ไ อ เ ดี ยปลูกผักสวนครัว 10 ชนิดไว้กินเองในกระถาง ไม่เปลืองพื้นที่ ประหยัด

สำหรับวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิ ธีการปลูกผักที่สามารถปลูกได้ในกระถาง ซึ่งวิ ธีนี้ใครๆก็สามารถนำไปใช้ได้ ยิ่งใครที่ไม่มีพื้นที่ เป็นวิ ธีที่เหมาะมาก แถมยังช่วยให้เราประหยัดไม่ต้องออ กไปซื้ อที่ตลาด จะเป็นอ ย่ างไร มีผักอะไรบ้างที่นำมาฝากกันเราไปดูกันเลย

ผักสวนครัวอย ากจะปลูกแต่ไม่มีเวลาในการขุดเตรียมแปลง อีกหนึ่งวิ ธีจ ะ ช่ ว ยให้มีผักเอาไว้เก็บทานที่บ้านคือ การปลูกใส่ในกระถาง ทุกคนทำได้ง่าย ๆ เพราะว่าไม่ต้องมีพื้นที่เยอะก็ทำได้

วางกระถางได้ทุกที่ที่ต้องการและยังทำให้เคลื่อนย้ า ยสะดวกอีกด้วย ลองมาปลูกผัก 10 ชนิดนี้ในกระถางดูหรือจะเลือ กปลูกแค่บางชนิดที่ชอบทานก็ได้ มีผักอะไรน่าปลูกบ้างติดต ามได้ต ามด้านล่างนี้เลย

1 ต้นกะเพรา

อย า กจะทานอะไรคิดไม่ออ กผัดกะเพราช่วยได้ ใส่กับวัตถุดิบอะไรก็อร่อย กะเพราเป็นผักที่ควรจะมีทุกบ้านเลยโดยเฉพาะบ้านไหนที่ทำกับข้าวเองบ่อย ๆ วิ ธีการปลูกแบบง่าย ๆ เอาก้านกะเพรามาริดใบออ กให้หมดแล้วตั ด ฐ า นก้านออ กนิดหน่อย นำไปปักลงกระถางปลูกเลยแล้วบำรุงรดน้ำ 2 ครั้งเช้าเย็นทุกวัน

2 ต้นหอม

เป็นผักที่แทบจะใช้ทุกเมนูที่เรารู้จักเลย ต้นหอมนั้นประโยชน์เยอะ ทานง่าย วิ ธีการปลูกเอาเปลือ กถั่วลิสงบดมาผสมเข้ากับดินร่วน แล้วก็เอาไปใส่ในกระถางปลูกเตรียมไว้

ต่อไปก็เอาต้นหอมมาตั ด ตั้ ง แต่ รากขึ้นไปย า ว 1.5 – 2 นิ้ว เราจะได้ท่อนต้นหอมมา เสร็จแล้วก็ผักชำลงในกระถางได้เลย แล้วก็รดน้ำ 2 ครั้งเช้า – เย็น หลังจากที่ใบต้นหอมแข็งแรงก็ปรับการรดน้ำมาเป็น 1 ครั้ง/วันได้

3 มะนาว

ในช่วงหน้ามะนาวแพง ๆ เราแทบจะซื้ อย ากมาก หัน มาปลูกมะนาวเองกันเถอะ วิ ธีปลูกมะนาวอ ย่ างง่ายเอาเมล็ดมะนาวมาล้างทำความสะอาดแล้วผึ่งให้แห้ง จากนั้นนำไปแช่น้ำเย็นไว้เป็นเวลา

1 คืน เอาเ ม ล็ ดไปห่อด้วยกระดาษทิชชู่ แล้วก็เอาไปใส่ในกล่องพลาสติกที่มีฝาปิด พรมน้ำให้ชุ่ม วางไว้สัก 2 – 3 วันเราจะเห็นเมล็ดงอ กแล้ว จากนั้น ย้ า ยลงไปปลูกในกระถางได้เลย วางในที่มีแดดรำไร

4 ผักชี

ดินปลูกผักชีเอามาผสมกับปุ๋ ย ค อ กแล้วก็เอาเมล็ดผัก ม า บ ดให้แตกเบาๆ แล้วนำไปแช่ในน้ำก่อนสัก 3 ชั่ วโมง เสร็จแล้วนำขึ้น มาผึ่งลมเอาไว้ก่อน จากนั้นเอาเมล็ด

ไปคลุกกับทรายและข ี้ เถ้า จากนั้นเอาดินปลูกลงกระถางแล้วโรยเมล็ดลงปลูกเลย หาฟางเอามาคลุมดินเอาไว้แล้วรดน้ำให้ชุ่มแต่ระวังอ ย่ าให้แฉะจนเกินไป

5 พริก

สำหรับพริกนั้น มีหล า ยสาย พั น ธุ์ ปกติแล้วใช้พริกชนิดไหนประกอบอ า ห า รก็หาชนิดนั้น มาปลูกเลย โดยเอาเมล็ดพริกนั้นไปแช่น้ำไว้ 1 วัน จากนั้นเอาไปผึ่งให้แห้ง แล้วก็เอาเ ม ล็ด พ ริ กนั้นลง

ไปปลูกในกระถางเลย เสร็จแล้วรดน้ำให้ชุ่ม บำรุงไปจนต้นพริกสู ง สั ก 6 นิ้วก็คัดเอาต้นอ่อนแอออ กไปเหลือไว้แต่ต้นที่แข็งแรงในกระถาง รดน้ำทุกวัน เช้า – เย็น และหาปุ๋ ยห มั กมาบำรุง วางกระถางในที่มีแดดส่องถึง

6 ผักบุ้ง

เอาเมล็ดผักบุ้งที่สมบูรณ์มาเตรียมไว้แล้วก็เตรียมดินปลูกไว้โดยเอาดินผสมกับปุ๋ ย ค อ ก โรยเมล็ดลงปลูกในกระถางเลยรอให้งอ ก ซึ่งใช้เวลาเพียง 2 – 3 วันก็งอ กแล้ว และควรจะให้ดิน มีความชื้ น เพียงพอ แต่อ ย่ าให้แฉะ ไม่ควรปล่อยให้ข า ดน้ำเพราะจะกลับดาวผักบุ้งได้ ปลูกและดูแลไปอีก 1 เดือนสามารถเก็บเกี่ยวได้เลย

7 ผักกวางตุ้ง

ดินปลูกที่ใช้จะเอามาผสมกับปุ๋ ยคอ กแล้วใส่ในกระถางเตรียมไว้เลย จากนั้นเอาเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์มาหยอ ดลงไปในหลุมลึก 1.5 เซนติเมตรเสร็จแล้วทำการกลบดินให้เรียบร้อย จัดการรดน้ำให้ชุ่มวางไว้ในที่มีแดดส่องถึง พอผักเติบโตก็เก็บมาจำหน่ายหรือประกอบอาหารได้เลย

8 ต้น มะกรูด

เอาเมล็ดมะกรูดมาจากผลแก่ของมะกรูดแล้วนำไปล้างน้ำ เสร็จแล้วผึ่งแดดให้แห้ง นำไปโรยเพาะลงในกระถางเลย ดินปลูกใช้ดินร่วนปนทรายผสมปุ๋ ยคอ ก ปลูกไปจนใบงอ กออ กมาประมาณ 3 – 4 ใบก็ย้ า ย ไปปลูกลงในถุงเพาะ แล้วพอต้นเริ่มแข็งแรงเราก็ย้ า ยไปลงกระถางได้เลย รดน้ำวันละ 1 ครั้งแค่ตอนเช้าและวางในที่มีแดดส่องถึง

9 แตงกวา

เตรียมดินปลูกเอามาผสมกับปุ๋ ยห มั กแล้วใส่กระถางไว้ ต่อไปก็เอาเมล็ดที่สมบูรณ์มาปลูกลงกระถางเลย ปลูกลงไปประมาณ 4 – 5 เมล็ด พอต้นแตงกวาเริ่มโตได้เพียง 5 – 7 เซนติเมตร ให้เลือ กต้นที่อ่อนแอทิ้งไปแล้วเก็บต้นที่แข็งแรงเอาไว้ สักพักก็หาไม้มาปักเอาไว้ให้ต้นแตงกวาเลื้อย จัดการรดน้ำให้ชุ่มเลย จากนั้นก็เอาไปวางต ากแดดวันละ 6 ชั่ วโ มง แล้วก็ใส่ปุ๋ ยบำรุงดิน

10 ต้น มะระ

สำหรับคนที่ชอบความขมมะระจะมาเป็นอันดับแรกเลย มาปลูกมะระในกระถางกัน เอาเมล็ดมะระมาปลูกในกระถางเลย ปลูก 1 – 2 เมล็ด/กระถาง ดินปลูกใช้เป็นดินร่วมผสมเข้ากับปุ๋ ยคอ ก ดูแลรดน้ำวันละ 1 ครั้งในตอนเช้าก็พอ

เพียงเท่านี้เราก็มีผักสวนครัวไว้เก็บทานกันได้แบบง่ายแล้ว ๆ ชอบทานผักชนิดไหนอ ย า กจะปลูกผักอะไรก็ลองหามาปลูกกันได้เลย ใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วันผักก็งอ กออ กมาให้ได้เก็บกันแบบสะดวกมาก มาปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองกันเถอะ

ที่มา  kasetchaoban