ไ อ เ ดี ยทำแปลงผักสวย ผลผลิตดี พื้นที่น้อยก็ทำได้

วันนี้เราได้นำไ อ เ ดี ยดีๆในการทำแปลงผักรูปแบบใหม่ ที่จะให้ประโยชน์ที่ดีมากๆปลูกได้ง่ายทั้งยังดูแลไม่ย ากด้วย เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยแต่ต้องการที่จะมีผลผลิตที่ดีการปลูกผักลงในแปลงผัก เพื่อที่จะให้พืชผักนำผลผลิตออ กมานั้นออ กมาได้อ ย่ างดี และการที่เราจะออ กแบบการทำแปลงผักนั้นจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความสะดวกในการดูแลด้วยและยังได้ทำประโยชน์

สำหรับไ อ เ ดี ยในการปลูกผักนี้ได้รับความนิยมอ ย่ างมาก เพราะสามารถที่จะให้ประโยชน์ได้ในหล า ยๆอ ย่ าง ไม่ว่าจะเป็นแปลงปลูกผัก ที่ทิ้งเศษอาหารเศษข ย ะต่างๆ และยังนำเศษอาหารที่ทิ้งมาทำเป็นการ ห มั กทำเป็น ปุ๋ ย เป็นอาหารที่ดีต่อพืชผักด้วย เรียกได้ว่าใช้งานได้อ ย่ างคุ้ม ใช้งานได้อ ย่ างครบวงจรกันเลย

การสร้างแปลงผัก

1 วิ ธีการทำแปลงผักไ อ เ ดี ยนี้นั้น ขั้ น ต อ นแรกนั้นเราจะนำ อิฐมาทำการก่อเป็นกรอบแปลงผักเป็นลักษณะของวงกลม แล้วให้เว้นช่องตรงกลางเอาไว้ทำเป็นทางเดินสำหรับเดินเข้าไปในส่วนกลางได้

2 ใช้อิฐก่อแปลงขึ้น มาเป็นวงกลม ใส่ดินเข้าไปในแปลงโดยจะทำให้ดินลาดออ กทางด้านข้างในการวางวัสดุและลำดับชั้นต่างๆนั้น ในส่วนของชั้นนอ กจะใช้เป็นอิฐเป็นแนวกั้นแล้วทำเป็นกรอบสำหรับตัวแปลงผัก

3 บริเวณในส่วนของตรงกลางจะทำเป็นบ่อหรือจะทำเป็นต าข่ายเอาไว้ ให้มีเอาไว้สำหรับการใส่ก้อนหินลงไปด้านล่างของบ่อ ในส่วนกลางส่วนพื้นที่ว่างของบ่อนั้นจะใช้สำหรับการใส่พวกเศษอาหารต่างๆผักผลไม้ต่างๆที่เรานำมาทิ้ง

4 ในส่วนที่เหลือของแปลง จะเป็นพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกพืชผักต่างๆด้านล่างใส่ไม้เอาไว้ และด้านบนจะเป็นดินสำหรับการทำแปลงผัก โดยเราจะทำให้เป็นลักษณะของแนวราบลง

หลักการทำงาน แปลงผักห มั กปุ๋ ย

เวลาที่ทิ้งพวกเศษผักผลไม้อาหารต่างๆก็ให้ทิ้งใส่ลงไปในส่วนของบ่อตรงกลางแปลงผักที่เราทำเอาไว้ ก็จะเกิดเป็นการทับถมเป็นการ ห มั กจนเศษอาหารเหล่านั้นกล า ยมาเป็น ปุ๋ ย ในการบำรุงต้นไม้

ลดน้ำใส่ลงไปกลางหลุม กับการก่อ ดินที่ราบต่ำออ กด้านข้าง ซึ่งจะทำให้ตัวน้ำมีการไหลออ กด้านข้างด้วย ปุ๋ ยลงสู่ไปยังใต้ดินไปยังรากต้นไม้ได้อ ย่ างง่ายดาย ซึ่งจะทำให้ต้นไม้ที่ทำการปลูกนั้นได้รับ ส า รอาหารได้รับ ปุ๋ ยที่เพียงพอ โดยที่เราไม่ต้องคอยมานั่งให้ ปุ๋ ยกันเลย

ข้ อ ดีของการทำแปลงผัก

ไ อ เ ดี ยนี้จะช่วยประหยัดพื้นที่ได้มาก สำหรับ้ า นไหนที่มีพื้นที่น้อย วิ ธีนี้จะมีความเหมาะสมมากๆเลย สำหรับการปลูกผักเอาไว้กันในครัวเรือน ได้ประโยชน์มากๆด้วย

เป็นไ อ เ ดี ยการทำแปลงผัก ที่ใช้ต้นทุนในการก่อสร้างน้อย วัสดุส่วนใหญ่ที่เรานำมาใช้นั้นก็หาได้ง่ายมีร า ค าที่ไม่แพง

ใช้งานได้ดีในช่วงของหน้าแล้ง เพราะในช่วงของหน้าแล้งนั้นพืชมักจะมีการข า ด น้ำ ไ อ เ ดี ยแปลงผักนี้นั้นเป็นแปลงผักที่เวลาเราลดน้ำลงไปความชื้นก็จะถูกเก็บเอาไว้ในชั้นของหิน ซึ่งจะทำให้พืชผักได้รับปริมาณน้ำได้อ ย่ างเพียงพออยู่ตลอ ด

ที่มา postnoname  postsod