแป้ง เ พ ลี้ ยไฟ ราน้ำค้างที่มากวนให้ได้ก็จะทำให้องุ่นนั้นเจริญเติบโตได้ดี พร้อมทั้งรดน้ำอย่ างสม่ำเสมออย่ าให้ข า ดน้ำเด็ดข า ด

การปลูกองุ่นก็ง่าย ๆ แบบนี้เลย หากเราปลูกเพื่อให้เลื้อยขึ้นทำเป็นหลังคาที่จอ ดรถก็จะสวยเก๋ไปอีกแบบ ได้ที่จอ ดรถท่ามกลางธรรมชาติ สวยงามมาก ๆ และยังเก็บทานได้อีกต่างหาก ใครส นใ จไ อ เ ดี ยนี้ก็ลองนำไปปรับใช้กันได้เลย

ที่มา kasetchaoban