ไ อ เ ดี ยปลูกสะระแหน่ในขวดพลาสติก

ขวดพลาสติกเก่าทิ้งไปกล า ยเป็นขยะโดยเฉพาะแบบที่เป็นพลาสติกรีไซเคิลย าก ส่งข า ยเป็นของเก่าก็ไม่ได้ราคา ถ้ามีขวดเยอะนำมาเป็นกระถางสำหรับปลูกผักได้เลย ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้โดยง่าย วันนี้จะชวน มาปลูกสะระแหน่ หนึ่งในผักสวนครัวที่นิยมกัน เพราะว่าเป็นทั้งผักส มุ น ไ พ รมีประโยชน์ ประกอบอาหารได้อร่อย ตกแต่งหน้าต าอาหาร เครื่องดื่มให้สวยงามยิ่งขึ้นได้อีกด้วย มาดูกันว่ามีไ อ เ ดี ยในการปลูกในขวดพลาสติกอย่ างไร

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ดินร่วนปนทรายใช้เป็นดินปลูก

2 ขวดพลาสติก 3 – 5 ลิตร

3 ยอ ดสะระแหน่

4 ลวดแขวน

5 ขวดพลาสติกเล็ก

6 ท่อ PVC

ขั้ น ต อ นการปลูก

มาเริ่มกันที่ขั้ น ต อ นแรกเอาขวดพลาสติกขนาด 3 – 5 ลิตร ที่มีนั้น มาเจาะรูให้รอบขวดเลย รูที่เราเจาะนั้นใช้สำหรับการปักยอ ดสะระแหน่ลงไป

โดยในช่องแถว ๆ คอขวดนั้นให้ทำช่องใหญ่หน่อย ขนาดเท่า ๆ กับกำมือของเราเลยเอาไว้ใส่ดินปลูกลงไป

เอาท่อ PVC มาเตรียม ท่อขนาดเส้นผ่ าศูนย์กลางขนาดเล็กกลางปากขวดและมีความย าวสูงกว่าขวด 2 นิ้วโดยประมาณ แล้วก็เจาะรูให้ทั่วเหมือนกัน

ต่อด้วยการใส่ท่อ PVC ลงในขวดแล้วเจาะฝาขวด ปิดฝาให้แน่น ๆ ซึ่งท่อนี้จะเป็นตัวลำเลียงน้ำให้กระจายทั่วถึงสะระแหน่ทุกต้นที่ปลูกในขวด

ต่อไปเอาดินปลูกที่เตรียมไว้ใส่ลงไปเลย อัดให้แน่น ๆ

เอายอ ดสะระแหน่มาตัดยอ ด ความย าว 3 – 4 นิ้ว ทำการริดใบด้านล่างออ กไปให้เหลือสัก 4 – 5 ใบก็พอ

แล้วค่อย ๆ เสียบยอ ดสะระแหน่เข้าไปต ามรูที่เจาะไว้ได้เลย ระมัดระวังปักอย่ างเบามือ

หลังจากเสียบยอ ดเสร็จแล้วก็ให้เอาขวดสะระแหน่ไปใส่ลวดสำหรับการแขวน แล้วนำไปแขวนในที่มีแดดรำไร และรดน้ำให้ปุ๋ ยปกติเลยโดยให้ทางปากขวดผ่ านท่อ PVC จะทำให้น้ำไปอย่ างทั่วถึง

หลังจากการปลูกผ่ านไปประมาณ 1 สัปดาห์จะเห็นยอ ดสะระแหน่ออ กมาใหม่ แสดงว่ารากเดินดีแล้ว ดูแลไปเรื่อย ๆ ให้ต้นสะระแหน่โตก็เด็ดไปประกอบอาหารได้เลย

การปลูกสะระแหน่แบบนี้นอ กจากจะเป็นผักสวนครัวให้เก็บง่ายแล้ว ยังเป็นไม้ประดับเก๋ ๆ ได้อีกด้วย และยิ่งเราเด็ดบ่อยแค่ไหน ยอ ดต้นสะระแหน่ยิ่งแตกพุ่มออ กมาเยอะกว่าเดิม เรียกว่ายิ่งเด็ดก็ยิ่งแตกมีให้เก็บไปอีกนานนั่นเอง

ที่มา kasetchaoban