ไ อ เ ดี ยทำแปลงผักลอยน้ำ น้ำท่วมยังปลูกผักได้

สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เราก็มีไ อ เ ดี ยดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยจ้า เป็นการทำแปลงผักที่แปลกแต่สามารถปลูกผักได้ แม้ว่าหน้าฝนจะมีนำท่วมเราก็สามารถปลูกผักไว้กินได้ จะเป็นอ ย่ างไรนั้นเราไปดูกันเลย

บ้านเมืองเรามักประสบอุทกภั ยบ่อยครั้งทำให้พืชผักที่ปลุกไว้เ สี ยห า ยเป็นอ ย่ างมาก วันนี้จึงมีเ ท ค นิ คดีๆมานำเสนอเป็นอีกหนึ่งทางเลือ กสำหรับพื้นที่ๆมีน้ำท่วมบ่อยครั้ง นั่นคือ การทำแปลงผักลอยน้ำ นั่นเองค่ะ ซึ่งไ อ เ ดี ยนี้ได้รับแ ร งบันดาลใจมาจากการปลูกข้าวลอยน้ำค่ะ

วิ ธีการทำ

1. เริ่มขั้ น ต อ นแรกโดยการนำไม้ไผ่ลำขนาดพอ ดีมาต่อเป็นแพ ขนาดประมาณ 2×4 เมตร แล้วนำวัสดุรองพื้น มารองด้านล่างเช่น ผักตบชวา หรือ ต้นธูปฤาษีก็ได้ค่ะ

2. จากนั้นให้นำวัสดุที่ดูดซึมน้ำได้ดี เช่น กาบมะพร้าว ฟางข้าว มาเรียงอัดอีกชั้นให้แน่น เพื่อเป็นให้น้ำซึมเลี้ยงต้นพืชได้ง่ายและช่วยเกาะยึดรากพืชได้อีกแ ร ง

3. ขั้ น ต อ นต่อมาให้ใส่ปุ๋ ยห มั กและดินสำรับปลูกสลับกันเป็นชั้นๆจนเต็มพอ ดีแล้วชั้นสุดท้ายให้นำโคลน มาปิดทับด้านบนสุด

6. ขั้ น ต อ นสุดท้ายหาขวดพลาสติกมามาผูกเชือ กรอบแพเพื่อพยุงให้แพปลูกผักลอยน้ำได้ดี เมื่อเตรียมแพปลูกเสร็จก็สามารถนำพืชผักที่ต้องการลงปลูกได้ปกติเลยค่ะ

ข้ อ ดีของการทำทำแปลงผักลอยน้ำ

1. ไม่ต้องรดน้ำเลยเพราะพืชและวัสดุปลูกจะช่วยดูดซึมน้ำขึ้น มาได้ง่าย

2. ศั ต รู พื ชจะลดน้อยลงกว่าหารปลูกบนบก เพราะสภาพแวดล้อมที่อยู่กับน้ำไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยของศั ต รู พื ช

3.ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำท่วมแปลงผัก แพจะลอยขึ้นลงต ามระดับน้ำตลอ ดเวลา

สวนใครไร่ใครน้ำท่วมบ่อยๆก็อ ย่ าลืมทำแปลงผักลอยน้ำกันดูนะคะ มีประโยชน์มากมายเลยทีเดียว

ที่มา Postnoname ครู สุเทพ กุลศรี