ไ อ เ ดี ยปลูกพืชกลับหัว ได้พืช 2 อ ย่ างในกระถางเดียว

สวัสดีจ้าเพื่อนๆเคยได้ยินการปลูกพืชกลับหัวกันไหม หล า ยคนอาจจะงงปลูกยังไง แอดก็งงพอได้ดูรู้สึกว่าเป็นไ อ เ ดี ยดีเลยอย ากนำมาฝากเพื่อนๆในเ พ จ เผื่อใครจะลองนำไปทำต ามกัน ว่าแต่จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกัน

ขอเสนออีกหนึ่งไ อ เ ดี ยปลูกผักที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ นั่นคือ การปลูกพืชกลับหัว หล า ยท่านอาจสงสัยว่าปลูกอ ย่ างไร ปลูกแล้วได้ผลดีกว่าการปลูกแบบเดิมหรือไม่ วันนี้เราจะมาไขข้ อมงสัย และสอนวิ ธีปลูกกันอ ย่ างละอียดเลยค่ะ กลุ่มผักที่นิยมปลูกพืชแบบกลับหัวได้แก่ ถั่วฝักย าว กะเพร า พริก ใบบัวบก ชะอม ตำลึง คะน้า ผักสลัด เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นพืชผักยอ ดนิยมของคนไทย

ข้ อ ดีของการปลูกพืชกลับหัว

1.พืชทนทานต่อโ ร คได้ดียิ่งขึ้น

2.พืชดูดซึมแร่ธาตุและสารอาหารได้ดีกว่าการปลูกแบบปกติ

3.ประหยัดต้นทุนในการปลูก เช่น กระถาง ดิน ปุ๋ ย เป็นต้น

4.ประหยัดพื้นที่ในการเพาะปลูก

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1.ผักที่ต้องการจะปลูก 2 ชนิด

2.กระถางสำหรับปลูก(เลือ กใบใหญ่หน่อยนะคะ)

3.ดินปลูก(ขุยมะพร้าว 2 ส่วน + ดิน 1 ส่วน + ปุ๋ ยคอ ก 1/2 ส่วน นำมาผสมกันให้เข้ากัน)

4.ต าข่าย

5.ลวดแขวนกระถาง

ขั้ น ต อ นการปลูก

1.นำผักที่อย ากจะปลูกชนิดแรกแบบกลับด้าน มาเอาดินที่ติดกับร า กผักออ กก่อนค่ะ

2.นำกระถางที่จะนำพืชลงปลูกแขวนไว้ จากนั้นนำร า กของผักสอ ดเข้าทางรูที่ก้นกระถาง ขั้ น ต อ นนี้ต้องร ะ มั ด ร ะ วั งอ ย่ างให้ร า กข า ดหรือเ สี ยห า ยเป็นอันข า ด

3.เมื่อใส่ร า กเข้ารูกระถางได้แล้วให้ใช้ต าข่ายล็อคร า กไว้ไม่ให้พืชเลื่อนหลุดและช่วยป้องกันดินร่วง

4.ตักดินปลูกใส่กระถาง ลงไปจนเกือบเต็ม

5.จากนนั้นทำการปลูกผักอีกชนิดต ามลงไปเลยค่ะ

6.ทำการรดน้ำผักเช้า-เย็น แล้วแขวนกระถางไว้ในที่แสงแดดส่องถึ

ไม่อย ากเลยใช่ไหมคะ ปลูกง่าย และข้ อ ดีเยอะแยะมากมาย อ ย่ าลืมเปลี่ยนเปลี่ยน มาปลูกผักแบบกลับหัวกันเยอะๆนะคะ

แถม ไ อ เ ดี ยปลูกผักกลับหัวทุกมุมโลก

ปลูกมะเขือเทศโดยใช้กระป๋องเหลือใช้ ดัดแปลงจากแขวนกระถางเป็นยึดกระถางติดรั้วบ้านไปเลย ปลูกแบบนี้เป็นไม้ประดับก็ดีเป็นไม้ผลก็ได้ นำขวดน้ำพลาสติกเก่าๆมาใช้แทนกระถางก็ช่วยประหยัดต้นทุนไปได้อีก ด้านบนปลูกไม้ดอ กด้านล่างปลูกพืช ประโยชน์แบบ2 in 1 เลือ กกระถางสวยๆกก็เป็นจัดสวนไปอีกแบบ

ที่มา baanlaesuan, ร า ยการ my home  postnoname