ไ อ เ ดี ยปลูกองุ่นทานเองที่บ้าน จอ ดรถก็ได้ แต่งบ้านให้สวย

องุ่นเป็นพืชยืนต้นชนิดเถาเลื้อย มีถิ่นกำเนิดอยู่แถบเอเซียไมเนอร์และทะเลแคสเปียน ซึ่งสามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิ 15-35 องศาเซลเซียส แดดจัด และมีความชื้นในอากาศต่ำ ส่งผลให้โ ร คและแ ม ล งรบกวนน้อย การสุกของผลพัฒนาไปอ ย่ างช้าๆและเต็มที่ สัดส่วนของน้ำต าลและกรดอยู่ในระดับที่เหมาะสมทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดี

อย ากจะมีองุ่นเป็นของตัวเองไม่ใช่เรื่องย ากเลย มาปลูกองุ่นกันเถอะ ทำเป็นที่จอ ดรถก็ได้ร่มเงาดีไม่น้อยเลย แถมยังสวยงาม กล า ยเป็นไม้ประดับแต่งสวนอีกด้วย แถมยังมีองุ่นให้เก็บกินแบบง่าย ๆ ไม่ต้องเ สี ยเ งิ นซื้อ ซึ่งไ อ เ ดี ยนี้ต้องขอบคุณทางคุณ Prite Taitaemthong ที่ได้นำมาแบ่งปัน มีไ อ เ ดี ยในการปลูกอย่ างไรมาติดต ามอ่านกันได้เลย

การปลูกองุ่น

การปลูกนั้นให้ขุดหลุมปลูกแต่ละด้านที่ 50 เซนติเมตร โดยเอาปุ๋ ยคอ กมาผสมกับปุ๋ ยร็อคฟอสเฟต คลุกให้เข้ากันที่หลุมเลย แล้วทำให้สูงขึ้น มาสัก 2 ใน 3 ของหลุม จากนั้นเอาต้นองุ่นลงไปปลูกได้เลย ระดับดินในถุงต้นกล้านั้นให้อยู่สูงกว่าระดับดินปากหลุมนิดหน่อย อย่ าลืมเอาถุงพลาสติกออ กด้วย ระวังอย่ าให้ดินแตก แล้วกลบให้แน่นที่โคน จากนั้นเอาไม้มาปักเป็นหลัก มัดเชือ กให้แน่น เพื่อไม่ให้โค่นล้มได้ง่าย ๆ จากนั้นนำฟางข้าวแห้งมาคลุม แล้วรดน้ำให้ชุ่ม พรางแสงให้ด้วยในช่วงแรกของการปลูก

องุ่นนั้นเป็นไม้เลื้อย เวลาปลูกเราก็ต้องทำค้างให้น้ององุ่นนั้นพันเกี่ยวขึ้นไป พอเราปลูกองุ่นอายุได้ 1 ปีโดยประมาณก็เหมาะสำรับการทำค้างแล้ว ซึ่งรูปแบบของค้างนั้นก็มีหลากหล า ย ทำเป็นเสาเดี่ยว เสาคู่แล้วขึงลวดก็ต ามสะดวกเลย แต่ในไ อ เ ดี ยนี้ค้างจะเป็นแบบเสาเหล็ก ระแนงกันสาดย าวแล้วทำหลังคาโปร่งแสง เพื่อลดแสงแดดลง พอองุ่นอายุ 3 ปีแล้วแล้วก็เรื่อยเรื้อยเยอะขึ้น

การบำรุงดูแล

การดูแลนั้นไม่ต้องให้ปุ๋ ยเคมีก็ได้ ใช้เพียงปุ๋ ยคอ กก็เอาอยู่แล้วหาอะไรมาจัดการกับรา เ พ ลี้ ย อาจเป็นน้ำห มั กต่าง ๆ ก็ได้ การดูแลแบบง่าย ๆ ก็ช่วยให้ต้นองุ่นนั้นเจริญเติบโตได้ดี สวยงาม พร้อมให้ผลผลิตดีเหมือนกัน แถมค้างองุ่นยังกล า ยเป็นโรงจอ ดรถได้อีกด้วย สวยงามแถมใช้งานได้เต็มที่

สำหรับไ อ เ ดี ยนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือ กสำหรับคนที่อย ากจะปลูกองุ่นเอาไว้ทานเองในบ้าน นอ กจากจะมีองุ่นเก็บทานอร่อย ๆ แล้ว ก็ยังได้ร่มเงา ใช้ประโยชน์ได้ ถ้าไม่จอ ดรถก็กล า ยเป็น มุมนั่งเล่นก็เหมาะเหมือนกัน หากสนใจก็ลองนำไปปรับทำต ามกันดูได้เลย

ที่มา kasetchaoban