ไ อ เ ดี ยปลูกผักในกระบอ กไม้ไผ่

การปลูกผักในกระบอ กไม้ไผ่ลดปัญหาดินไม่ดี พื้นที่น้อย วันนี้ขอนำเสนออีกหนึ่งภาชนะปลูกต ามธรรมชาติที่ใช้กระบอ กไม้ไผ่โดยมีความทนทานระบายน้ำได้ดีและสวยงามด้วยค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. เชือ ก

2. คานไม้ไผ่

3. เมล็ดพันธุ์หรือ กล้าที่ต้องการจะปลูก

4. ไม้ไผ่ลำใหญ่

วิ ธีการทำ

1. เริ่มขั้ น ต อ นแรกด้วยการนำไม่ไผ่ลำใหญ่มาเจาะเป็นช่องหรือเป็นร่องต ามขนาดที่ต้องการแล้วทำการเจาะรูระบายน้ำด้วย

2. จากนั้นให้นำดินปลูกมาเทลงให้เต็มร่องไม้ไผ่หรืออาจจะนำต้นกล้าเ พ า ะลงทั้งถุงเลยก็ได้ต ามสะดวก

3. ขั้ น ต อ นสุดท้ายนำเสาไม้เล็กแต่แข็งแ ร งทนทาน มาปักทำเป็นเป็นเสาค้ำกระบอ กไม้ไผ่ก็เป็นอันเสร็จค่ะ

วิ ธีการนำเมล็ดลงปลูกในกระบอ กไม้ไผ่แบบเ พ า ะเมล็ด

1. เมื่อนำดินใส่เต็มรางไม้ไผ่แล้วให้เกลี่ให้เสมอ กัน แล้วนำเมล็ดที่ผ่านการแช่น้ำไว้ 1 คืนลงปลูก

2. จากนั้นรดน้ำให้ชุ่มแล้วนำกระถางไม้ไผ่แล้วไปตั้งไว้ให้โดนแสงแดดส่องถึง

3. ขั้ น ต อ นสุดท้ายให้ทำการดูแลต้นกล้าโดยทำการรดสม่ำเสมอน้ำเช้า-เย็น หมั่นใส่ปุ๋ ยเพิ่ม ไม่นานพืชผักก็จะออ กผลผลิตมาเต็มกระบอ กไม้ไผ่แล้วค่ะ เป็นการใช้ภาชนะปลูกจากธรรมชาติที่ได้ผลดีแข็งแ ร งทนทานลองไปทำกันดูนะคะ

ที่มา naykhaotom Postnoname