ไ อ เ ดี ยปลูกถั่วฝักย าวในถุงหูหิ้วพลาสติก

วันนี้ขอนำเสนอไ อ เ ดี ยปลูกผักในถุงหูหิ้วเหลือใช้ ซึ่งเป็นวิ ธีการปลูกผักง่ายๆไม่ต้องใช้กระถาง ที่สำคัญได้ลดขยะจากถุงพลาสติก เนื่องจากถุงที่นำมาใช้เป็นถุงที่เหลือใช้และวิ ธีการแขวนผักด้วยถุงหูหิ้วนี้ทำให้ผักไม่โดนน้ำท่วมอีกด้วยค่ะ โดยผักที่ปลูกในวันนี้คือ ถั่วฝักย าว ซึ่งมีวิ ธีการปลูกง่ายๆไม่ยุ่งย ากและไม่มีวั ช พื ชและศั ต รู พื ชทางดิน

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ขุยมะพร้าว

2. ดินร่วนปนทราย

3. ต้นกล้าถั่วฝักย าว

4. เชือ ก

5. ถุงพลาสติกหูหิ้วเหลือใช้

6. ปุ๋ ยคอ ก

7. ไม้ไผ่หรือท่อพีวีซีเหลือใช้

วิ ธีการปลูกถั่วฝักย าวในถุงพลาสติก

1. เริ่มขั้ น ต อ นแรกด้วยการเตรียมดินสำหรับปลูก นำดินร่วนปนทรายมาผสมกับขุยมะพร้าวและปุ๋ ยคอ กคลุกเคล้าเป็นเนื้อเดียวเตรียมไว้

2. นำถุงหูหิ้วพลาสติกเหลือใช้ซ้อนกัน 2 ชั้น เพื่อความแข็งแรง แล้วทำการใส่ดินที่ผสมเตรียมไว้ลงไปให้เต็มถุง กดดินให้แน่นดี

3. จากนั้นให้นำต้นกล้าถั่วฝักย าวลงปลูกในถุงโดยให้ปลูก 1-2 ต้น/ถุง จัดให้ต้นกล้าอยู่ตรงกลางถุงพลาสติกพอ ดี

4. ขั้นต่อมาให้มาเตรียมราวแขวนโดยตัดไม้ไผ่หรือท่อพีวีซีเหลือใช้ย าวประมาณ 30 เซนติเมตร

5. นำถุงพลาสติกที่เตรียมไว้มาสอ ดหูหิ้วทั้งสองคล้องกับไม้ไผ่หรือท่อพีวีซี แล้วนำเชือ กมาผูกไว้ทั้งสองด้านเพื่อทำการแขวน โดยแขวนให้ความสูงของถุงพลาสติกลอยจากพื้นไม่ต่ำกว่า 10 เซนติเมตร ดังรูป

6. ในการปลูกถั่วฝักย าวช่วง 15-20 วันแรก เมื่อมีใบจริง 4-5 ใบ ถั่วฝักย าวก็จะเริ่มเ ลื้ อ ยหาที่เกาะ ให้เราจับยอ ดถั่วฝักย าวพันกับเชือ กแขวนได้เลยโดยให้พันในทิศทวนเข็มนาฬิกา

7. และเมื่อต้นถั่วฝักย าวมีความสูงประมาณ 1 เมตร ให้ทำการเด็ดยอ ดออ กเพื่อ กระตุ้นให้ต้นถั่วฝักย าวแตกยอ ดใหม่ โดย 1 ต้น ควรมีประมาณ 3-4 ยอ ด ถ้ามียอ ดมากเกินไปถั่วฝักงามจะไม่งาม

8. เมื่อเวลาผ่านไป 40-60 วัน ของการปลูก ก็สามารถเก็บเกี่ยวถั่วฝักย าวมารับประทานได้แล้วค่ะ ช่วงนี้ก็ให้สังเกตถุงพลาสติกว่ามีการชำรุดเ สี ยห า ยหรือไม่ ถ้ามีก็สามารถนำถุงใหม่ครอบทับถุงเดิมได้เลย

ประโยชน์ของการปลูกถั่วฝักย าวในถุงหูหิ้วพลาสติก

1. ถุงพลาสติกสามารถใช้แทนกระถางและภาชนะปลูกอื่นได้

2. ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำท่วมต้นถั่วฝักย าวเมื่อฝนตกหนัก

3. ไม่ต้องทำค้างผักให้ถั่วฝักย าวเ ลื้ อ ยเนื่องจากสามารถใช้เชือ กแขวนแทนได้

4. ประหยัดค่าวัสดุปลูกเช่น ดินปลูก ปุ๋ ย วัสดุคลุมดิน

5. ประหยัดพื้นที่ในการเ พ า ะปลูก

6. ไม่มีวั ช พื ชและศั ต รู พื ชทางดิน ถ้ามีก็มีน้อยมาก

7. อัตราการเกิดโ ร คที่มาจากทางดินและน้ำน้อย

ถือเป็นการปลูกถั่วฝักย าวแนวใหม่และมีประโยชน์เยอะมากๆ การปลูกผักด้วยด้วยถุงพลาสติกเหลือใช้นี้นอ กจากจะปลูกต้นถั่วฝักย าวได้แล้ว ยังสามารถนำประยุกต์ปลูกพืชชนิดอื่นได้อีกด้วย เช่น คะน้า ผักสลัด ผักชี ต้นหอม มะเขือเทศ พริก เป็นต้น

ที่มา ครูชาตรี / kasetorganic postnoname