ไ อ เ ดี ยทำขวดน้ำหยด รดต้นไม้ ไม่มีเวลาดูแล ต้นไม้ก็งามได้

สวัสดีจ้าเพื่อนๆคนไหนที่ปลูกต้นไม้ไว้หรือว่าอย ากจะปลูกแต่ไม่มีเวลาดูแล ไม่มีเวลารดน้ำ หากเพื่อนๆได้ผ่าน มาเจอไ อ เ ดี ยนี้ หมดกังวลในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ไปได้เลย เ พ ร า ะเรามีไ อ เ ดี ยดีๆนำมาแนะนำให้กับเพื่อนๆได้ไปลองทำกัน จะเป็นอ ย่ างไรนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลย

การปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัว ต้นไม้ประดับเพื่อความสวยงามและความร่มรื่น การตัดแต่งกิ่ง การดูแลใส่ปุ๋ ย และการรดน้ำพ ร ว นดินนั้นก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำอยู่ตลอ ด สำหรับใครที่ชื่นชอบในการปลูกต้นไม้แต่ไม่ค่อยที่จะมีเวลาในการรดน้ำทุกๆวัน เ พ ร า ะจะต้องออ กจากบ้ า นไปทำงาน ไม่ค่อยมีเวลาดูแล

วันนี้เราได้มีวิ ธีดีๆที่จะช่วยให้ต้นไม้ของคุณนั้นได้รับน้ำอยู่ตลอ ด ตัวคุณเองไม่ได้อยู่บ้ า นเป็นอาทิตย์ต้นไม้ของคุณนั้นก็จะไม่เฉาไม่แห้ง เ พ ร า ะได้รับน้ำในทุกๆวัน ด้วยเครื่องประดิษฐ์ที่เราจะมาทำกันในวันนี้

สำหรับเครื่องประดิษฐ์ที่เราจะทำกันในวันนี้ อุปกรณ์ที่เราจะใช้นั้นก็คือขวดน้ำพลาสติกที่ไม่ได้ใช้แล้ว นำมารีไซเคิลก่อให้เกิดประโยชน์ได้ เป็นเครื่องรดน้ำแบบขวดมีวิ ธีการที่ไม่ย าก เราต ามมาดูกันเลยว่าจะทำกันอ ย่ างไร

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 ดินสอ

2 ก ร ร ไ ก ร

3 ไม้จิ้มฟัน

4 ขวดพลาสติกเหลือใช้ที่มีฝา ขนาดต ามขนาดของกระถาง

5 ไฟแช็ก เทียนไข

วิ ธีทำที่หยดน้ำอัตโนมัติ

1 สำหรับขั้ น ต อ นแรกเราจะเริ่มด้วยการนำฝาขวดน้ำมาทำการลนไฟ จะใช้เป็นไฟแช็กหรือจะตั้งเทียนไขแล้วก็ใช้วิ ธีการรน แล้วและแต่ความสะดวก ให้ลนฝาให้มีความอ่อนตัวแล้วก็ให้ใช้ไม้จิ้มฟันนำมาจิ้มตรงบริเวณกลางฝา ค่อยๆ กดลากลงมาให้เป็นลักษณะทรงกร ว ย อ ย่ าให้ย าวและอ ย่ าให้บางมากจนเกินไป เ พ ร า ะจะทำให้หักได้ง่ายๆ

2 เมื่อฝาเริ่มแข็งตัวดีแล้วให้เราตัดบริเวณส่วนปล า ยสักเล็กน้อย เพื่อที่จะเป็นรูระบายให้มีรูระบายน้ำ สามารถที่จะหยดลงมาได้ แต่ถ้าหากว่าเราตัด กว้างจนเกินไปทำให้น้ำไหลเร็ว เราสามารถที่จะใช้สำลีมาอุดเอาไว้ที่ฝา เพื่อที่จะทำให้น้ำหยดได้ช้าลง

3 ขั้ น ต อ นถัดมาให้ตัดในส่วนบริเวณก้นขวดออ กให้สามารถเติมน้ำใส่ได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องดึงขวดออ กมาเติม และทำการทดสอบการไหลขของน้ำให้อยู่ในระดับที่พอใจ

4 จากนั้นให้เรานำขวดน้ำหยดน้ำที่ได้นำมาใส่ลงไปในกระถางหรือจะทำการมัด กับไม้ ลอยขึ้น มาจากดินก็ได้

หลังจากที่ได้ทำควรหยุดน้ำอัตโนมัติและเป็นที่เรียบร้อยนำไปทดลองโดยทำการปักไว้ที่กระถางเป็นเวลา 1 คืน เพื่อที่จะดูระดั บน้ำที่หยดออ กมาจากรูปที่ได้แสดงว่าน้ำขวดใหญ่ 1.5 ลิตร จะช่วยล ดน้ำอัตโนมัติอยู่ได้ถึง 3 -4วัน

หากใครที่ชื่นชอบในการปลูกต้นไม้แต่ไม่ค่อยมีเวลาในการรดน้ำต้นไม้ ขวดประดิษฐ์นี้ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยที่ดีกันเลย เป็นไ อ เ ดี ยที่ดีที่ทำกันได้อ ย่ างไม่ย าก เราสามารถใช้ขวดเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ได้อ ย่ างมากมาย ไม่ต้องคอยรดน้ำในทุกๆวัน ต้นไม้ของเราก็ยังคงสวยงามและเจริญเติบโตได้เหมือนเดิม

ที่มา koonpatt ka  hostingrc