ไ อ เ ดี ยปลูกผักชีไว้กินเองในกล่องโฟม

ผักชีเป็นผักสวนครัวอีกหนึ่งชนิดที่เวลาทำอาหารจะข า ดไม่ได้ ไม่ว่าจะใช้ใส่เพื่อความหอมหรือ กินแกล้มกับอาหารจนถึงกระทั่งใช้ตกแต่งจานหน้าต าอาหารให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้น หล า ยๆคนจึงอย ากจะปลูกไว้กินเองเพราะในบางช่วงนั้นผักชีมีร า ค าค่อนข้างสูง

สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อย ากจะปลูกผักชีไว้กินเอง วันนี้เราจะชวน มาปลูกผักชีไว้กินเองที่บ้านกัน ส่วนใครไม่มีพื้นที่หมดกังวลไปได้เลยเพราะวิ ธีนี้ ใช้พื้นที่ไม่ต้องเยอะมากก็สามารถปลูกได้อีกทั้งยังไม่ต้องใช้ดินอีกด้วย จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. กล่องโฟมใส่อาหาร

2. ขุยมะพร้าว

3. น้ำส ะ อ า ด

4. แก้วพลาสติก

5. เมล็ดผักชีพันธุ์ดี

6. ปุ๋ ยน้ำ

วิ ธีการทำ

เริ่มขั้ น ต อ นแรกด้วยการแช่เมล็ดผักชีในน้ำอุ่นเป็นเวลา 4 ชั่ วโมง แล้วนำเมล็ดที่ลอยน้ำออ กเลือ กแต่เมล็ดที่จ ม น้ำมาใช้

จากนั้นให้ นำก ล่องโฟมใส่อาหารมาเตรียมไว้แล้วนำป ากแก้วพลาสติกมาทาบวัดขนาดแล้วเจาะช่องให้พอ ดีกับปากแก้ว โดยกล่องโฟมกล่องหนึ่งจะใส่แก้วเพาะได้เต็มที่ 4 แก้ว

ขั้นต่อมาให้เจาะรูที่ก้นแก้ว เพื่อให้ร า กผักชีเมื่องอ กออ กมาแล้วสามารถรับน้ำใ นกล่องอาหารได้ผ่านรูที่เราเจาะไว้ นำแ ก้วพลาสติกที่เจาะรูเรียบร้อยแล้วให้นำขุ ยมะพร้าวมาใส่ลงในแก้วเพื่อใช้เป็นวัสดุปลูกแล้วเกลี่ยให้ทั่วก้นแก้ว

ขั้นต่อมาให้นำเมล็ดผักชีใส่ต ามลงไปประมาณ 1 แก้ว/10 เมล็ด แล้วเกลี่ยให้ทั่วแกล้วเช่นกัน จากนั้นให้มาเตรียมกล่องโฟมสำหรับปลูกด้วยการ นำน้ำส ะ อ า ดเทใส่ลงในกล่องโฟมแล้วจึ งนำแก้วเพาะมาใส่ลงในช่องที่เราเจาะไว้ โดยให้ก้นแก้วสัมผัสกับน้ำ

นำกล่องเพาะไปตั้งไว้ในที่แสงแดดรำไรอ ย่ าให้โดนแดดจัด เมื่อเวลาผ่านไป 3 วัน ก็จะพบว่ามีต้นอ่อนและร า กอ่อนงอ กออ กมาให้เห็นแล้ว เมื่อครบเวลา 7 วัน จะเห็นได้ว่าน้ำเริ่มขุ่นและอาจทำให้ร า กผักชีเ น่ าได้ ให้เปลี่ยนน้ำใหม่แล้วในช่วงนี้ให้ใส่ปุ๋ ยน้ำ 1 ฝา เพื่อเพิ่มอาหารและแร่ธาตุผสมกับน้ำที่เราหล่อไว้ค่ะ

เมื่อเวลาผ่านไป 10 วัน ก็พบว่าต้นผักชีเริ่มชูช่อสวยงามและร า กก็งอ กออ กเยอะมากช่วงนี้ก็ไว้ใจได้เลยว่าผักชีของเรารอ ดและแข็งแรงแล้วค่ะ เมื่อเวลาผ่านไป 15 วัน ก็จะพบว่าผักชีบางใบเริ่มมีในหยิกเหมือนที่เราเห็นต ามแผงผักหรือที่เรารับประทานแล้วค่ะ และเมื่อเวลาผ่านไป 20 วัน ต้นผักชีก็จะเริ่มสูงขึ้นและมีใบหงิกแทบทุกต้น ช่วงนี้ก็สามารถตัดยอ ดเก็บรับประทานได้แล้วค่ะ

ข้ อ ดี/ข้ อเ สี ย ของการปลูกผักชีในกล่องโฟมใส่อาหาร

ข้ อ ดี

1. เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่น้อย ปลูกที่คอนโดได้

2. ใช้ระยะเวลาในการปลูกสั้น 20 วันก็เก็บกินได้

3. ไม่ต้องใช้ดินไม่เลอะเทอะวั ช พื ชไม่มี

4. เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อย ไม่ต้องรดน้ำบ่อย เปลี่ยนน้ำ 7วัน/ครั้ง

ข้ อเ สี ย

1. ต้นผักชีจะได้ต้นเล็กเก็บได้แต่ยอ ดและเก็บได้ทีละน้อยๆผลผลิตไม่เยอะ

2. เหมาะกับปลูกไว้รับประทานในครอบครัวไม่เหมาะกับการ จำ ห น่ า ย

3. ไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการรับประทานร า กผักชี

สําหรับปลูกไว้ทานเอง แบบนี้รับรองเหมาะสําหรับทุกครัวเรือนที่มีพื้นที่น้อยๆแน่นอนเลยค่ะ

ที่มา sabidee  sangkomonline