ไ อ เ ดี ยทำเป็นสวนผักใบเขียว ปลูกไว้ทานเอง ดูสวยเก๋ดี

ทุกวันนี้เราอยู่ในยุคที่ต้องรู้จักประหยัดอันไหนที่พอจะทำไว้ใช้เองได้เราก็ควรทำ อ ย่ างการปลูกผักไว้กินเองก็ทำให้เรานั้นประหยัดเ งิ นในการซื้ อผัก เราอย ากกินผักอะไรก็ปลูกผักนั้นๆไว้ นอ กจากประหยัดแล้วยังได้กินผักที่ปลอ ดส า รอีกด้วย

อย ากมีผักสวนครัวเอาไว้เก็บทานเอง แบบปลอ ดส ารพิ ษ ทุกคนสามารถทำได้และทุกวันนี้คนในเมืองเองก็เริ่มหัน มาปลูกผักกันเยอะขึ้น เ พ ร า ะว่าผักหล า ยชนิดแม้มีพื้นที่น้อยก็ปลูกโตหรือจะปลูกในกระถางเลยก็ได้เหมือนกัน แถมยังเคลื่อนย้ ายสะดวกอีกด้วย วันนี้เรามีไ อ เ ดี ยการทำสวนปลูกผักแบบต่าง ๆ มาแบ่งปันเผื่อเป็นแ ร งบันดาลใจให้กับหล า ยคนได้นำไปปรับทำต ามกันดู

1 ทำเป็นโรงเรือนเล็ก ๆ แล้วปลูกผักหล า ยอย่ างก็เก๋ดีและเป็นการแยกสัดส่วนชัดเจน

2 ทำเป็นแปลงผักเรียงแถวสวย ๆ เหมือนเป็นการจัดสวนไปในตัวเลย เพียงแต่ไม่ใช่สวนไม้ประดับแต่เป็นสวนผัก

3 ทำสวนบนระเบียง พื้นที่น้อย ๆ อย่ างระเบียงก็เอาผักที่ปลูกลงกระถางมาวางได้ นอ กจากจะเก็บทานได้แล้วยังเป็นไม้ประดับไปในตัว สวยเก๋ไปอีกแบบ

4 ในบ้านถ้ามีวัสดุอะไรที่มาจากธรรมชาติเหลือใช้เอามาทำเป็นแปลง ทำเป็นกระถางก็ลดการเกิดขยะได้ด้วย

5 ริมรั้วว่าง ๆ ไม่รู้จะประดับด้วยอะไรดี ผักก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือ กน่าสนใจ ไม่ใช่แค่สวยแต่ยังทานได้อีกด้วย

6 ทำเป็นแบบแนวตั้ง ปกติเราจะเห็นปลูกไม้ประดับกัน แต่กับผักก็ทำได้เหมือนกัน ดูแลไม่ย ากและยังประหยัดพื้นที่อีกด้วย

7 หากมีตะกร้าเก่า ตะกร้าเก็บของ กระถาง เอามาปลูกผักได้หมด สำคัญเลยจะต้องมีรูสำหรับการระบายน้ำ

8 ตะกร้าขน มจี นเหลือใช้ปกติก็จะทิ้งไปกล า ยเป็นขยะพลาสติก เอามาเป็นกระถางผักยังดีกว่า ใช้ประโยชน์ได้อย่ างเต็มที่

9 หากในบ้าน มีขวดพลาสติกเหลือใช้จำนวน มาก ๆ ลองเอามาประดิษฐ์เป็นกระถางผักลองดู สวยไปอีกแบบ

10 ยอ ดนิยมเลยคือ กระถางย างรถยนต์เก่า เชื่อว่าหล า ยคนคงจะเคยเห็น มาแล้ว ย า งเก่าเอามาใช้ได้นานเหมือนกันอายุนาน มากไม่พังง่าย ๆ

ทั้งหมดนี้เป็นไ อ เ ดี ยดี ๆ ที่อย ากจะแนะนำให้ทุกคนลองดูและเลือ กสักไ อ เ ดี ยหรือจะจับโน่น มาใส่นี่ให้ได้ออ กมาเป็นสวนผักใบเขียวของเราเองในบ้าน

ที่มา kasetchaoban