ไ อ เ ดี ยปลูกผักในต้นกล้วย ไม่ง้อ ดิน ไม่ง้อน้ำ

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ยเรานิยมทานกล้วย นิยมปลูกกล้วยกันเยอะและมีหลากหล า ย ส า ย พั น ธุ์ แม้จะไม่ได้มีร า ค าสูงเหมือนกล้วยด่างก็ต ามแต่กล้วยนั้นตลาดยังต้องการเสมอ ต้นกล้วยนั้นพอแก่ตัวก็จะถึงเวลาที่จะต้องตัดอาจจะนำไปเป็นอาหารสัตว์ ทำเป็นปุ๋ ย ห มั ก ก็ได้เหมือนกัน แต่ต้นกล้วยที่หมดอายุแล้วเราจะเอาไปทำอะไรดี วันนี้มีไ อ เ ดี ยการปลูกผักบนต้นกล้วยมา แนะนำให้ทุกคนได้ลองนำไปทำต ามกันดูได้เลย

สำหรับไ อ เ ดี ยนี้เหมาะกับคนที่มีต้นกล้วยแล้วยังไม่รู้จะเอาไปทำอะไรดี ปลูกผักได้แบบไม่ต้องรดน้ำอีกด้วย เรียกว่าไม่ต้องง้อ ดิน ไม่ต้องคอยรดน้ำให้ยุ่ ง ย า กผักก็เจริญเติบโตได้ปกติ ซึ่งผักที่นิยมเอามาปลูกบนต้นกล้วยนั้นจะเป็นประเภท ผักสลัด ผัดกาด หรือ ต้นอื่นๆ ก็ได้ เป็นผักที่ปลูกระยะสั้น เก็บเกี่ยวเร็ว ซึ่งไ อ เ ดี ยนี้มาจาก ดร. เหวียน บา ฮุง ที่เป็นนักวิจัยและเกษตรกรชาวเวียดนาม ที่ได้นำมาแนะนำไ อ เ ดี ยดีกว่าการทิ้งต้นกล้วยไปเฉย ๆ อยู่นะ

เอาท่อนต้นกล้วยมาแล้วทำการเจาะรูในแนวเฉียงลงไปตลอ ดลำต้นเลย ทำคล้าย ๆ กับการปลูกผักแนวตั้งนั่นเอง แต่ไม่ต้องเจาะรูติดกัน มากไปเพราะทำให้แน่นหนาเกิน ทำให้ผักโตช้าได้ ฉะนั้นก็กะระยะการเจาะรูให้ดี แล้วหาไม้มาค้ำยันต้นกล้วยไม่ให้ล้มด้วย ผักที่เลือ กมาปลูกนั้นจะต้องโตพร้อมเก็บได้ใน 40 วัน ถ้าหากนานกว่านั้นต้นกล้วยเ น่ าไปก่อนผักโตพอ ดี

สิ่งที่จะต้องใช้

1 ทราย

2 ข ี้เถ้าแกลบ

3 ถาดหลุม

4 กระบะเ พ า ะกล้า

5 เมล็ดผักที่จะปลูก

6 ปุ๋ ย ค อ ก หรือปุ๋ ย ห มั ก

ขั้ น ต อ นการปลูกผักบนต้นกล้วย

เริ่มต้นที่การเอากระดาษมาปูเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้ ปูลงในกระบะเ พ า ะหรือตะกร้าพลาสติกที่เตรียมไว้เ พ า ะ จากนั้นจัดกระดาษให้พอ ดีกับขนาดของตะกร้าเลย เสร็จแล้วเททรายใส่ต ามลงไปให้ได้ทรายสูงประมาณ 2 ใน 3 ของความสูงกระบะเ พ า ะ ต่อด้วยทำการข ีดทรายให้เป็นร่องต ามแนวย าวลึก 1 เซนติเมตร ประมาณ 2 – 3 แถว ต ามแต่ขนาดของตะกร้าเลย

จากนั้นเอาเมล็ดผักมาโรยลงไปในร่องที่ขีดไว้นั้น แล้วกลบดินบาง ๆ ต่อด้วยการเอากระดาษหนังสือพิมพ์ 1 แผ่น มาคลุมไว้ด้านบน จัดให้พอ ดีกับขนาดตะกร้าแล้วจัดการรดน้ำต ามในทันที รดจนกระดาษเปียกชุ่ม แล้วนำตะกร้าเ พ า ะไปวางในที่ร่ม รดน้ำทุกวันเช้า – เย็น เ พ า ะไปได้ 10 – 14 วันจะเห็นการงอ กและต้นกล้าพร้อมย้ ายไปปลูกลงถาดหลุมแล้ว

พอเราได้ต้นกล้าผักแล้วก็ย้ ายลงมาปลูกในถาดหลุมได้เลย โดยเอาข ี้เถ้าแกลบผสมให้เข้ากันรวมกับปุ๋ ย ค อ ก หรือ ปุ๋ ย ห มั ก ใส่ลงในถาดหลุมแล้วรดน้ำให้ชุ่มฉ่ำเลย เอาไม้มาแ ท งเป็นหลุมปลูกแล้วใส่ต้นกล้าลงไปปลูกในนั้นได้เลย โดยให้จับต้นกล้าเบา ๆ เนื่องจากลำต้นยังเล็กค่อนข้างอ่อนแอทีเดียว กดกลบโคนต้นเบา ๆ หลังปลูกแล้วนำถาดไปวางไว้ในที่ร่มรำไร มีแสงส่องถึง รอให้มีใบจริง 2 – 3 ใบ ค่อยย้ ายไปปลูกบนต้นกล้วยเป็นลำดับต่อไป

พอต้นกล้าผักบนถาดหลุมมีใบจริงออ กมาแล้วก็ถึงเวลาที่จะตัดต้นกล้วยที่เราตัดเครือไปแล้ว มาทำการเจาะรูให้เรียบร้อยต ามขนาดที่พอใส่ต้นกล้าบนถาดหลุมลงไปได้ พอได้รูแล้วเราก็แงะเอาต้นกล้าผักในถาดมาค่อย ๆ ปลูกลงไปบนต้นกล้วยได้เลย พอระยะเวลาประมาณหนึ่งผักก็โต ระยะประมาณ 30 – 40 วันเก็บผักได้เลย และอย่ าเลือ กผักที่โตช้ากว่านี้เพราะต้นกล้วยอาจจะเ น่ าไปก่อน หากสนใจก็ลองนำไปทำต ามกันได้เลย

ที่มา kasetchaoban