ไ อ เ ดี ยปลูกกระชายไว้กินเองง่ายๆ ในขวดพลาสติก ปลูกง่ายไม่เปลืองพื้นที่

กระชายเป็นพืชส มุ น ไ พ รคู่ครัวที่นอ กจากนิยมนำมาทำอาหารแล้ว ยังอยู่ในตำรับย าพื้นบ้านของคนไทยมาช้านาน นำมาใช้ประโยชน์ได้หล า ยส่วน ไม่ว่าจะเป็นเหง้า, ราก, ใบ นิยมนำมาต้มดื่ มเพื่อรั ก ษ าอาการเ จ็ บป่ ว ย โดยใส่มะนาว หรือน้ำผึ้งเพิ่มเติมลงไป เพื่อล ดความขมของเหง้ากระชายข า วสด บ้างก็นำมาบดทำเป็นย าในทางแ พ ท ย์แผนไทย

การปลูกกระชายในขวดพลาสติกเชื่อว่าหล า ยคนอาจจะยังไม่เคย และคงจะรู้สึกแปลกไม่น้อย แต่แน่นอนว่าสามารถทำได้และยังเจริญเติบโตได้ปกติอีกด้วย และยังสะดวกสบายเวลาเก็บหรือจะเคลื่อนย้ ายก็ได้ ไ อ เ ดี ยนี้จะน่าสนใจแค่ไหนลองมาอ่ า นและนำไปปลูกต ามกันได้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 กระชาย

2 บัวรดน้ำ

3 น้ำเปล่าส ะ อ า ด

4 ดินปลูกที่ร่วนซุย

5 ขวดน้ำพลาสติก 1.5 ลิตร

6 คัตเตอร์

ขั้ น ต อ นการปลูก

เริ่มที่การเตรียมขวดมาแล้วใช้คัตเตอร์ปาดปากขวด แล้วเจาะรูที่ ก้ น ข ว ด 3 รู เป็นรูสำหรับการระบายน้ำ เตรียมเหง้าพันธุ์กระชายให้พร้อม ปาดรากออ ก นำดินปลูกใส่ลงให้เต็มขวดแล้วใช้มือ กดให้แน่น นำเหง้ากระชายปลูกลงไป แหวกดินเล็กน้อยก่อนจะวางเหง้ากระชายลงไปในแนวนอน ไม่ให้ต้นซ้อนกั ทำการกลบดินและรดน้ำให้ชุ่ม การบำรุงดูแลกระชายในขวด

พอเราปลูกกระชายในขวดแล้วก็ให้วางไว้ในที่ร่มหรือเรือนเพาะชำ ประมาณ 1 เดือนจะมีรากงอ กออ กมา และการให้น้ำจะอยู่ที่ 2 ครั้ง/สัปดาห์ และการปลูกแบบนี้จะไม่ค่อยมีศั ต รูพืชมาก่อ กวนเท่าไหร่และตัวกระชายเองแ ม ล งก็ไม่ค่อยชอบเ พ ร า ะว่ามีความเผ็ดร้อนอยู่ทีเดียว

การปลูกกระชายแบบนี้ก็เหมาะสำหรับการปลูกไว้เก็บทานเป็นผักสวนครัวในบ้าน ปลูกง่ายดูแลง่ายและยังเก็บเกี่ยวได้ง่ายอีกด้วย เวลาซื้ อ กระชายมาเยอะแล้วประกอบอาหารไม่ทันก็ลองนำมาปลูกในขวดพลาสติกกันดีกว่า จะได้ไม่ปล่อยให้น่าทิ้งไปอย่ างน่าเ สี ยดาย

ข้ อมูล แนวทางเกษตร เกร็ดความรู้

ที่มา kasetchaoban thairath